Tionde söndagen efter Trefaldighet 2022

Skriven av: Samuel Petersson
Publicerad: 19 augusti, 2022

Söndagens tema är Andens gåvor. Med den Helige Andes hjälp får vi be om att Gud öppnar våra ögon för Guds goda gåvor!

1. Syndernas förlåtelse (Matt 18:18, 21-22)

Den helige Ande har som uppgift att dels peka på vår synd, men framförallt att peka på Jesus. Anden kan visa oss saker som vi är bundna vid. Det är nämligen så att synden binder oss i felaktiga beteenden och vanor. Synden för oss bort ifrån Jesus. Vi blir bundna av det onda. Den Helige Ande vill befria dig som är bunden. Du blir löst genom vad Jesus har gjort för dig! Synden binder – Jesus löser! Det är Jesus som befriar och ger liv, men vi kan få vara Jesu händer för att upprätta människor som blivit befriade och hjälpa dem så att de inte går tillbaka till sina gamla vanor eller missbruk. Till exempel kan du hjälpa någon som varit fast i alkohol- eller spelmissbruk att fylla tiden med andra, bättre saker. Men detta är inte utan risk. När du får hjälpa andra, kan du också få uppleva att de sviker dig, om och om igen. Ibland kan man bli trött på människor som sårar en och gör fel mot en för tusende gången. Jag antar att Petrus också ibland kände det så eftersom han frågade Jesus hur många gånger man ska förlåta. Jesus svarar med att hänvisa till sjutalet, som står för Gud och för oändligheten. Vi ska vara beredda att förlåta varandra oändligt många gånger, precis som Jesus förlåter oss oändligt många gånger. Det är en gåva från den Helige Ande att bli hänvisad till Jesus och hans förlåtelse!

2. Den lilla gemenskapen (Matt 18:19-20)

I den lilla gemenskapen kan man få dela den kristna tron genom samtal, Bibelläsning och bön för varandra. Vi behöver varandra i den lilla gemenskapen för att växa i tro. I den lilla gemenskapen kan man få läsa Bibelordet och dela tankar kring det tillsammans. Det kan vara till hjälp att använda sig av något studiematerial. I den lilla gemenskapen är det lämpligt att be för varandra och för församlingen. Gud har gett oerhörda löften om bönhörelse när man kommer ­samman och ber i hans namn. Be tillsammans med andra och be på löftena som Gud har gett. Glöm inte av vad ni har bett för, utan tacka också för bönhörelse. När man ser hur mycket Gud gör och hur mycket han svarar på bön, fylls man av tacksamhet. Tacka Herren för han är god! Mycket kunde se annorlunda ut om vi förstod vilken nåd det är att få komma samman och be i den lilla gruppen. Har du ingen liten gemenskap, så fråga några vänner om ni kan starta en sådan grupp. I denna gemenskap får ni be för varandra och be om att Gud utrustar församlingen med Andens gåvor och att ni själva också får se vad för gåvor Gud har gett till just dig. 

3. Andens gåvor (Rom 12:3-8 och 1 Kor 12:4-11)

Söndagens tema är Andens gåvor och dessa hittar vi i dagens episteltext från Rom 12, men även i 1 Kor 12:4-11 (tredje årgångens epistel). Alla människor kan ha naturliga gåvor, men bara kristna kan få ta emot Andens gåvor. En nådegåva ges när vi lever i Kristi kropp. Gåvorna är till för församlingens uppbyggelse. Inte för att vi ska bli stora, utan för att vi ska få vara till välsignelse för andra och för att Kristus ska få bli stor. Istället för att tänka att denna gåva skulle jag vilja ha, så tänk att denna gåva skulle jag vilja betjäna och välsigna andra med. Med Jesus i centrum kan gåvorna få bli till stor välsignelse! Alla gåvor ges av nåd och ofta har olika människor olika gåvor för att komplettera varandra i församlingen. 

Av rädsla för missbruk eller på grund av felaktiga teologiska tolkningar har en del kristna valt att förneka gåvorna eller begränsa dem. Tyvärr har detta lett till att man förspillt mycket av det goda som Gud har velat ge till församlingen. Andens nådegåvor kommer en dag att dö ut, men det gör de först i himmelen då allt blir fullkomligt, inte redan här på jorden (1 Kor 13:10). I väntan på himmelen får vi glädjen att ta emot nådegåvorna och använda dem i våra församlingar. Genom gåvan att utföra kraftgärningar har församlingar fått se helande. Människor som har haft ont i benen har blivit friska och de som varit på väg mot utbrändhet har fått krafterna tillbaka. Så be Gud om gåvan att bota och göra under! Be också om gåvan att skilja mellan olika andar, så att det är Guds helige Ande som får verka i vårt land och inte de onda andarna. Be om gåvan att tala profetiskt, så att vårt folk väcks upp och inser sitt behov av Jesus! Be om tungotalets gåva och om gåvan att uttyda tungotal. 

Be också om kunskapens ord. Det kan få handla om att dela ett relevant ord rakt in i en annan människas vardag som man mänskligt sett inte kunnat veta något om. Det finns en berättelse om hur en man gick i skogen och fick en tanke om att högt sjunga en sång. Detta kändes väldigt märkligt, men några dagar senare kom en annan man till honom och sa att han hade tänkt begå självmord den dagen ute i skogen, men när han hörde honom sjunga sången om Jesus och att få gå på hans väg, förstod han att han fick lämna allt till Jesus istället. 

Gud har gett en mängd olika goda gåvor till oss kristna! Låt oss ta vara på dessa och få bli välsignade av honom och bli använda av honom för att välsigna andra!