Tre profeter

I Samaria Kungen hade fått besök av Herrens profet Elia och fick i slutet av deras möte veta, att det under tre och ett halvt år inte skulle regna över landet. (1 Kung. 1:1f) Orsaken var att kungen hade bytt religion. Hela hans hov dyrkade Ba’al. Än värre, han hade gift sig med en djupt religiös hednisk […]
Skriven av: Bengt Birgersson
Publicerad: 9 september, 2021

I Samaria

Kungen hade fått besök av Herrens profet Elia och fick i slutet av deras möte veta, att det under tre och ett halvt år inte skulle regna över landet. (1 Kung. 1:1f) Orsaken var att kungen hade bytt religion. Hela hans hov dyrkade Ba’al. Än värre, han hade gift sig med en djupt religiös hednisk prinsessa, Isebel. Men profeten Elia gav inte den minsta antydan till en möjlig religionsdialog. Om kungen sägs det kort: ”Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren, mer än någon av dem som hade varit före honom.” (1 Kung. 17:30) Regnet upphörde helt och hungersnöden blev svår. Men Herren gömde sin profet, först borta vid bäcken Kerit, öster om Jordan och sedan uppe i det feniciska Sarefat. En änka fick uppleva flera bevis på att Elia var Herrens profet. Mjölet och oljan i hennes förråd tog inte slut under hela den tid torkan varade. När hon sedan fick uppleva en mors svåra sorg när hennes son dog gav henne profetens mäktiga bön sonen livslevande tillbaka. I Nasarets synagoga påminde Jesus sina gamla grannar om just den händelsen, som Jesus visste var historisk verklighet. I kungens palats i Samaria gjorde man däremot inte bättring. När den stora Gudsuppenbarelsen på Karmel ägde rum, kunde många bekänna: ”Herren är det som är Gud.” Men konsekvensen av det blev till en fullständig klappjakt på profeten, som flydde och gömde sig på Guds berg Horeb.

Det är Herren som är Gud också i september 2021. Men många har på olika sätt bytt religion och vill inte höra hans röst.

I Jerusalem

”Nej, Herre, inte mig! Jag är för ung!” Prästsonen Jeremia protesterade. Men Herrens kallelse blev för stark. (Jer. 1) Under en rad decennier profeterade han i Jerusalem och gick till rätta med både folket och myndigheterna, med både präster och profeter. Analys av den aktuella situationen är lätt att finna i profetens Jeremias bok. Den konkreta synden, avfallet, de andra gudarna, olydnaden, trolösheten. Hotet om den stora olyckan ”från norr”, som också blev en förfärande verklighet sommaren 586 f.Kr. Den vackra staden helt ödelagd tillsammans med den judiska stoltheten, Salomos tempel. Den gamle profeten satt i en grotta och grät över sitt folk, som inte hade velat höra Herrens röst. Men han skickade uppmuntransbrev till till dem som fått gå i exil: Stanna där, bygg hus, plantera fruktträd. Det skymtar hopp inför framtiden. Både, återkomst och Messias.

Vad har detta med oss att göra? Profeten Jeremia är ett rop till om omvändelse också till vårt land, till kyrkan och dess kyrkomöte, biskopar och andra ledare. Det går illa när, inte Guds Ord får gälla i dess enkla raka mening. Domen hänger tung över ett folk som vänt sina fäders Gud ryggen. Om några dagar har Svenska kyrkans medlemmar rätt att välja ledamöter till kyrkomötet mm. Sannolikt kommer politiskt valda ledamöter vara i en sådan majoritet, att man kan rösta ja till det förslag som ligger på bordet: att den kan inte få vigas till präst i Svenska kyrkan som inte är beredd att viga samkönade par. Den, som på den frågan har sagt sig beredd att göra det, har därmed sagt att han eller hon inte bekänner vad Gud har sagt genom sina profeter och apostlar. Och kan då heller inte i något annat sammanhang ha på fötterna i orden om syndernas förlåtelse. När det beslutet går igenom vet vi, att det är omöjligt för Svenska kyrkan att få sanna präster. Kyrkan har då stängt dörren för Guds ord. Och upphör därmed att vara kyrka.

I fängelse

Ännu inte fyrtio år så satt profeten i fängelse och skulle aldrig komma ut därifrån. Inte därför att han hade begått något brott, utan därför att han till kungen hade sagt att hans väg med sin brors fru var fel. Herodes hade blivit så arg, att han satte Herrens vägröjare i en fängelsehåla. Hon, som nu gällde för hans fru, konspirerade på ett sådant sätt att Johannes blev halshuggen. Ändå ljuder ännu hans profetröst, trots att han är död. ”Omvänd er, ty himmelriket är nära!” Så länge det heter idag, hörs profetens röst och möjliggör omvändelse. Den Helige Ande har ombesörjt genom heliga apostar och evangelister att summan av evangelium, som kom från Johannes’ mun, har bevarats åt oss: ”Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd!” (Joh. 1:29)

I vår tid sitter många av våra bröder ute i världen i fängelse för profetordets skull, ofta därför att de inte följer den falske profeten från Mekka. För äktenskapsfrågans skull kommer många blivande präster att vara i ”fängelse” innan de ens blivit präster i Svenska kyrkan. Då är det de kristnas ansvar att ombesörja på annat sätt att Kyrkan får riktiga präster, genom vilka ”… än profetens röst oss når”. (SvPs 53:2) en hur. Det give nu Gud!

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.