Bönsöndagen. 2022

Skriven av: Boris Sandberg
Publicerad: 20 maj, 2022

J

esus ber till sin himmelska Far. Lärjungarna iakttar honom och när han har slutat att be, säger en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be.” De hade tidigare lagt märke till att Johannes hade lärt sina lärjungar att be – men varför hade inte Jesus lärt dem att be? Någon av lärjungarna kan ha varit lärjungar till Johannes tidigare. Som svar på lärjungarnas bön ger Jesus dem bönen Fader Vår.

Jag tror att vi alla har erfarenhet av bön och bönesvar. Men det förefaller som om vissa människor får oftare bönesvar eller tolkar det som bönesvar. Tyvärr finns det ingen metod med vilken man kan objektivt mäta hur många böner som fått sitt svar.

Bönens paradox

Bön är ingen enkel sak om vi tänker på hur få bönesvaren är i förhållande till hur många böner som bes över hela världen. När söndagen gryr i öster samlas man i kyrkorna och ber. Vartefter dagen lider och förflyttar sig västerut vaknar alltfler människor och söker sig till kyrkorna. Det går som en bönevåg över jorden. Men den stannar inte av i och med att söndagen övergår i måndag. Det är många kristna som ber dagligen, ja, kanske många gånger per dag. Världen är som om den skulle vara insvept i en bönemantel. 

Men hur blir det med bönesvaren? När vi människor råkar ut för katastrofer eller andra faror är det inte bara de kristna som ber. Under corona-pandemin har det betts mycket om beskydd och att pandemin ska upphöra. På samma sätt är det med kriget i Ukraina. Åtminstone den västerländska kristna världen ber att kriget ska upphöra, att Gud ska beskydda folk och länder, att Gud ska förbarma sig över vår värld. Vi ber om att det som sker ska bli till väckelse.

Ja, varför förefaller det som om bönerna skulle vara verkningslösa? Det är en fråga som jag inte tror vi får något tillfredsställande svar på. Situationen är sådan som Gud tillåter den att vara eller sådan som han sänder den i sitt allvisa råd och med sina syften. Och vem av oss har väl inte bett för sina närmaste, sina vänner och bekanta att de skulle komma till tro på Jesus. Det är ju en bön enligt Guds vilja. ”Det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta.” (2 Pet 3:9)

Varför ska vi då be?

Oberoende av hur det blir med bönesvaren så ska vi be flitigt och uthålligt. Varför det? Jag vill nämna tre aspekter. För det första har vi Jesu eget exempel. För det andra har ­Jesus uppmanat oss att be. Och för det tredje har Jesus gett löfte om att våra böner ska bli hörda. Vi tar Jesus på orden oberoende vad resultatet blir.

Jesu eget exempel

Lukas nämner på ett ställe att Jesus gick upp på berget för att be. Mark 6:46. På ett annat ställe sägs att Jesus hade dragit sig undan för att be. Luk 9:18. Det finns inte många ställen där det sägs vad Jesus bad men i Getsemane ber han om att bli befriad från korsdöden och lidandet. I sin översteprästerliga förbön ber han för sig själv, för sina lärjungar och för dem som genom deras ord kommer till tro på honom. Joh 17.

Uppmaning till bön och uthållighet i bönen

Jesus vet att vi är svaga och därför vill han uppmuntra oss till  bön och att var uthålliga i bönen. Jesus berättade en liknelse för sina lärjungar för att visa att de alltid skulle be utan att tröttna. Luk 18:1. Bön har med missionsbefallningen att göra. Därför uppmanar han oss att be skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Luk 10:2. ”Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse.” (Kol 4:2) Till sin uppmaning till bön har han fogat ett löfte.

Löfte om bönhörelse

Om vi ber om något i enlighet med hans vilja så ska vi få det, säger Jesus. ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det.” (Joh 15:7)

Bönens funktion

Bönen är till för att vi ska erkänna vårt beroende av Jesus. Bönen Fader Vår ger exempel på de områden där vi är beroende av honom – hela livet. Bönen har framför allt till uppgift att ge Gud äran. Men Gud vill också se till våra alldagliga behov. 

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil 4:6, 7) 

Bön och förbön

Vi uppmanas också att be för andra. Vi uppmanas att till och med be för dem som förföljer oss. Jesus själv gav oss ett exempel när han hängde på korset då han sade: ”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.”

Paulus försäkrar församlingen i Kolosse om att han ber för dem, att de ska bli uppfyllda av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt. För sin egen del vill han att de, i sin tur, ska be att Gud öppnar en dörr för Ordet och ger honom de rätta orden. Kol 4:3. Om Epafras säger Paulus: 

”Han är en Kristi Jesu tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja.” (Kol 4:12)

Ske din vilja, Gud!

Och till sist. All bön kan sammanfattas i Jesu enkla bön i Getsemane: ”Ske din vilja” eller bönen i Fader Vår – låt din vilja ske på jorden på samma sätt som den sker i himlen.