Lasarus, kom ut!

Tidningen Världen idag rapporterar den 7 december om hur Västerås stift i sin Youtube-kanal för unga homosexuella, Enhörnings-tv, uppmuntrat unga homosexuella att ”komma ut” med sin homosexuella läggning. För den uppmaningen har man använt och tolkat Jesu ord till den döde Lasarus inne i graven ”Lasarus, kom ut!” till att betyda en uppmuntran att ”komma […]
Lasarus, kom ut
Skriven av: Bengt Birgersson
Publicerad: 12 januari, 2022

Tidningen Världen idag rapporterar den 7 december om hur Västerås stift i sin Youtube-kanal för unga homosexuella, Enhörnings-tv, uppmuntrat unga homosexuella att ”komma ut” med sin homosexuella läggning. För den uppmaningen har man använt och tolkat Jesu ord till den döde Lasarus inne i graven ”Lasarus, kom ut!” till att betyda en uppmuntran att ”komma ut”. 

Det är den kristna kyrkans kallelse att med kärlek och ömsinthet hjälpa människor, som sliter med sin identitet och sin sexuella läggning. Kyrkan ska ha omsorg om alla, men det betyder inte att den ska bejaka allt vad människor gör. Världen idag låter också i sin rapportering teol. dr. Anders Gerdmar, som skrivit boken HBTQ och Bibeln, kommentera saken: 

Det är inte svårt att känna med människor som, mår dåligt och kämpar med sin sexu- alitet, men det hjälper inte att förvränga vad Guds ord säger. 

Bibeln fördömer homosexuella handlingar och församlingen behöver ge unga en klar vägledning om detta, samtidigt som vi behöver vara fyllda av Guds kärlek till människor som lider. 

Många kristna ser med sorg på hur deras kyrka på 70 år förvandlats till något annat än Kristi kyrka. 1951 gav de svenska biskoparna ut ett biskopsbrev till Svenska kyrkans präs- ter, ”Ett brev i en folkets livsfråga”, där man tar upp frågor om äktenskap och skilsmässa, utomäktenskapliga förbindelser, preventivmedel, abort, homosexualitet. Här gav man råd om hur vägen för Guds folk bör se ut. Man låter det vara synd som Guds ord kallar synd. Utan att tumma på sanningen pekar man på Jesu barmhärtighet. Den gången hade kyrkan biskopar, som vågade hävda vad Guds ord säger. 

”Biskop” (grek. episkopos) betyder tillsyningsman. Biskopen har ett uppdrag av Kyrkans Herre att med hjälp Guds ord vaka över läran, prästerna undervisning och församlingar- nas liv. Det var det uppdraget som biskoparna gemensamt fullföljde med sitt brev 1951. Mycket har hänt sedan dess. Idag tycks det inte finnas i vår Svenska kyrka en enda biskop som medialt vågar träda upp och ge vägledning i tidens aktuella frågor med hänvisning till Guds ord. Ingen säger: ”Så här säger Herren i sitt ord, och vad han har sagt det gäller.” 

I vårt grannland Finland har den nyvigde biskopen i det finska Missionsstiftet, Juhana Pohjola, blivit åtalad för att står för en biblisk äktenskapssyn. 2004 gav man ut en liten skrift, författad av läkaren och riksdagsledamoten Päivi Räsänen, om bibelns syn på äktenskapet. Riksåklagarens åtal riktas också mot henne. Fallet ska tas den 24 januari i Helsingfors tingsrätt. Rakryggad har biskop Pohjola i media förklarat Kyrkans och Guds ords syn på äktenskap och frälsning. 

Vad skulle hända om en av Svenska kyrkans biskopar steg ut i ljuset och i sitt stifts dom- kyrka och på stiftets hemsida deklarerade ungefär följande: ”Jag har inte följt min Herres ord. Jag har inte låtit det gälla i fråga om äktenskapets helighet. Jag har inte låtit det vara vad det är, Guds ord. Jag har inte visat på den väg som leder till det himmelska målet. Jag har inte varnat för det som är långt värre än miljöförstöringen, nämligen den eviga förtappelsen. Och jag har inte heller förkunnat Kristus som den enda vägen till frälsning. Kyrkan handlade inte heller enligt sin Herres ord i beslutet 1958.” Den dag då det händer går till historien. 

Aposteln Johannes skildrar mycket utförligt hur Jesus uppväckte Martas och Marias bror Lasarus från de döda efter fyra dagar i graven ( Joh 11:1-44). Händelsen väckte sådan uppståndelse bland människor i Jerusalem, att Stora rådet beslutade sig för att döda också Lasarus. Man visste att detta hade hänt, och att många därför kom till tro på Kristus. Många förstod att detta var ett stort tecken på att Messias hade kommit. 

Lasarus uppväckelse är en manifestation av Guds Sons makt över döden och på hans omsorg om sina vänner. Undret pekar på också på två särskilda under, dels på Kristi upp- ståndelse på den tredje dagen till bekräftelse på korsdödens försonande kraft, och dels på den dag, när ”när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Den som har gjort gott ska uppstå til liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28,29) Jesus uppenbarar med de orden att de dödas uppståndelse leder antingen ”till (evigt) liv” eller ”till dom”. Om Kyrkan tillsammans med sina biskopar springer förbi den sanningen och kommer med ett budskap som är helt anpassat efter vad tiden önskar, så blir uppstån- delsens morgon förskräcklig. 

Att ta det ordet, ”Lasarus, kom ut!”, och ge det en betydelse som är långt från dess verk- liga innebörd, är att ”missbruka Guds namn”. Det andra budets fortsättning lyder: ” … och den ska inte bli ostraffad som missbrukar hans namn.” Dock: den som gav det budet har fästat all synd på korset, till förlåtelse för var och en som bekänner sin synd. 

Bengt Birgersson, ansvarig utgivare

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.