Andra Söndagen efter Trettondag jul. 2023

Skriven av: Christian Braw
Publicerad: 29 december, 2022

Epifania är Trettondedagens rätta namn. Ordet är grekiskt och betyder uppenbarelse. Under denna kyrkoårstid beskriver söndagarnas evangelium steg för steg hur sanningen om Jesus uppenbaras – att han är sann Gud och sann människa. Gud som blivit människa till världens förvandling och frälsning. Allt mänskligt är ju präglat av förfall och förvändhet. Vi känner det i våra kroppar, i vårt inre och i vår omvärld. 

Men det mänskliga hos Jesus är fullkomligt, rent och friskt. Detta är julens stora under och ett bevis på att Gud är på väg att genomföra sin stora plan – att förvandla den gamla, förfallna skapelsen till den nya, friska och starka. Det är just detta som är på gång i Kristi Kyrka genom Ordet, sakramenten och den kristna gemenskapen.

Jesus talar i Joh 5:31-36 om två vittnesbörd om den verklighet som uppenbaras i Epifania. Det första vittnesbördet är från Johannes Döparen, den siste och störste av profeterna. Han vittnar om hur Jesus genomför den stora förvandlingen: ”Han skall döpa er med Helig Ande och eld …” (Matt 3:11) Och: ”… det kommer en som är starkare än jag.” (Luk 3:16) Jesus är den som förverkligar den stora förvandlingen genom sitt offer: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” (Joh 1:29).

Än starkare är vittnesbördet i Jesu gärningar: ”De verk, som Fadern har sänt mig att fullborda …” (Joh 5:36) Det är detta som är bevarat i den apostoliska förkunnelsen. Den är bevarad i evangelierna. Hela syftet med den apostoliska förkunnelsen, som kommer till oss genom kyrkoårets läsningar av evangelierna, är ett enda: ”… för att ni skall tro att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron skall äga liv i hans namn.” (Joh 20:31)

S:t Lukas börjar Apostlagärningarna med orden: ”I min förra bok, skildrade jag allt vad Jesus började göra …” (Apg 1:1) Han lever nu och alltid och han fortsätter att göra tecken, som uppenbarar att han är sann Gud och sann människa, vår och världens Herre. Det är tecken som hans Fader förberett. Låt oss förvänta oss just detta – ett ständigt Epifania – i våra liv, runt kring oss och i världen. Jesus är Herren! •