Palmsöndagen. 2021.

Skriven av: Göran Landgren
Publicerad: 20 mars, 2021

Vi närmar oss den sista veckan på vägen till Jerusalem. När Jesus går dit så är det översteprästen och offerlammet som går fram till korset. Därför rör vi vid själva centrum i den kristna tron när vi stannar upp inför Jesu korsdöd och uppståndelse.

VÄGEN TILL KORSET

Den avslöjar vår kärlekslöshet.

Så var det för Judas. Han klädde sin girighet i fromma termer (v. 4-6). Han tyckte att Maria slösade. Han funderade över andras sätt att använda sina pengar, inte över sitt eget. Vi kanske gör likadant. Vi kan klä vår girighet i fina kläder. Är vi beräknande? Den som stänger sitt hjärta för Gud ger lätt rum för girigheten i stället.

Det kan också vara som för de judiska ledarna (v. 9-11). De var rädda att mista makten och kontrollen. De var t.o.m. beredda att gå över lik för att få behålla den. Är vi beredda att låta Gud var Gud i våra liv? Är vi beredda att låta honom ha den yttersta kontrollen?

Det kan också vara bristen på tillit. Så var det för Maria (se kap. 11:32). Hon hade anklagat Jesus när Lasaros var död. Varför ingrep han inte? Men hon fick se Jesus väcka upp Lasaros från de döda. Kanske tänker vi också att Gud inte kan hjälpa oss?

Den visar Guds kärlek

Jesus kommer med fred 

(v. 12-15)

Palmkvistarna användes vid ett uppror cirka 170 år tidigare under mackabéertiden. Nu kommer Jesus på en åsna som en uppfyllelse av Sakarjas profetia (Sak 9:9-10). Han kommer med fred. Psaltaren 118:25 sjöngs just före lammet skulle slaktas. ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Nu kommer Jesus som offerlammet med fred. Mänsklighetens viktigaste fråga är att få ha fred med Gud. Korset är Guds hälsning att Gud skapar fred mellan oss syndare och Gud. En annan har offrat sig i vårt ställe! Gud själv har tagit initiativet för att försonas med oss (Rom 5:8).

Han kommer med sin rättfärdighet

När Maria torkar Jesu fötter gör hon det som kvinnan gjorde i Luk 7:37-50. Hon gjorde det av tacksamhet för förlåtelsens gåva. Nu gör Maria likadant. Hon som inte litade på Jesus. Ändå hade han gripit in! I överflöd! Han gav ju den döde Lasaros liv! Nu är hon fylld av tacksamhet över hans kärlek!

Jesus försvarar henne inför Judas (v.  7)

Han förklarar henne rättfärdig inför den som anklagar henne! Detsamma gör han med alla sina vänner. Han ger fred och förlåtelse och försvarar oss. Paulus beskriver detta i Rom 5:1-5. Vi har gjorts rättfärdiga av tro och har då frid med Gud! Gud har förklarat oss rättfärdiga genom Jesus Kristi försoningsverk!

Där föds en äkta kärlek till Gud

Maria som blev så besviken, överväldigades av Jesu ingripande gentemot den döde Lasaros. Så överflödande är Guds kärlek. Han ger oss inte allt vi ber om, men han överväldigar oss med sin kärlek. Korset är en sammanfattning av denna kärlek!

Den äkta kärleken, den som föds ur Jesu kärlekshjärta, den ger i överflöd. Den slösar! Det är kärlekens natur att slösa!

Vi kan finna olika sätt att uttrycka vår ofullkomliga tacksamhet och kärlek till Jesus. Vi kan också finna olika sätt att uttrycka vår kärlek till Jesu vänner. Jesus tog emot Marias handling, liksom han tog emot folkets.

Kärleken vågar också göra sig sårbar. Den vågar göra bort sig. När Maria torkar Jesu fötter med sitt hår är det närmast pinsamt. När en människa överväldigas av Guds kärlek kan hon ibland uttrycka sig på ett sätt som vi kan tycka känns onaturligt för oss. Vi kanske har svårt för hur barn eller ungdomar spontant kan uttrycka sin kärlek till Jesus. Jesus tog emot Maria och Jesus tar emot vår kärlek, även om vi i andras ögon gör bort oss.

Jesus vill ha vår hyllning, men vi kan uttrycka den på olika sätt. Judas stora ord med omsorg om de fattiga är egentligen en förklädd girighet. Maria har överväldigats av Jesu kärlek och det leder till ett överflödande slöseri! Hon ser någon annan än henne själv. Där Jesu kärlek finns leder det till att man ser och möter andra. Ego-cirkeln rubbas av Jesu kärlek.

Hur kommer vi då in i denna korskraft?

Vi kan se några saker i denna text som kan hjälpa oss:

Vi behöver vara med Jesu vänner

Judas var inte det. Han drog sig undan. Han gav rum för synden och lämnade gemenskapen. Vi behöver alla lärjungagemenskapen i gudstjänsten, samtalet, bönen och nattvarden.

Vi behöver lyssna till Guds Ord (v. 16)

Jesus uppfyller Skriften. Hela skeendet får sin klarhet genom Skriften. Så är det också för oss. Hela vårt liv får en klarhet när vi ser det i Skriftens ljus. Gud vill tala till oss varje dag. Det är därför så avgörande att vi regelbundet läser Bibeln. Gud älskar oss inte mer för att vi läser Bibeln, men Bibeln hjälper oss att se att Gud älskar oss mer! Sätt av en stund i bön och läs Bibeln. Det är som när vi bestiger en höjd och kan se ut över ett landskap. Då kan vi se hur allt hänger samman. När vi lyssnar till Guds Ord sätter han oss i en utsiktsposition så att vi kan få en blick över hela landskapet. Vi kan se vårt liv i Guds ljus.

Vi får be Hosianna: Herre fräls oss!

Den bönen vill Jesus höra!

Så är korset ett centrum i hela tillvaron. Därför är Palmsöndagen och Stilla veckan en hjälp för oss att få se våra liv i Guds perspektiv. Då slipper vi fastna i vårt eget och i stället fyllas av allt det goda som Gud vill ge och göra i våra liv.

Bön: Herre, låt denna vecka hjälpa mig att komma djupare in i korsets och uppståndelsens verklighet så att jag kan se att det som skedde på korset och i graven, det skedde för mig. Amen.