Passionsbetraktelse v. 1. 2021

Skriven av: Mats H Giselsson
Publicerad: 11 februari, 2021

Markus 14:1–11

I Guds, Faderns, Sonens och den Helige Andes, namn.

Älskar inte du Jesus

Hjärtat bultar. Hon tar ett djupt andetag och bryter av flaskhalsen. Varsamt böjer hon sig ¬och häller bärnstensfärgat extrakt. Hennes ögon och ansikte strålar shalom. Det är rena pengar, Judas. Känner du doften?

Palmträdens blad vajar stilla. Solen sjunker dröjande ner bakom Olivberget. 

Jesus red som kung in i Jerusalem till Hosianna och palmblad – på en åsna! Tiberius är kejsare, Pontius Pilatus är guvernör, Herodes kung och Kaifas överstepräst. 

Hon hedrar Jesus. Parfymen står för gästfrihet och glädje. Männen ligger på dynor längs tre sidor av det låga matbordet. Judas vänder sig bort med en mörk blick. De där pengarna kunde man gett tiggare. Flera höll med och drar sig närmre fördärvets man. Tänk förstöra den dyra parfymen från Himalaya. 

Din godhet att ge korban ursäktar inte att du inte visar godhet mot Jesus. Visst ska du tänka på tiggare. Men gav Judas av silverpengarna till tiggare? 

Judas tror på pengar. Han kritiserar henne och Jesus som fariséerna och de skriftlärde och som judarna gör vid Massa. – Prövar jag Gud? ”I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron.” 

Jesus skulle hindrat henne och inte låtit pengarna gå till honom själv. Judas vet vad som är rätt och kontaktar Jesu fiender. – Jag är väl inte en Judas som söker fel hos Jesus för att få alibi för att lämna tron?

Vägarbetare hittar en kista. På den står det: ”Kajafas.” I kistan ligger resterna av en äldre man, en ung kvinna och ett barn. Vem som helst kan lyfta kraniet: “Varför dömde du en oskyldig till döden? Du tyckte inte om att Jesus åt med syndare. Du var rädd för honom för folket trodde på honom. Du ville inte bara tysta honom. Du ville hämnas det goda han gjort. Du försökte dölja ditt flin, när Judas löste ditt problem.”

”… hon har i förväg smort min kropp för begravningen.” 

Betania heter idag el´Azareyeh. Vägen från Jeriko passerar genom byn. Husen är omgivna av fikon-, oliv- och mandelträd. 

Tisdag kväll. Hemma hos Simon är en exklusiv avskedsfest. Jesus talar om sin död. Samtidigt möts Stora Rådet förtäckt i Kaifas privata hall. Översteprästerna pratar om Jesu död. De skriftlärde pratar om Jesu död. De äldste pratar om Jesu död. Den ene efter den andre varnar: ”Inte under högtiden.” De vill inte bli störda och inte heller utsätta sig för en orientalisk mobb. Hon smörjer Jesus för begravningen. 

En soldat kör ett spjut genom lungan där vatten samlats på grund av hjärtsvikt och in i hjärtat. Vatten och blod rinner längs skaftet. – Dopet och nattvarden! Det sker vid den främsta högtiden, som firar befrielsen. Josef från Arimatea och Nikodemus gnider in Jesu kropp med en blandning av myrra och aloe och sveper den i en linneduk med kryddor. De bär in den döde i klippgraven.

”En har dött för alla, därför har alla dött.” ὑπὲρ, ”istället för”. Jesus dör för mänskligheten. Tillämpa! Du är förlåten! 

Känner du doften av evangelium. Jag vet inte hur nardus doftar. Det måste vara himmelskt. Jag kommer att tänka på när jag joggar längs havet. Jag stannar vid ett korsvirkeshus med gammaldags blodröda rosor, böjer en ros och dra in doften. O, såå underbart! Doften av gudomligt evangelium. ”En har dött för alla, därför har alla dött.” Han har dött för mig. ”Blodet ska vara ett tecken för er”, säger blomman.

Hon väntar på vad Jesus ska säga. Hon är törstig som en hjort som längtar till en bäck med sorlande vatten. Hon är vilse i heta öknen. Hennes kropp ropar: ”Vatten! Vatten!” Hon tänker inte längre på sig själv. Hennes längtan är riktad mot Jesus. 

Ännu djupare törst är Jesu törst: ”Jag törstar.” Den gudomliga törsten hos Frälsaren är att ge sitt liv, att få ge dig Livets vatten. Vill du ha?

Syndare, kom till Jesus. Dina synder tynger inte Jesus mer! Det han gjort är tillräckligt. Du är förlåten! Låt honom omvända dig – nu! Öppna Bibeln och läs! Den är inspirerad av Guds Ande. Jesus gav Judas en sista chans. Är det din sista chans? Du vill inte hamna i helvetet. Vill du?

”Hon har gjort en god gärning mot MIG.” Vi får också ära Jesus med allt vi har. 

Hon förlorar varken parfymen eller pengarna. ”Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt.” Vi ärar Jesus genom att ära vår medmänniska. När Florence Nightingale en natt under Krimkriget med medömkan böjer sig ner, ser en ung man upp och säger: ”Du är Kristus som kommer till mig.” 

Från Simons hus lär vi oss också att inte försvara oss. Diskutera inte, skriver Luther … 

Amen.

Soli Deo Gloria