Tredje söndagen i Påsktiden. 2021

Skriven av: Alve Svensson
Publicerad: 15 april, 2021

”Så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.”

Det är starka, tydliga och underbara ord som uttrycker Guds goda vilja och avsikt.

Första gången Han sa detta genom profeten handlade det om att samla Israels folk från alla de orter de var skingrade till. Han ville ena dem som folk: Han tänkte på deras behov av föda och vila. Men djupast sett är det en omsorg om hela människan. Hon lever inte bara av bröd och hon har inte vila för sig själv om hon inte kommer nära Gud. Gud har samma kärlek till oss i dag. Han gör allt för att samla oss. Det är i hans fårflock livet finns. Borta ifrån honom är vi förlorade får. 

Kanske tänker du på någon nu, som går borta ifrån Gud och därför inte har något hopp utom till vad denna världen har att ge. Kom då ihåg Guds vilja och avsikt: Han skall själv söka upp sina får och ta sig an dem! Gud vill göra oss frimodiga att berätta för andra om hans goda avsikter. (Läs hela texten hos Hesekiel)

För att vi skall dö bort från synden…

Vad gjorde Gud för att församla sina förlorade barn ifrån världens alla länder och rädda dem ifrån all världens otro eller falska tro, ja, rädda dem från ett i grunden meningslöst liv?

Petrus berättar om sin Herre Jesus: ”Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä!” Detta är frälsningens fasta grund. Ingenting annat kunde rädda oss och ingen annan än han som är Gud och människa i en person. Men han kunde det och han har gjort det: Inte en enda synd missade han: dina dåliga tankar, dina försummelser då du teg när du borde talat eller satt stilla när du borde gått hans ärende eller använde din tunga till onyttiga ord eller gick över gränser för vad Guds barn ska göra. Allt tog han med sig upp på korset. 

Det får nu flera konsekvenser: Viktigast av allt: Det finns förlåtelse och hopp om evig glädje för dig! Han vann himmelsk rättfärdighet och helighet åt dig. Vidare: Det får följder i ditt liv: Ditt liv ska inte längre ”beherrskas” av synden. Vi skall dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

Genom hans sår har ni blivit botade

Just därför ska synden inte beherrska er. Det skedde något mycket konkret när Jesus gav sitt liv. Det har botats för oss, all den skada syndafallet gjort! Guds Helige Ande vill göra det tydligt för Dig i dag: Din värsta skada är botad, helad och du är nu inbjuden att fritt tillhöra Honom som köpt dig åt Gud med sitt blod. Jesus berättar i dagens evangelium om hur man kommer in i Guds rike. Han tar bilden av en fårfålla. Han säger: ”Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst.”  

När vi står framför ”dörren” Jesus säger han: Om du ska komma in genom mig måste vi genast byta kläder. Din egoistiska smutsiga dräkt tar jag nu hand om: alla dina dåligheter måste lämnas här vid mina fötter. Jag har gått alla de steg som behövdes för att ta bort det onda som finns i dig. Jag har gett mitt liv för dig! I stället får du nu mina kläder: ödmjukhet, kärlek, trofasthet, det du lider så stor brist på, ja än mer Du får idag helighet och rättfärdighet som öppnar himlens port för dig!

Hur Herren Jesus leder sina får

Han ropar på sina får med deras namn: Hör du inte hur han kallar på dig? Han ropar på dig!

Känner du inte igen hans röst? Det är han som talar till dig i din bibel. Han vill att du varje dag ska lyssna efter hans tilltal i den heliga boken. Och följa honom. Fåren litar på sin herde, de vet att han leder dem rätt, därför följer de honom gärna. 

Märkligt nog säger han att hans får först ska gå in och sen gå ut och på det sättet finna bete. Troligen menar han med det att gå in det är att ta emot Honom som sin personlige Frälsare i livet, medan det att gå ut kan syfta på livets slut: Efter att ha gått ut ur detta livet ska du äntligen få finna bete i härligheten hos Gud. Är det inte samma tanke som möter oss i Psaltaren 121 vers 7 och 8? 

”HERREN skall bevara dig från allt ont

han skall bevara din själ.

HERREN skall bevara din utgång och din ingång 

från nu och till evig tid.”