Förföljelse – förförelse

Dessa rader skrivs i veckan efter Mikaelidagen, vars huvudtext i evangelieboken (Upp 12:7-12) slutar med orden: Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Guds folk vet från Guds Ord att de har en verklig fiende emot sig, […]
Skriven av: Bengt Birgersson
Publicerad: 21 oktober, 2021

Dessa rader skrivs i veckan efter Mikaelidagen, vars huvudtext i evangelieboken (Upp 12:7-12) slutar med orden:

Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Guds folk vet från Guds Ord att de har en verklig fiende emot sig, fullt aktiv. Han är verksam i synnerhet på två skilda plan. Han ”skapar” förföljelse för att göra tillvaron för den kristne så odräglig pga. tron på Kristus, att han överger tron. Det andra gäller förförelsen, ett aktivt verkande för att föra bort Guds folk från tron genom falsk lära eller lockelsen till anpassning i världen.

Förföljelsen

Den som följer Open Doors rapportering angående kristnas situation i världen vet, att förföljelsen är mycket stor. Aldrig i historien har den varit så svår som nu. Mellan 200 och 300 miljoner kristna lever i områden, där förföljelsen är akut med övergrepp, nerbrända kyrkor och unga kristna utkastade från sina hem. Flera tusen kristna får varje år dö för sin Kristustro.

Kommunistisk ideologi, kombinerad med diktatorisk paranoia, som i Nordkorea, liksom nationalistisk buddhism respektive hinduism leder ofta till svåra kval för många kristna. Ofta kommer förföljelsen från muslimska länders regimer. När vi ber för våra trossyskon är det angeläget att vi vet att det handlar om Djävulens Kristushat. Eftersom han misslyckades i sin kamp att tillintetgöra Kristus, så är hans vrede riktad mot de Kristustroende.

Vad våra barn och barnbarn kommer att få uppleva i framtiden, om inte Kristus kommer dessförinnan, vet vi inte. Vi kan ana, att de går svåra tider till mötes. Många av dem har redan fått uppleva den subtila förföljelsen i skolan. Barn, som är ensamma i sin klass om att vara kristna, lider förföljelse genom lärares och kamraters hån med ord som gör ont långt in i själen. Den som inte bejakar evolutionen eller regnbågskulturen eller som tror att Bibeln är ett verkligt vittnesbörd från Gud kan få möta obehagligt motstånd.

När våra barn möter detta, så måste vi dessförinnan ha hjälpt dem att lita på, att Herren sitter på tronen, att Djävulens tid är kort och inte minst att Jesus, den levande, bor i deras hjärtan. Vi behöver också ha gett dem sakliga argument för den tro vi har.

Förförelsen

Det radikalt andra sättet för Guds fiende att nå sitt mål är förförelsen. Förförelsens innersta väsen är densamma som den var i begynnelsen: ”Skulle Gud ha sagt …?”. Det kan ske på en rad sätt, som i liberalteologins bibelkritik, där man bryter sönder uppenbarelsen, så att vad som helst i Bibeln kan bli ifrågasatt. Det leder till att ordet om Kristus och hans frälsningshandlande på korset blir undanskymt. Förlorar en kristen korset ur sikte är Djävulen på väg att nå sitt mål. Härlighetsteologin med dess löften om jordisk framgång, rikedom och befrielse från sjukdom är förförelse. Här är det tyst om att det finns ett kors att ta upp för alla som lever i Kristi efterföljelse.

Till förförelsen hör all teologi, som sätter klara ord i Skriften åt sidan. I vår tid är ju äktenskapsfrågan med dess anpassning till den moderna HBTQ-rörelsen högst aktuell. Ett exempel på det är den nya 22 meter långa regnbågsmattan i Göteborgs domkyrkas mittgång. Häromdagen kom resultatet från den kommission som gått igenom den senaste 70 årens sexuella övergrepp i den Romersk-katolska kyrkan i Frankrike. De hundratusentals barn som har utsatts för övergrepp från präster och andra ledare, var finns roten till detta? Är det inte i äktenskapsförbudet för präster och biskopar? Detta trots att Paulus gav ”biskop” Timoteus i Efesus så klara kriterier för antagning av nya präster om att denne ska vara ”… en enda kvinnas man” och han ”ska ta väl hand om sin familj” (1 Tim 3:2, 4, 5) Ingen kyrka som sätter i system att lägga klara Guds ord åt sidan kan bestå.

Förförelsen finns också på ett helt annat plan. Vad är det som finns därute i den värld som är så lättillgänglig för både barn och vuxna? Med några klick på smartphonen är vi ute bland människor på sociala medier, Facebook, twitter, tiktok, och så vidare. Filmer, spel med mera. Här finns en värld där den Onde lätt blir herre över sinnen, tankar. Här uppstår för undertecknad en brännande fråga: hur har jag som förälder hjälpt mina barn att hantera den digitala världen?

Tiden är kort

Vad är farligast eller mest riskfyllt för Guds folk inför dessa två faror? Den frågan kan knappast besvaras. För den ene är risken att avfalla på grund av rädsla i förföljelsetider. För den andre är risken större att komma bort genom falsk lära eller genom anpassning.

Djävulen vet att tiden fram tills Kristi återkomst är kort. Det bör också vi veta. Vill vi följa korsets väg, då hör vi samman med alla på jorden som får bära korset och bekänner tron på ”Lammet” som offrade sitt blod för oss. Vi binds samman i det gemensamma förtroendet för Guds Ord. Det är den Kyrkan som väntar på Kristi snara återkomst. Då kastas djävulen i den brinnande sjön medan jublet bryter löst i den himmelska världen.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.