Pingstdagen. 2022

Skriven av: Lennart Nilsson
Publicerad: 20 maj, 2022

Jag behöver dig, Helige Ande, i mig själv är jag oändligt svag. Eftersom jag själv är svag, behöver jag hjälp av Hjälparen, den Helige Ande.

Jag behöver dig Helige Ande

1. Jag behöver dig Sanningens Ande för att se sanningen om mig själv och om Jesus.

Jesus säger till sina lärjungar: ”Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos er för alltid, Sanningens Ande.” Det är inte alla människor som räknar med den Helige Ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. När man inte kan se honom, så tycker många människor att de liksom inte får något grepp om den helige Ande. 

Men fastän ingen kan se den helige Ande, kan man ändå märka att den helige Ande finns och är verksam. Om man går till bibelns grundspråk – hebreiskan och grekiskan, så är det samma ord för Ande och vind. Vinden ser vi inte, men vi märker att det blåser. Anden ser vi inte, men vi märker att Anden är på färde. Genom bibelns ord avslöjar den helige Ande – Sanningens Ande – våra synder och brister, inte för att trycka ner oss, utan för att vi ska förstå att vi behöver hjälp – frälsning, förlåtelse, rening. När den helige Ande har visat oss vårt stora behov av frälsning, då visar han oss också på Jesus, att han är vår Frälsare, som har lidit och dött för våra synders skull. Till honom får vi gå med allt. Lyssnar du till hela sanningen, både den om dig själv och den om Jesus, så får du hjälp att komma närmare Jesus.

2. Jag behöver dig Kärlekens Ande som hjälper mig att älska Jesus.

Jesus säger: ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.” Har den helige Ande fått visa dig att Jesus har berett frälsning åt dig och att detta kostade honom livet, då kommer din kärlek till Jesus att väckas och växa. Om du verkligen älskar Jesus, då kommer du också att hålla hans bud – de som han har sagt – inte av tvång, så att det bara känns tungt och besvärligt, utan med glädje. Den du älskar vill du inte såra eller bära dig illa åt emot. Därför är detta att du håller hans bud det säkraste tecknet på att du älskar Jesus. 

Men att vara kristen är inte främst att uppfylla vissa bud. Det är att älska Jesus, som först har älskat dig och vill bevisa dig mer och mer kärlek fastän du inte har förtjänat det och som en gång ska visa sig för dig. Den helige Ande låter bilden av Jesus och vad han har gjort vara levande för dig. På det sättet hjälper han dig att älska Jesus.

3. Jag behöver dig Livets Ande för att leva det nya livet med Jesus.

Jesus säger: ”Jag lever och ni kommer att leva.” Att vara kristen betyder livsgemenskap med den levande Jesus. Jesus har en bild där han talar om denna livsgemenskap, nämligen den av vinstocken och grenarna. Ska grenen ha liv, växa och bära frukt, då måste den sitta fast vid vinstocken. Ska det bli något av ditt andliga liv, så måste du höra ihop med Jesus, så att hans liv får pulsera i ditt liv. I dopet har du blivit inympad i honom. Har man ympat ett träd riktigt, så kommer saven också att stiga upp i ympkvisten. Den kommer att växa och bära frukt. 

Så vill den helige Ande hjälpa dig att se att hos Jesus finns det liv och hos honom får du hämta liv, andligt liv. Ska ditt liv fungera som Gud vill, måste du höra ihop med Jesus. Men han vill också låta sitt liv uppfylla ditt liv, så att det kan heta: Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader och ni i mig och jag i er. För en sådan underbar livsgemenskap med Jesus behöver jag den helige Ande.

Jag behöver dig helige Ande. Förstår du att också du behöver den helige Ande? Räknar du med honom i ditt liv? Han är Hjälparen, säger Jesus. Men du tycker kanske att du klarar dig själv genom livet utan den helige Ande. Men då tar du miste. Utan den Helige Andes hjälp kan du varken tro på Jesus eller komma till honom. Du har kanske förstått att du själv är oändligt svag. Då vill den helige Ande hjälpa dig att hålla dig till Jesus. Du får leva av hans ord och sakrament. Det är nådemedlem han använder när han vill hjälpa dig på vägen genom livet. Får den helige Ande uppfylla dig blir det också frukt, sådant som människor i din omgivning märker. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Vilka underbara frukter! Och livet med Jesus tar inte slut ens när döden kommer. Livsgemenskapen sträck er sig också in i evigheten. Ända dit vill den helige Ande hjälpa dig.