Annandag jul. 2022

Skriven av: Nils Hjertén
Publicerad: 23 december, 2022

Annandag Jul är verkligen en annan dag än Juldagen. Långt innan man började fira jul, så firade man Martyrernas dag som också är Den Helige Stefanos, den förste martyrens dag. Vi ska nu ta upp tre viktiga ting på Denna Annandag, Martyrernas dag.

Martyrerna är våra föredömen

1. De har lämnat sitt eget liv för att följa Jesus.

I dagens epistel för vi höra om hur apostlarna Petrus och Johannes ställs inför judarnas Stora Rådet och blir förbjudna att tala om Jesus därför att de botat en lam man i templet. De trotsar frimodigt Stora Rådets och översteprästernas befallningar och säger: ”Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”

Detta är en sammanfattning av martyrernas liv. De har med sina liv och sin död vittnat om Jesus. Idag ska vi tänka på de många som gett livet för sin kristna tro. Det är fortfarande många som får ge sitt liv för att de bekänner sej till Jesus. Det är förenat med stora risker att bekänna Jesu namn i Irak, Iran, i Afghanistan, Kina och många andra länder. Även i vårt land kan det kosta på att bekänna sej till Kristus. Även om det inte är förenat med livsfara, så kan det kosta på att bekänna sig till Jesus i vårt sekulariserade land.

Förföljelserna började redan när Jesus var född och kung Herodes ville komma åt det nyfödda barnet i Betlehem, och den heliga familjen måste fly till Egypten för att skydda barnets liv. Petrus och Johannes , som det berättas om i dagens episteltext från Apostlagärningarna blev hotade till livet med skonades den gången, men sen fick de tillsammans med de andra apostlarna ge livet för sin kristna tro.

Idag på Martyrernas dag ska vi tänka på de många som under kyrkans historia fått ge livet för att de modigt vågat bekänna Jesu namn. Under förföljelsens tider har man sagt: ”Martyrernas blod är Kyrkans bästa utsäde.”

2. Martyrerna har tagit sitt kors på sig för att följa Jesus.

Visst är det viktigt med sammanhållningen i familjen. Det fjärde budet säger klart ifrån: ”Du skall hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.” Det är ett viktigt bud som vi ska leva efter.

Vi ska vara mycket tacksamma över alla goda kristna familjer, där den kristna tron är en sammanhållande länk i familjen och det finns en kristen gemenskap mellan familjens medlemmar.

Men det är inte så för alla. Det är många som får leva utan kristen gemenskap i familjen. Idag säger Jesus att det är mycket viktigare att följa Honom än att till och med följa sina närmaste om man inte får dela den kristna tron. Om man måste välja mellan Jesus och sina närmaste så borde valet vara självklart. Visst är det viktigt att ha goda relationer till sina barn, sina föräldrar och sina svärföräldrar, men relationen till Jesus är den allra viktigaste. Det är han som ska ha den främsta platsen.

Jesus ger raka besked: ”Var och en som känns vid mig inför människorna skall jag kännas vid inför min Fader i himmelen, men den som förnekar mig inför människorna, skall jag förneka inför min Fader i himmelen.”

Martyrerna har som Jesus valt korsets väg! 

3. Martyrerna får som Jesus ta emot segerkronan.

Stefanos är den förste kristne martyren. Han anklagas för hädelse och Stora Rådet dömde Stefanos att stenas. De som såg honom dö tyckte att hans ansikte var som en ängels och en som gav sitt samtycke till att ­Stefanos skulle stenas var Saul, som sen blev apostel Paulus och också sen fick ge livet för sin bekännelse till Jesus.

Stefanos betyder krona: ”Var trogen intill döden så skall du få det eviga livets segerkrans.” Vi ska låta Stefanos få sista ordet på denna den Helige Stefanos dag. Det sista Stefanos gör var att be. Han bad för dom som stenade honom och dom andra som stod runt omkring honom-

Bland dom fanns en man som hette Saul, som sen fick namnet Paulus. Stefanos bad för Saul, men han bad också för sig själv: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” Stefanos bön är densamma som Jesu sista bön på korset: ”Fader i dina händer lämnar jag min ande.” Den bönen får du och jag också be varje kväll.

För varje trogen Krista bekännare ska korset bytas mot kronan och vi får ta Jesu ord till oss: ”Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull han skall finna det.” Och i Bibelns sista bok står det: ”Var trogen intill döden, så skall du få livets segerkrans.”

”Vaka, bed och strid än en liten tid. Snart ditt Kanaan skall hinnas, kronan räckas, palmen vinnas i en evig frid. Vaka bed och strid!” Sv. Ps. 566:4

Amen.