Den helige Mikaels dag. 2021

Skriven av: Ingemar Svenungsson
Publicerad: 30 september, 2021

Den som segrar, skall bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. (Upp 3:5)

Detta löfte ger Jesus i sändebrevet till Sardes församling. De, som tagit vara på hans Ord och omvänt sig, har sina namn skrivna i livets bok i himmelen. Men då gäller det att fortsätta kampen på jorden, för att inte namnet ska bli utplånat. Mikaelidagen talar om kampen i himmelen och på jorden mellan Jesus och Satan, mellan Guds goda änglar och de onda andarna. Den striden pågår i varje människas hjärta. I himmelen är allt ont besegrat. Och när vi tänker på all ondska i världen och kampen mot det, så vet vi redan resultatet. Det är Jesus, som sitter på segertronen och har all makt.

I dagens evangelium läser vi om, hur de sjuttiotvå lärjungar, som Jesus sänt ut, kom tillbaka och sade: ”Till och med de onda andarna lyder oss, när vi uttalar ditt namn.” Jesu namn betyder Frälsare, och det är endast i hans namn lärjungarna kunde se det onda besegrat. Guds Ord talar om namnet över alla namn. I Jesu namn skall alla knän böja sig. En gång ska allaerkänna, att han är Herre. När han segrade över frestelserna i öknen, trädde änglar fram och betjänade honom. I Jesu namn finns seger över de fiender som omger oss människor, nämligen synden, döden och djävulen. Jesu namn är så mäktigt, att han övervinner dessa fiender.

Vi, som bär syndarenamnet inför Gud, kan finna vår frälsning i Jesu namn. Våra namn kan bli skrivna i himmelen, tack vare Jesu namn. Han har på korset återlöst oss från det ondas välde. Han har betalat för oss med sitt försoningsblod och sitt liv, för att vi ska få tillhöra honom. I Jesu namn kan vi få tillsägelse om våra synders förlåtelse. Genom att bära Jesu namn i sina hjärtan, kan hans lärjungar segra över allt ont i världen, som vill dra dem bort från honom. De saliga i himmelen är tecknade med Jesu namn. Det är i kraft av Lammets blod som de står som segrare.

I dopet nämns våra namn. De blir skrivna himmelen, när vi i dopet blir uttagna från mörkrets välde och satta in i ljusets rike. Vi blir barn hos Gud och arvingar av himmelen. ”Jag har kallat dig vid namn, du är min.” ( Jesaja 43:1) Men hos många tar syndens välde överhand. Många döpta barn får ingen hjälp att stanna kvar hos Jesus i hans rike. Liksom Jesus en gång sände ut de sjuttiotvå, så kallar han fortfarande förkunnare av sitt Ord. Han vill tala med människor om vad hans namn betyder för dem. Jesu frälsarenamn drar människor till honom. Och de som låter sig dragas, märker till sin oro och sorg, att de lever som förlorade barn inför Gud. De har ju inte levat så som den ska göra som har sitt namn skrivet i himmelen. De kan frukta för att deras namn ska bli utplånade. Men Guds Ande vill visa de bekymrade på Jesu frälsarenamn. Det är möjligt även för den, som ser sig vara längst bort från Gud, att komma nära. Tack var Jesu frälsarenamn kan de bli förlåtna och få trons glädje över att deras namn blir skrivna i himmelen. Guds änglar i himmelen gläder sig, när en syndare vänder om.

”Jag såg Satan slungas ner från himmelen som en blixt.” Det var Jesu ord till lärjungarna, när de glada kom tillbaka och fått erfara kraften i Jesu namn. Satan och hans änglar gjorde uppror mot Gud och nöjde sig inte med att tjäna honom. När ängeln Mikael stred mot det onda, blev djävulen nedkastad från himmelen. Men här på jorden är den onde fortfarande verksam. Och han har en kort tid på sig. Ännu ser vi inte allt ont besegrat. Det onda har makt att göra människor onda och olyckliga. Men samtidigt har Jesus segern i sin hand. Det onda får inte gå längre än han tillåter. När Jesu lärjungar håller fast vid Jesu namn i hans Ord, bönen och nattvarden, blir de rustade att möta ondskans starka makter, så att de kan segra. De ska tänka på Jesu ord till lärjungarna: ”Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er.” Guds goda änglar var verksamma på olika sätt, när Jesus blev sänd för att frälsa världen. Dessa är också med Jesu nuvarande lärjungar i striden. När de ser mot den segerfirande församlingen i himmelen, blir de uppmuntrade till att vara uthålliga i den stridande församlingen på jorden.

”Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himmelen.” Med de orden lärde Jesus sina lärjungar att inte bygga på vad de själva känt och erfarit. De skulle inte ta till sig egen ära för vad de uträttat. Det var inte i egen kraft de sett det onda besegrat, utan det var i Jesu namn och kraft. En Jesu lärjunge lär sig, att inte ta det alltför lätt med striden mot det onda. Än är inte all fara över. De behöver ständigt söka förlåtelse och kraft i Jesu namn. De märker, att det inte är deras egen förtjänst att deras namn står skrivna i himmelen. De ger Jesus äran för detta och gläder sig över hans namn och hans seger. I honom kan vara trygga vad som än möter dem. Har de känts vid hans namn, ska han kännas vid dem. Många namn kan vara glömda av världens männskor, men ingen av Jesu trognas namn är glömd av Gud. I en salig död ska aldrig deras namn utplånas ur livets bok. De som har sina namn där, får dela det eviga livet och den slutliga segern med Jesus.