Domsöndagen

Skriven av: Jonatan Ådahl
Publicerad: 17 november, 2022

Hur ska jag bestå på domens dag?

När vi låter Guds ord och särskilt dagens evangelietext läsa oss och döma oss, blir det tillfälle för rannsakan, och granskning. Hur ser det ut för dig när du blir läst, genomskådad, skärskådad av domaren på den yttersta dagen? Då hamnar mycket i våra liv i ett annat perspektiv. Saker vi lägger stor vikt vid bleknar. Vi märker att mycket tid som vi ägnat åt än det ena eller andra var bortkastad. Det är inte jag som är i centrum för världshistorien. Det finns någon annan som är i centrum. Jesus ska komma tillbaka på den yttersta dagen och vi lever i de yttersta tiderna. Det finns inga händelser som behöver inträffa innan Jesus kommer tillbaka. Det enda som håller honom tillbaka är hans tålamod och kärlek till den fallna mänskligheten som han blev människa för att rädda. 

Men Jesus kommer att komma tillbaka och hålla dom. Dom till död och dom till liv.

1. Dom

Jesus är domaren, eftersom han är människosonen.

Det finns en uppståndelse till liv och det finns en uppståndelse till dom.

”Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.” (Joh 5:22-23).

”Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.” (Joh 5:27). 

Detta att Fadern har överlåtit domen åt Sonen är trösterikt för oss. Det är din broder Jesus som dömer. Den som ska döma är den som själv ödmjukade sig, blev människa för att dö på ett kors och ta alla synder på sig för att frälsa. Hur domen utfaller beror på hur man verkligen hör Människosonens ord. Om detta hörande talas det i texten på tre sätt. Nämligen:

I. Redan här och nu – ”Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet” (v. 24); 

II. En kommande stund som redan är inne – ”Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv” (v. 25); 

III. Framtiden – ”Den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst 29 och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom” (vv. 28–29). 

Den som så har hört Människosonens röst och tror på honom, han kan göra det goda. Han får uppstå till liv. Av och i oss själva kan vi inte göra det goda. Utan Jesus är våra gärningar dömda att misslyckas. Den som gjort ont, den som inte lyssnat till Jesus och tror på honom, han kommer uppstå till dom.

2. Död

Döden i Bibeln ska inte förstås på ett materialistiskt sätt, såsom människor i samhället i allmänhet tänker sig, att död skulle innebära ”icke-existens”. Hur ska vi förstå döden då? Hur är döden? Döden ska förstås på tre sätt: kroppslig, andlig och evig. 

Kroppslig död innebär att själen skiljs från kroppen – detta är det ”vanliga” som refereras till när man i dagligt tal talar om död. 

Andlig död innebär att själen skiljer sig från Gud genom synden. Att vara andligt död innebär att leva i otro. 

Evig död innebär att både kropp och själ skiljs ifrån Guds ansikte i all evighet, och kastas i det yttersta mörkret. Jesus har själv lidit allt detta för din skull. Han dog på korset och fick erfara vad det innebär att vara övergiven och skild från Gud. Han har lidit dödens alla kval för dig! Han dog på korset, för dig. Han var övergiven av Gud, slagen av Gud och pinad för din skull, i ditt ställe. För att du skulle få slippa dö den andliga och eviga döden.

3. Liv

Liv här i texten handlar inte primärt om biologiskt kroppsligt liv, existens, det att man finns till. Det handlar istället om det andliga livet i gemenskap med Jesus, som ger evigt liv. Liv utan Jesus är inget verkligt liv i biblisk mening. Fadern har liv i sig själv, och han har gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Detta liv ger Sonen åt var och en som tar emot det i tro. ”Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill.” (Joh 5:21)

Hur ska jag bestå på domens dag? 

Genom att redan här dömas av Guds Son och så få liv.

Låt Jesu ord döma dig, avslöja dig och din synd, så den blir bekänd och du blir frikänd och förlåten. I ditt dop blev du begravd med Kristus och förenad med honom genom en död som hans, för att du också ska vara förenad med honom genom en uppståndelse som hans. I dopet blev du dömd. Den gamle Adam dränktes och den nya människan uppstod. I ditt dop får du leva i daglig omvändelse där Adam dränks dagligen genom att du bekänner din synd och Jesus förlåter dig.

Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av Dig, och när tiden är förliden, i Ditt domslut fria mig. (Sv. Ps. 356:5). •