Om vaccin och sund skepsis

Finns det anledning att vara skeptisk till den pågående vaccinationskampanjen? Korrupta läkemedelsbolag och en tvivelaktig historia skulle tala för det.
Om vaccin och sund skepsis
Skriven av: Jakob Birgersson
Publicerad: 8 mars, 2022

Om vaccin och sund skepsis

Det var med ett visst mått av igenkänning jag läste Att vaccineras eller inte, i föregående nummer av KoF.

Som vaccinkritiker anklagas jag för att dölja min egoism under en fernissa av argument. Dessutom lider jag, enligt Arvidsson, av kognitiv bias (eller kanske mer precist, ”konfirmeringsbias”) eftersom jag har lättare att acceptera fakta som ligger i linje med mina åsikter. 

Jag tror att Arvidsson har en poäng i att påpeka dessa saker, kanhända är det en bidragande orsak till varför jag har kommit till mina slutsatser. Även om artikeln irriterade mig, så fick jag anledning att tänka till. Det är enkelt och bekvämt att gå till samma ställe gång på gång för att hitta sina nyheter eller information. 

Jag är dock inte säker på att detta är utmärkande för vaccinmotståndare. Det låter snarare som en beskrivning av människans natur, och något som vi alla bör ha i åtanke när vi granskar våra egna åsikter (vilket vi borde göra), och fundera på vad som lett oss till dessa, och vilka kognitiva fallgropar vi möjligen kan ha fallit i. 

Sanning garanterar inte publicitet

Vidare anklagas jag som vaccinkritiker för att läsa bloggar och se på streamingkanaler, vilket nog skall förstås som en allvarlig anklagelse, men det finns en god förklaring.

Lika lite som invandringskritiker fick komma till tals 2015, får vaccinkritiker komma till tals idag. Som invandringskritikerna stämplades som rasister eller rent av nazister, så stämplas idag vaccinkritiker som stollar eller konspirationsteoretiker.

För den som letar efter information om ett ämne som är politiskt känsligt, så är det ofta till just alternativa mediekanaler man får söka sig. Inte så att något blir sant för att det inte syns i vanlig media, men motsatsen är också sann. Vaccinkritiken kan vara berättigad, även om den inte är väl representerad i SvD, DN eller statstelevisionen.

Tänka rätt

Som Arvidsson påtalade så finns det en överhängande risk för att hamna fel i sitt tänkande, och jag medger att även Dunning–Kruger-effekten (att omedvetet överskatta sin egen kunskap/förmåga) är något jag ofta ramlar in i. Denna begränsning till trots, vill jag ändå ge ett par exempel på rimlig vaccinkritik, samt ge en kort lista över några mycket välrenommerade vetenskapsmän som utan (uppenbart) vinstintresse, och på bekostnad av sina goda namn och rykten, är kritiska till de nya vaccinerna eller den pågående vaccinationskampanjen. Listan finns längst ned och åtföljs av en länk till en video för vardera personen. Tyvärr är samtliga videos på engelska.

Att lita på vetenskapen

Det ligger inte i naturvetenskapens väsen att söka sanningen, utan rimliga förklaringar. Dessa kan sedan behöva justeras när ny data blir tillgänglig. Idéen att lita på vetenskapen är i sig, högst ovetenskaplig. Tvärt om ligger det i vetenskapens natur att förhålla sig skeptisk till tolkningar som presenteras.

Vi kan se mängder av områden där vetenskapen har ändrats. På 50-talet besprutades människor och hus med det kraftigt cancerframkallande ämnet DDT, och ända in på 1900-talet ansågs det vara en hälsokur att dricka tungmetallen kvicksilver för alla möjliga åkommor. Att som förklaring hävda att vetenskapsmännen var korkade på 1920-talet men smarta idag är naivt.

Låt oss också ta det välkända Neurosedyn som exempel. Det godkändes av Medicinalstyrelsen för försäljning i Sverige 1959. Det lanserades som en sömnmedicin och ansågs vara säker för gravida att använda (såldes av Astra, nuvarande AstraZeneca). Medlet visade sig kunna ge svåra fostermissbildningar om det gavs till gravida under de tre första havandeskapsmånaderna. Det tog flera år innan det stoppades. 

De nya vaccinerna behöver naturligtvis inte vara så katastrofala som Neurosedyn för att situationen skall vara mycket allvarlig, eftersom de är distribuerade i miljarder. I nuläget har vaccinerna godkänts för användning utan att det finns långtidsstudier och utan att gravida ingick i de kliniska studierna. 

Att lita på läkemedelsföretag

Vi har hört sägas att det är en heroisk insats att ha producerat ett vaccin på rekordkort tid, trots att det normalt tar ca 10 år att framställa och testa nya. Vad vi sällan får höra är att få företag har ett så digert kriminellt rullblad som Pfeizer. Pfizer, världens största läkemedelsbolag och tillverkare av det vaccin som använts mest i västvärlden. 2012 fick Pfeizer betala 2,3 miljarder USD, vilket är det mesta något läkemedelsföretag tvingats betala för korrupt affärspraktik, vilket i detta fall också inkluderade mutor till läkare. [1]https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history Sedan 1990 har Pfeizer dömts i 19 större rättegångar för en rad kriminella beteenden som inkluderar fusk med data för kliniska studier, försök att få läkare att förskriva läkemedel för sjukdomar de inte är godkända för och mutor.

The British Medical Journal publicerade i november förra året  en artikel med information från en visselblåsare som hade arbetat med kvalitetskontroller i den kliniska studien som föregick godkännandet av Pfeizers senaste vaccin. Hon påtalade en rad allvarliga brister i hur studien genomfördes. [2]https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Ett rimligt förhållningssätt

Jag har genom några korta exempel, samt listan nedan visat att det är fullt rimligt att vara skeptisk till rådande vaccinhets. Det finns all anledning att förhålla sig skeptisk när massmedia, politiker och mäktiga företagsintressen alla springer åt ett håll och där kritiska röster censureras på de flesta större plattformar.

Jag menar att det på inget sätt är en kristens plikt att ta en potentiellt farlig medicinsk behandling med oklara fördelar för kollektivets skull. Att tala om handlingar som potentiellt livsräddande för andra, skall ställas mot den högst verkliga risken för biverkningar (97 639 [3]https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner rapporterade så här långt). Det saknas inte andra sätt att visa omsorg om våra medmänniskor.

Några vaccinkritiska vetenskapsmän och läkare

Nedan följer ett litet axplock av intervjuer med människor med stor kompetens inom områden som är relevanta för diskussionen. Samtliga var respekterade vetenskapsmän fram till dess de började tala om de många problemen relaterade till pandemin och vaccinerna.

Läs Per Arvidssons artikel här

Läs Per Arvidssons svar på genmälet här

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.