Tredje Söndagen i Advent. 2022

Skriven av: Andreas Johansson
Publicerad: 5 december, 2022

Luk 3:1-15

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Inget tydligare evangelium har predikats än det Johannes predikade.

Medan historien går sin gång, i Kejsar Tiberius femtonde regeringsår, griper Gud in. Plötsligt sker ett avgörande i historien som verkligen betyder något. På över 400 år hade ingen profet vandrat på Israels marker. Då kommer Guds ord till Johannes, där han levde i sin ensamhet i öknen. Han trädde fram och förkunnade för folket att de skulle omvända sig till Herren. 

Johannes var vägröjaren, rösten som förberedde, inte för vem som helst, ingen vanlig präst, eller profet eller kung. Han förberedde för Herren Gud själv, så att människor skulle få se Guds frälsning. Han förberedde folket för honom som förde dem ut från Egypten. Han förberedde dem för honom som förde dem tillbaka från Babylon. Han förberedde dem för honom som gick med Adam och Eva i Edens lustgård och förkunnade evangeliet på syndafallets morgon. Han förberedde människor med evangelium och frid, även om han först kom med lagförkunnelse. Han förberedde i öknen likt Mose. Men det är den andre Josua, Jesus, som för in folket i Guds rike.

Johannes var den siste av gamla testamentets profeter. När Jesus senare blev döpt av Johannes i Jordan, så gav det gamla vika för det nya.

Johannes predikade först och främst Jesus. Han predikade Jesus som korsfäst. Inget tydligare evangelium har predikats än det som Johannes predikade: Se Guds lamm. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes höll fast vid evangeliet. Han pekade på Kristus och sände sina egna lärjungar till Jesus.

Johannes var vägröjaren och står också som ett exempel för oss som predikar att följa, ja, inte bara vi, utan alla kristna att följa. Predikanter vill att folk ska gilla dem, så blir man rädd att säga vissa saker för att folk inte ska acceptera en. Johannes var inte rädd. Han använda de rätta orden. Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen.

Johannes står där som ett exempel att följa. Han står upp för sanningen. Guds sanning förändras inte, även om samhället förändras. Guds ords sanning står där helt och hållet orubbligt fast, medan allt runt omkring förändras. Ps 119: 

”Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver … För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen …”

Och alla människor ska se Guds frälsning. Johannes förberedde vägen för frälsaren. Bibelns sanning säger att Jesus är den enda vägen till himlen och bara de som håller fast vid honom blir frälsta. Samtiden och falska predikanter har ett helt annat budskap … De menar att Jesus är en av många vägar till himlen.

Bibelns sanning förkunnar att goda gärningar som vi gör är frukt av vår tro och inte bidrar något till vår frälsning. Frälst av nåd allena. Samtiden och falska predikanter har ett helt annat budskap. De pekar på allt det goda människan gör och då ska det nog gå bra till slut.

Bibelns sanning predikar att det är fel med kvinnor som pastorer. Samtiden och falska predikanter menar att det är förkastligt att förneka kvinnor att inneha ämbetet, det är anti-feministiskt.

Här handlar det inte bara om att inte tolerera, utan vad vi bekänner. Står vi upp för sanningen likt Johannes, även när den är under attack? Bekänner vi det även om vi blir kritiserade?

Johannes stod fram och bekände och la inget emellan. Han kompromissade aldrig. Han predikade lagen i dess klarhet, vilket också krossade de självgoda. Det fördömde alla. Och det fördömer oss lika mycket idag. Vi har alla fått huggormsgiftet i oss sedan Adams dagar. Det är aldrig någon idé att argumentera inför Herren: Jag tackar dig Gud att jag inte är som … Istället måste vi göra som publikanen, som i templet inte hade något att visa upp och sa endast: Gud vare mig syndare nådig.

Johannes predikade evangeliet. Se Guds lamm som borttar världens synder. Se på lammet som kom för din skull. Han dog för dig. Han bar dina synder. Han tog bort synden. Spring inte bort från Gud, utan spring till Jesus med din synd. Inget tydligare evangelium har predikats än det Johannes predikade. Så länge världen står så kommer Kyrkan fortsätta att sjunga söndag efter söndag, Johannes proklamation: Se Guds lamm som borttar världens synder. I det evangeliet kommer människor fram och äter och dricker Kristi kropp och Kristi blod till syndernas förlåtelse. För det var dit Johannes pekade.

Medan historien går sin gång, i President … regeringsår, griper Gud in. Då kommer Jesus tillbaka på skyarna för att döma levande och döda. När han då kommer tillbaka så är vårt hopp att ha följt Johannes råd och sett på Guds lamm som borttager världens synder. 

I Jesu namn. Amen.