Tjugonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Skriven av: Andreas Johansson
Publicerad: 14 oktober, 2021

Mark 3:31-35

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Vem är Jesu mor och hans bröder? Det var väl de som kom och sökte efter honom i dagens evangelium? Men Jesus svarar lite märkligt: Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.

Jesu mor är verkligen Jungfru Maria, och hans bröder var de som kom och sökte efter honom. Hos dem hade han växt upp tillsammans med sin fosterfar Josef i staden Nasaret. Josef var säkert död sedan länge. Detta var hans kära och omtänksamma familj som en gång letade efter honom när han försvann i samband med besöket i templet. Jesus föraktar inte sin familj, sin mor eller sina bröder. Det var han som i begynnelsen instiftade familjen, han som inte bara är människa, utan även Gud. Han välsignade äktenskapet mellan en man och en kvinna, och uppmanade dem att föröka sig och uppfylla jorden. Vi vet också att hans mor och bröder blev trogna honom och ärade medlemmar av urförsamlingen.

Så är också våra familjer av stor betydelse. Det är skillnad på att växa upp i en hel eller i en splittrad familj. Många år har gått sedan Adam och Eva vandrade i Edens lustgård. Mycket har hänt sedan dess – syndafallet med alla dess konsekvenser. Inte minst har djävulen förstört många äktenskap och därmed också familjer. Kärnfamiljen och det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna, det som enligt Jesus är en familj, betraktas nästan som något förlegat. Däremot så kallade homoäktenskap, samboskap, skilsmässa, könsidentitet och annat som tidigare ansågs vara synd och skam, bejakas och välsignas numera i de flesta kyrkliga sammanhang! Det är som om de säger: Min Gud är en sådan Gud som inte fördömer sådant, utan bejakar kärleken och det som jag anser vara gott och rätt. Så vinner djävulen seger efter seger och så monteras familjen ned. Följ inte strömmen, majoriteten, för de följer i djävulens fotspår. Istället ska vi kristna lyssna på vad Jesus anser vara gott och rätt och inte lyssna till dessa tankar som följer tidens trender. Hos profeten Jesaja läser vi: Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Om du ännu inte har din egen familj, be till Gud att du skall finna en äkta make/maka som delar din lutherska tro. Om så blir fallet, att du blir gift, låt då ert fokus vara på Jesus allena inte bara söndag förmiddag, utan hela veckan. Ha morgonbön, middagsbön och aftonbön tillsammans. Tror dock inte att allt är perfekt i en kristen familj. Det var det inte heller hos Maria och Josef i Nasaret. Även i kristna familjer finns mycket problem, besvikelser, sorg och synd. Det är nog den plats på jorden där det behövs mest förlåtelse.. Ps 103 Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

Adam och Eva fick alltså i uppdrag, innan syndafallet, att uppfylla jorden, att föröka sig. Det uppdrag gäller även idag. Det finns många orsaker till att kristendomen har gått bakåt, att inte så många längre vill hålla sig till Jesus, att inte så många kommer till söndagens högmässa, men en sak som det inte talas så mycket om, är att kristna familjer i västvärlden inte längre får så många barn som man fick generationer tidigare. Här behöver vi alla rannsaka oss… Har karriären, jobbet eller annat kommit före familjen? Har vi blivit alltför bekväma av oss? Eller, varför klarade våra kristna förfäder att få så många fler barn än vad vi får, trotsatt de hade så mycket mindre pengar att leva på?

Det finns också sådana som får växa upp i familjer där inte föräldrarna följer Herren. Hör Herrens ord i Psaltaren 27: Om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Andra upplever att barnen inte längre går på trons väg eller syskonen drar åt olika håll. Hör Herrens ord: Jesus har kommit för att frälsa syndare. Han är den gode herden som gett sitt liv, offrat sig på korset även för deras synder. Han säger: Kom till mig ni som har tungt att bära, så skall jag ge er vila.

Vem är egentligen Jesu mor och hans bröder? Jesus sa: De som lyssnade till hans ord, dem som gör Guds vilja var hans mor och hans bröder. I ett samtal med sadduceerna angående uppståndelsen svarade Jesus dem: När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Äktenskapet och familjen hör jorden till.

Jesu fokus ligger alltså inte först och främst på sin mor eller bröder, utan på något större. Han säger inte att familjen inte är viktig. Familjen är sannerligen viktig. Men han sätter det i ett större perspektiv. En gång ropade en kvinna till Jesus: Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat. Men Jesus svarade henne med orden: Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och där inkluderar han också sin mor Maria. Hon är inte bara hans mor utan hon tillhör hans himmelska familj. Genom dopet och tron tillhör även du och jag hans himmelska familj. Efter Jesu födelse läser vi att Maria bevarade och begrundade allt i sitt hjärta. Så får också du göra. Ju, mer du hör på Jesus och bevarar hans ord i ditt hjärta, desto mer lär du känna honom, han som är din bäste vän, han som är huvudet i din stora familj som sträcker sig långt utanför din egen familj, långt utanför din egen församling, ja långt utanför vårt land. En gång kommer din och min familj försvinna, men Kristi familj, Guds familj består för alltid, består för evigt.

I Jesu namn. Amen.