Tiden är inne

I början av sin tid som redaktör för Kyrka & Folk skrev Fredrik Sidenvall en ledare som bar rubriken ”Kyrka och Folk vet att tiden är inne”. Det var i januari 2004. Nu, efter nitton år som redaktör, är tiden inne för Fredrik att avsluta sitt redaktörskap och gå vidare till andra uppgifter. Tiden var inne då i januari 2004, men tiden är också inne nu i december 2021. Låt oss stanna till inför ledaren från januari 2004 en liten stund.
black Fayorit typewriter with printer paper
Skriven av: Anders Svensson
Publicerad: 28 november, 2021

”Tiden är inne för Guds rikes ankomst till världen”. Så stod det i inledningen till ledaren. Guds rike finns redan här mitt ibland oss, men ännu inte i dess fullhet och glans. Det blir först en dag i himmelen vi får ta del av Guds fullhet i all sin prakt fullt ut. Men redan här på jorden kan vi i ord och sakrament möta Gud. Det mötet sker med evigheten för ögonen. Den evighet som vi alla människor, var och en av oss, en dag skall stå inför. Det är det enda vi med säkerhet vet om våra liv. Den vissheten manar till allvar och eftertänksamhet. I Kyrka & Folk vill vi påminna om detta allvar. Vi vill att vår svenska kyrka skall hålla fast vid sin uppgift att förkunna Kristus människor till omvändelse. Men vi vill också nå ut till ”folk” och finnas mitt ibland ”folk”. Kyrka & Folk. Under de år vi fått ha ynnesten att ha Fredrik som redaktör har Fredrik stått fast i detta. Det vill vi i styrelsen uttrycka vårt tack till Fredrik för.

Lite senare i samma ledare citeras Mark 1:15 ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”. Tiden går mot sitt slut. En dag kommer Jesus komma tillbaka på himmelens skyar och tiden på denna jord går mot sitt slut. Om detta har vi fått höra i våra kyrkor i slutet av kyrkoåret för några veckor sedan. Människan har spekulerat i exakta datum för detta, men till ingen nytta. Den exakta tiden för Jesu återkomst vet bara Gud. Men vi både kan och skall tyda tidens tecken och när vi gör det kan vi konstatera att Djävulen blir alltmer desperat i att bryta sönder både kyrka och folk. Skapa splittring och förvirring. Krossa samhällets grundvalar och skapa vanmakt, frustration och förvirring hos människor. Guds rike som vi skall möta en dag när tiden går mot sitt slut är nära. Men Guds rike finns redan här och nu nära oss där Guds ord förkunnas, där kristna träffas i bön och andakt och där sakramenten, dopet och nattvarden, praktiseras. Djävulen gör allt för att leda oss bort från det. Men det finns där. För vissa tycks det till och med vara så nära att man likt Naaman vänder sig bort från det ty ”så nära” och ”så enkelt” kan det väl inte vara?! Det är då tjänare till den sanna Guden får peka åt rätt håll och förkunna att Guds rike är precis så nära. Men ändå så långt bort. ”Omvänd er och tro evangelium!”, manade redaktören läsarna i januari 2004. Den uppmaningen är den mest kärleksfulla hälsning man kan framföra till andra människor. Under sina år i Kyrka & Folk har Fredrik verkat i och agerat i den hälsningens anda. ”Omvänd er och tro evangelium”. Det är vi i styrelsen djupt tacksamma för. Och vi vill också föra den hälsningen vidare till läsare och till kommande generationer, men också till varandra. Som kristna behöver vi ständigt påminna varandra om nödvändigheten av att leva i daglig omvändelse. Utan omvändelse är det omöjligt att nalkas Gud. Omvändelse brukar vi beskriva som ånger och tro. Ånger över synden och tro på Kristi verk.

Under Fredriks nitton år som redaktör för Kyrka & Folk, mellan åren 2003 och 2021, har mycket hänt i vår svenska kyrka. I samma nummer som citerad ledare ovan är hämtad från, nummer 1/2004, kunde man läsa om att Kyrka & Folk fyllde 80 år, man kunde läsa om tre missionsbiskopar som precis hade blivit valda i Missionsprovinsen, om kyrkoledare som i ett brev till Kyrkostyrelsen vädjat till Svenska kyrkan att säga nej till kyrklig akt för samkönade par och om ”Kristus i centrum” i en predikan över 1. söndagen efter Trettondedagen. Idag, 18 år senare, känner vi igen oss i en del men på det stora hela måste vi tyvärr konstatera att utvecklingen gått åt fel håll både bland kyrka och folk. Det kan man bli missmodig över, men låt oss då komma ihåg att Guds rike består och att Kristi kyrka inte kommer att gå under. Även om detta har Fredrik påmint oss om under sina år som redaktör. Alldeles särskilt kan vi konstatera att Fredrik haft en god förmåga att såväl analysera utvecklingen i både vår svenska kyrka och i vårt samhälle såsom att ingjuta hopp och framtidstro. Att se och peka på det positiva mitt ibland all bedrövelse. Tack Fredrik för det!

Att ersätta Fredrik blir en tuff utmaning för oss i styrelsen. All den erfarenhet och kompetens som Fredrik har suttit på har varit en enorm tillgång för vår tidning. Likaså blir det en tuff utmaning att ersätta den kombination av att ha en redaktör med både en fast förankring och koppling till Svenska kyrkan som organisation och ha en lika fast förankring till kyrkans bekännelse. Den kombinationen blir tyvärr alltmer ovanlig idag.

Med dessa ord vill vi från Kyrkliga förbundets styrelse framföra ett varmt tack till dig Fredrik, och önska dig lycka till och Guds rika välsignelse över de åtaganden som ligger framför dig!

Hälsningar från Kyrkliga förbundets styrelse genom dess ordförande Anders Svensson

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.