Septuagesima 2022

Skriven av: Göran Landgren
Publicerad: 12 februari, 2022

Luk. 17:7-10

När människor idag talar och tänker om Gud så finns det väl en grundtanke att Gud ska ställa upp för vår sak. Någon uttryckte det så att ”det är Guds jobb att förlåta”. Men är det verkligen så? Kan vi förränta oss att Gud hela tiden ska ställa upp för oss? Är Gud som en livlina som vi går att anlita hur som helst? Ja, Gud är en livlina, men inte på det sätt som vi tänker.

1. Gud är förutsättningen för våra liv.

Många tänker att vi kan bestämma hur mycket av Gud vi vill ha i våra liv. Han ska ställa upp för mig. Han ska vara beredd att rycka ut som en brandkår när jag har det svårt. Det missvisande i det sättet att tänka är att det är vi som håller i taktpinnen. VI bestämmer över vad Gud får tillgång till i våra liv.
Nu har Bibeln ett helt annat perspektiv. VI äger inte våra liv. Vi har fått dem gratis som en gåva av Gud. Vi har skapats av honom med alla våra gåvor och tillgångar. HEla vart liv, varje dag, är en gåva från Honom till oss.

Eftersom Gud har skapat oss så lever vi våra liv inom de ramar Gud har gett oss. Även om vi inte skulle erkänna det, så är Gud förutsättningen för hela vårt liv; att hjärtat slår, att det finns rätt och fel, att vi har ett samvete, att vi har ett ansvar för andra och fr a inför Honom. Han är Herren och vi är tjänare. Vi kan inte ta Guds plats för vi är för små för det. Därför lever vi, eller skulle leva i, ett beroende av Jesus. Han är livets källa.

Nu finns det en komplikation. Det står i texten att vi är odugliga tjänare. Vi är skapade, men har vänt Gud ryggen. Vi vill gå vår egen väg. Vi vill inte lyda hans villa. Det finns en protest mot Gud. ”Lägg dig inte i mitt liv Gud. Jag vill själv sitta vid ratten i mitt liv”. VI vill styra vårt livs farkost utan inblandning från Gud.

Eftersom detta finns i vårt inre, det som Bibeln kallar ”köttet” eller ”den gamal människan” så har vi ett inbyggt motstånd som Gud behöver övervinna.

Hur ska vi bli dugliga till tjänst? I Jesu undervisning vill Jesus förmedla ett perspektiv som gör oss skickade att tjäna Honom. Det är att han har kommit som den store Tjänaren. Herrens Tjänare som ställer allt till rätta. Vi kan läsa om det i Lik. 22:24-27. Jesus säger till lärjungarna, till oss, att ”Jag är mitt ibland oss som er tjänare” (Luk. 22:27). Han är Herrens tjänare som öppnar en ny väg. Det är Nådens väg, den som Jesus öppnar för oss genom sin korsdöd och uppståndelse. Det innebär att jesus får ta ratten och köra oss hela vägen ända hem!

2. Gud har gett oss ett uppdrag.

Nu har vi fått ett stort uppdrag. Det gäller oss alla. Vi får tjäna Herren själv. Tänk, universums Herre vill att vi ska få vara hans tjänare. VI får tjäna Honom i vår vardag. Hur tjänar vi Honom?

  • Genom att lyssna på Jesus och låta honom styra vårt livs farkost
  • Genom att följa hans vilja
  • Genom att använda de gåvor vi har fått så att vi kan bli till välsignelse för andra.
  • Genom att kämpa med det onda i våra liv och lämna över det till honom.

I alla sammanhang där vi är har Gud kallat oss att tjäna honom; som enskilda, föräldrar, medarbetare, församlingsbor, grannar, lagkamrater – ja alla sammanhang där vi verkar.

Man kan fråga sig vilken lön vi får. Det viktiga är inte lönen utan att vi får vara med i Guds lag. Vi får vara med i ”Team Jesus”. Något större finns inte.

3. Det är nåd att få tjäna Gud.

De stora fotbollslagen värvar sina spelare och betalar stora summor. En del platsar inte i dem. I Guds rike värvar han oss utifrån helt andra kriterier än vi ser i världen. Han värvar oss utifrån nåd. Det kan t o m vara så att vi har svårt att se vilken nytta Gud har av oss. Men det stora är att i hans händer kan vi få bli till välsignelse. Det blir då en glädje att få göra Guds vilja. Vi får göra det för Honom. Så när vi diskar, lagar mat, kör buss, sliter med skolarbetet eller i ett monotont arbete, då gör vi det inför den Levande Guden. Då blir det en gudstjänst som kan bli till välsignelse för andra. Jesus dog för oss på korset, uppstod för oss, har gjort oss till sina barn i dopet, ger oss sina stora gåva varje dag – att få tjäna denne gode Herre är oändligt stort. Vi får varje dag be att Han ska använda oss efter sin vilja.

Bön: Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. Amen.