Himmelrikets hemligheter

För dem som lever i trons gemenskap med Jesus i hans Ord, öppnas himmelrikets hemligheter mer och mer.
Skriven av: Ingemar Svenungsson
Publicerad: 10 november, 2022

När Jesus förklarade för sina lärjungar, varför han talade i liknelser, sade han till dem: 

”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men inte de andra. Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser, utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.

Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det.” (Matt 13:11-17)

Guds Ord är inte som andra jordiska ting och kunskaper, så att man kan studera och förstå det med sitt eget förnuft. Himmelriket kan inte utforskas med mänsklig klokhet och geni. Eftersom Jesus kallar himmelriket för hemligheter, är det något helt annorlunda än vad människor kan tänka ut och komma fram till. Han säger, att Gud dolt det för de visa och kloka men uppenbarat det för barnasinnet. Genom synden hamnade människan i andlig blindhet. Stannar hon kvar i denna blindhet, blir Guds rike en hemlighet. Guds Ord ger henne inget, eftersom hennes ögon, öron och hjärta är stängda inför det. Människor kan studera Bibeln som vilken annan bok som helst, och så länge det jordiska sinnet regerar, öppnas inte himmel­rikets hemligheter för dem. 

När Jesus botat den blindfödde, diskuterade hans motståndare med honom och sa: ”Inte är väl också vi blinda.” Och han svarade dem: ”Nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar.” (Joh 9:41) De som inte tog till sig, att Jesus är Guds Son, ville på allt sätt motsäga honom och hindra andra att tro på honom. Men Jesus säger, att en blind inte kan leda en blind. Då går båda vilse. Då menar man sig se i det andliga, trots att man lever i blindhet inför Guds uppenbarelse i Kristus. Man kan mena, att det finns mycket gott att lära av Jesus, men samtidigt står man främmande för evangeliet om Jesus som Guds Son och Frälsaren och hans försoningsverk.
Därför blir han en stötesten, en klippa till fall. 

Det är arvsynden hos människan, som gör att hon inte vill tro. Då gör hon sig hård inför Ordet, förhärdar sig, och säger nej till det. I Skriften talas det om förstockelse eller förhärdelse, till exempel hos Farao när denne inte lät Israels folk bli fria, trots alla plågor som Herren sände över Egypten (2 Mos 7:3). I Nya Testamentet beskrivs hedningarnas mörker och okunnighet som förhärdelse (Ef 4:18), liksom när flertalet bland judafolket inte tog emot Jesus som Messias (Apg 19:9, 28:27). Efter de båda bespisningsundren fick Jesus anledning att säga även till sina lärjungar: ”Förstår ni fortfarande ingenting, har ni förhärdade hjärtan?” (Mark 8:17)

I 1 Kor 2 undervisar aposteln Paulus om Guds hemliga visdom och hur den uppenbaras:

”Ingen vet, vad som är i Gud, utom Guds egen Ande. Vi har inte fått världens ande utan den Ande som är från Gud, för att vi ska veta, vad vi fått från Gud.” (1 Kor 2:11-12) 

De som är styrda av världens ande, lär inte känna Gud, och himmelriket blir en hemlighet för dem. Men för dem, som leds av Guds Ande, öppnas himmelrikets hemligheter. Budskapet om korset är en dårskap för den världsliga visheten, men är en Guds kraft och vishet för dem som tror. Aposteln kallar evangeliet för Kristi hemlighet, som ”under oändliga tider varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad” (Rom 13:25-26). Vi läser i 1 Kor 2:7: ”Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet.”

När Guds Ord förkunnas och läses blir ­Kristus känd, för hans Ande kan öppna både Ordet och hjärtat. Inför bibelläsningen och under hörandet av Guds Ord, kan man be den bönen: Öppna ditt Ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt Ord. Guds Ande gör Ordet levande. Då kan ögat se, vad det förut inte sett, och örat höra, vad det förut inte hört, och hjärtat ana, vad Gud ville ge och uppenbara i sitt Ord. Det blir klarhet över det, som varit dolt. Det blir liv av det, som varit dött. Det blir en längtan efter att se och höra mer.

”Vi känner vad Skriften säger: Vad ögat inte har sett, vad örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem, som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.” (1 Kor 2:9-10)

Det finns en hel del forskningar, som bevisar att olika händelser i Bibeln verkligen har hänt och är sanna. Sådant kan vara till stöd för tron, men det är inte den rätta vägen till den frälsande tron och för att få se in i himmelrikets hemligheter. Den som tror på Jesus, tror också på hans Ord. Jesus har kommit med Ordet från Gud. Vi ska både lyssna, lära och lyda det. Han säger: ”Om någon vill göra hans vilja, så ska han förstå, om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” (Joh 7:17) Då några blev sända för att gripa Jesus, blev de i stället gripna av hans Ord och sa: ”Aldrig har någon människa talat som han.” (Joh 7:46) De första lärjungarna hade lyssnat, då Jesus sagt: ”Följ mig.” ”Kom och se.” Att höra hans Ord och se hans gärningar ledde dem till en sådan bekännelse, som hos Petrus, trots att många tog anstöt och gick bort från Jesus: ”Till vem skulle vi gå, du har det eviga livets Ord och vi tror och förstår, att du är Guds helige.” (Joh 6:69) Efter Jesu uppståndelse öppnade han lärjungarnas sinnen, så att de förstod skrifterna. 

För dem som lever i trons gemenskap med Jesus i hans Ord, öppnas himmelrikets hemligheter mer och mer. Anden leder från klarhet till klarhet. Bit för bit passar pusselbitarna ihop, och hela bilden träder fram. Ändå blir det bara en början här på jorden. Det blir än så länge ett styckverk. En gång i Guds rike i himmelen blir allt klart och tydligt, helt och fullkomligt, och alla frågor blir besvarade. 

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.