Kristi förklarings dag. 2021

Skriven av: Göran Landgren
Publicerad: 5 juli, 2021

Matt 17:1-8

Det är en överväldigande upplevelse de tre lärjungarna får vara med om där på förklaringsberget, laddad med himmelsk närvaro. Där klarnar det vem Jesus är.

Jesus är Herren

1. Han rör vid oss

Det var det som skedde där på berget. Jesus tog med sig lärjungarna. De fick möjligheten till ett förtroligt samtal med Honom. Han tog med dem för att de skulle få vara ensamma. Han rörde vid dem när de var förlamade av skräck. 

Många människor idag kan ha starka upplevelser av Guds närvaro. Det kan vara händelser i det förflutna, en överraskande bönhörelse, en förnimmelse av Guds närhet i en svår kris.

Petrus får vara tolk för lärjungarna. Kanske vill han hålla kvar tillfället, eller så är han så förvirrad att han inte vet vad han ska göra. Eller är det kanske så att när vi möter Herren så svarar vi med aktivitet. Men Jesus ville först och främst vara med lärjungarna!

Några menar att hyddorna anknyter till det som både Mose och inte minst Elia fick kämpa mot. Det var att människor gjorde egna små tempel på höjderna och tillbad olika fruktbarhetsgudar (baalsdyrkan), eller sina egna verk (guldkalven). Det är svårt att veta om det var så, men utan tvekan var Mose och Elia budbärare om att det är Herren som är Gud.

När Gud rör vid oss får vi göra som lärjungarna, följa med Jesus. Vi får gå till den plats där vi möter honom och lyssna på Honom! Han har tid för oss!

2. Han visar vem han är

Händelserna före förklaringsberget är upplysande. Petrus har i kap. 16 bekänt att Jesus är Messias, den levande Gudens son! Jesus har avslöjat att han går till Jerusalem för att dö och uppstå och lovar sedan att några av dem ska få se hans härlighet. Det syftar förmodligen på uppståndelsen, men redan på berget får några se Jesus i hans härlighet!

Gamla testamentet vittnar om honom.

Mose och Elia har vittnat om honom. Mose som representant för lagen talar om Profeten som skulle komma (5 Mos 18). Elia talar om att det är Herren som är Gud. Profeterna har en mängd profetior om den kommande Messias. Jesus är uppfyllelsen av alla dessa löften. Alla Guds löften har fått ja i Jesus Kristus 2 Kor 1:20. Jesus är Guds ja till oss. Han kan öppna himlen för oss.

Fadern vittnar om honom. 

Nu får de se Jesus i hans härlighet. Molnet som följde folket i öknen lyser och Guds röst talar till dem. Fadern säger att Jesus är Guds älskade son precis som löftet om Messias i Psaltaren 2. Likaså är han Guds utvalde, precis som profetiorna om Tjänaren som Jesaja talar om (se bl.a. Jes 42). Jesus har alldeles före vår text talat om sitt lidande, sin död och uppståndelse. Nu får de se att Herrens Tjänare är också Gud i sin fulla kraft. De får en försmak av att Jesus omsluter såväl lidande och härlighet. När vi är med Jesus så får även vi höra Guds röst att Herrens Tjänare har burit vår synd och att Han har makten!

Hur lär vi känna Jesus? Scenen på förklaringsberget framkallar skräck och ångest hos lärjungarna. Hur kan vi små möte denna enorma kraft? Svaret vi får är att vi ska lyssna på Jesus. I hans ord finns hela denna himmelska närvaron och kraften. Det är samma kraft som uppväcker från de döda! Vi får möta den i fullt mått i härligheten. Vi får lyssna på Jesus som talar till oss i Bibeln och vägleder oss in i en gemenskap med honom.

3. Han är nära oss

Det är så tydligt att Jesus gör detta av omsorg om lärjungarna. De hade bekänt Jesus. Ingenting var som att få vara med honom (Joh 6:63)! Nu Jesus låter dem glänta på dörren till den stora hemligheten. De såg ingen utom Jesus! Mitt i alla andliga upplevelser, mitt i livets alla skiftningar, mitt i all förvirring, vill Jesus visa oss att det finns en fast punkt, en klippa, Jesus. De såg ingen utom Jesus, Gud själv. Han är nära. Han följde med oss ner från förklaringsberget in i vår vardag. Han är med oss alla dagar till tidens slut.

Kanske är vi uttröttade och övergivna av pandemin. Kanske tvekar vi på att Gud vill ha med oss att göra. Jesus svar till oss är ”se på mig.” Håll dig till mig. Följ mig. Du kan vara helt trygg för jag är med dig. 

Kanske tycker vi att vårt kristna liv är ordinärt. När vi lyssnar på Jesus, talar med honom, möts till gudstjänst och får ta emot nattvarden får vi del av den härlighet som bröt igenom på förklaringsberget. Den finns fördold i hans ord och där det verkar! Han är nära och vill tala med oss och lyssnar på oss, även om vi kan känna oss förvirrade som Petrus! Ingen av oss är glömd av Honom.

Jesus säger ”Kom till mig…” (Matt 11:28).