Första söndagen i Advent. 2022

Skriven av: Göran landgren
Publicerad: 21 november, 2022

Luk 4:16-23

Låt oss tänka tanken att våra föräldrar var väldigt rika. I varje fall trodde vi det. När arvet så skulle fördelas så upptäckte vi att allt var belånat och att vi i själva verket hade enorma skulder. Våra föräldrar har levt på lånade tillgångar. 

Egentligen är det så för oss. Många har kastat den kristna tron över bord. Vi inser inte att i och med det så slänger vi bort en människosyn och en livshållning som egentligen har format det goda i västerlandet. Nu vill Jesus visa oss på de skatter Gud vill ge oss, som ingen kan ta ifrån oss.

1. Det stängda hjärtat

När Jesus kommer till Nasarets synagoga möter han motstånd. Det finns tre sidor som vi nog kan känna igen oss i. Hjärtat är som ett rum som vi kommer in i. Nu vandrar vi in i våra hjärtan när de är stängda.

• Andefattiga. Där finns inget liv. Det finns en mängd materiella gåvor, kanske meriter som vi kan lyfta fram. Det är som om det inte finns någon själ. Vi frågar efter mening. Vi känner oss kraftlösa och uppgivna. Det är dött …

• Känslonavigerade. Vi är lite olika där, men en del av oss går på första bästa känsla. Många säger, ”följ din känsla”. Det är inte alldeles enkelt, och det blir ofta fullt av ånger efteråt. Vi kan följa känslan som säger ”jag vill inte diska”, men det börjar snart att lukta illa. Och hur blir det då inte med livet stora beslut om vi låter vår känsla vara navigations-instrumentet? Detta betyder ju inte att inte känslan ska vara med, men att den inte kan vara kompassen i allt.

• Fördomar. Så var det för Nasaretsborna. De kände ju Jesus. De hade sett honom där i många år. Inte kunde han vara uppfyllelsen av hela Gamla testamentet. Vi har hört om Jesus. Vi tror att vi ”kan” honom. Då missar vi att han bär på en omistlig skatt. Eller så avfärdar vi honom på grund av alla fördomar som vi får del av genom media och samtidens tankemönster. Har vi undersökt vem Jesus verkligen är? Han har helt unika anspråk. Vi kan inte bara avfärda honom!

2. Jesus öppnar Guds hjärta för oss

Jesus är där i centrum i synagogan. Alla tittar på honom. Så talar han. Han säger att Guds Ande är över Honom. Enligt Jesaja bok, som han citerar, är det Gud som säger detta. Och Jesus säger att detta, när han läser det, är fullbordat. I Honom!!

Det betyder att hela Guds skattkista har öppnats. Gud öser ut av sig själv i Jesus Kristus. Allt andligt liv finns där hos honom. Han vill låta sin sin kärlek strömma över till oss!

Han är den som tar initiativet för att ge oss allt detta! Se i v. 18-19, 21. Några verser innan står det att Jesus var uppfylld av Ande (v. 14). Nu kommer han med det till oss. Han öppnar sin himmelska reservoar. Han öppnar Guds hjärta så att vi får se hans kärlek, hans tankar och hans godhet. Ja, i Jesus ser vi Guds hjärta!

– Han ger ett glädjebud till de fattiga. Det betyder de marginaliserade som ingen räknade med. Han ger det till var och en som har det är så och vill ta emot hans gåva.

– Han befriar de fångna. I jubelåret ingick att alla slavar släpptes. Du och jag får befrias från det som binder oss.

– Han ger syn till de blinda. Vi kan se att han är nära. Han rör vid vårt inre så att vi kan se hans gåvor!

– Han ger frihet åt den som var bunden av bojor och skulder. Det är vägen tillbaka till gemenskapen. Den stavas förlåtelse!

3. Jesus öppnar våra hjärtan för Gud.

Hur?

• Genom Bibeln. Den är Guds laddningsstation. Genom den överför Gud sin kärlek till oss. Det är ett kärleksbrev. Vi får börja läsa det. Tänk; ett kärleksbrev från Gud!!!

• Genom den goda vanan. Jesus brukade gå till synagogan. Han brukade gå dit och be och lyssna till Guds Ord. Jesus gick in i de böner som man bad som from jude. Den goda vanan kan hjälpa oss. 

Det nya året är öppet – ett jubelår där Gud vill fylla oss med liv från Honom. Vi får andas in hans Ande. Vi får upplivas av hans kärlek och Gud har lovat att leda oss. Vi får lyssna och be och Gud ska öppna våra dagar och vår framtid! Ett bättre år kan vi inte önska oss!