Juldagen. 2021

Skriven av: Göran Landgren
Publicerad: 21 december, 2021

DEN HELIGA NATTEN

Luk. 2:1-20

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren. (Luk 2:10-11)

Vilken jul för Josef och Maria och för Jesus! Vi tänker den så idyllisk, men tänker vi efter så var den första julen nog en jul utan någon större familjelycka. Josef tänkte skilja sig, de hade ingenstans att bo, de som kom var några illaluktande och opålitliga herdar. Ändå kom det änglar på besök – och Gud själv var där!

Julkrisen.

Den kan vi alla känna. Lyckan var finns den?

En relationskris. Maria bar på ett barn utan att Josef och hon varit tillsammans med varandra. Vad skulle de svara när folk frågade? Och alla kunde räkna ut att barnet blev till långt före de gifte sig. De var trolovade, men hade inte gift sig än. Om det var så, så måste Maria ha varit otrogen. I en skuld och skamkultur var detta förödande.

Ett utanförskap. De kunde inte förklara hur det låg till. Nu fick de inte ens plats att bo någonstans. Det slutade med ett stall. Det fanns inte plats för Jesus och hans föräldrar. Hur är det för oss? Finns det plats för Jesus? Är vi rädda för att han ska ta kommandot över oss? Och, här sjunger änglarna om äran åt Gud, men var tog min ära och mina företräden vägen?

En troskris. Maria hade mött ängeln, nu hade herdarna gjort det också. De blev rädda. Kan det vara sant? Vi så kallade ”moderna människor” vill ju bortförklara allt. I vårt tolkningsparadigm finns det kanske inte plats för en Gud. Nu var det ett möte och de blev rädda. När vi möter Gud och hans sändebud då blir vi små. Frågan blir; duger jag? Kan jag se Gud och leva? Han har ett bländade ljus som gör att ingen kan se honom. Hur ska då jag kunna möta honom?

Julklappen.

Det som började som en stor kris blev tidernas bästa julklapp. Jesus föddes. Julevangeliet hälsar oss med att säga att Jesus ger oss minst tre olika gåvor.

Han är Frälsaren. Det betyder att han kan rädda oss från synden. Vi bär alla på skulden djupt inne. Vissa människor kan vi inte se i ansiktet. Vi försöker brösta upp oss, men i vårt inre vet vi att vi har handlat fel mot dem. När Guds ljus kommer blir vi rädda. Kanske är det också annat som vi bär i våra ryggsäckar; bindningar, bitterhet, låsningar? Hur ska jag kunna möta Guds ljus och bestå? Gud blev människa i Jesus för att bygga en bro mellan Gud och oss. Jesus är Gud fullt ut och han är fullt ut människa, utan synd. Just därför kan han rädda oss från synden. Allt kan bli förlåtet. Allt kan börja på nytt. Det berättas om den persiske kungen Kores att när han fann ett riktigt gott vin sparade han hälften i glaset för att ge till sin bästa vän. Jesus ger oss mer än det. Han ger oss del av den himmelska glädjen, och då får vi del av hans förlåtelse, liv och glädje.

Han är Messias, Herren. Det betyder att han är Gud själv. Jesus gör anspråk på att vara Gud. Tror vi det? Om vi tror det får vi stiga ner från vår tron och ge honom den platsen. Det betyder att han har en plan för våra liv. Han ledde Josef och Maria genom enorma svårigheter. Han kommer att leda oss. Varför? För att han älskar oss. Det är just därför det är möjligt! Jesus söker upp oss, offrar hela sin karriär och sitt liv – för att han älskar oss. Då fylls allt med mening och hopp! Vilken framtid; älskad i allt! Ofattbart. Den evige Guden älskar mig! Vi får ha modet att låta honom ta kommandot. Han vet precis vad vi behöver!

Han ger sin frid. Mitt i alla svårigheter föll allt på plats för Josef och Maria. Varför? För Gud var med. Matteus säger att Jesus också har namnet Immanuel, som betyder Gud med oss! Friden finns i att han finns nära oss och med oss. I allt vi möter är han nära. Ni vet hur det är när något är svårt och vi har med oss vår bäste vän! Då finns det en trygghet mitt i det svåra!

Julfirandet.

Hur firar vi nu jul när vi öppnat julklappen? Vi kan se hur Josef och Maria och herdarna gjorde.

De följde Guds röst. Lyssna till Jesu ord; följ mig. Kom till mig med ditt liv. Kom med högmod, missmod, synd och mörka hemligheter. Jag ska ge dig frid. De gick till stallet och fick del av himmelsk frid och välsignelse!

Ge honom plats. Herdarna gick dit, Maria gav det plats i sitt hjärta. Det finns ett rum där vi får plats och kan växa. Det rummet är där Jesus får födas in i vårt hjärtas stall och ge oss av sitt himmelska liv! Kan vi få ett bättre julfirande!

Bön: O Herre Gud, du som än en gång förkunnat för oss din enfödde Sons födelse i världen, lär oss att likt Maria gömma allt detta i våra hjärtan och att likt herdarna gå i vår gärning lovsjungande din barmhärtighet. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre. Amen.