Nyårsdagen. 2023

Skriven av: Magnus Bengtsson
Publicerad: 29 december, 2022

Idag är nyårsdagen och temat är i Jesu namn. Vi börjar ett nytt borgerligt år idag. För oss kristna är kyrkoåret det viktigaste. Men det innebär inte att det är något fel med det borgerliga året. Kyrkoåret är till för att strukturera den kristna läran och ge den till oss på ett systematiskt och pedagogiskt sätt. Det borgerliga året är till för att strukturera tiden och för diverse juridiska och praktiska behov. Genom det borgerliga året och icke troende människor verkar den Treenige Guden genom första trosartikeln. I och genom kyrkoåret verkar Gud också genom 2:a och 3:e trosartikeln. 

Temat i Jesu namn innebär att allt ske i Jesu namn, det vill säga i tro på Honom och i gemenskap med Honom. Hur ska det gå till? Om detta undervisar dagens texter. I Gamla testamentet hörde vi att Herrens nåd är ny varje dag. Varje dag är en dag av nåd, given av den Treenige Guden, för att få den nåd som Gud ger. Och nåden ges givetvis genom nådemedlen, som är Bibeln, bönen, nattvarden och församlings­gemenskapen. Det är gott att i stillhet hoppas på denna i nåd. I stillhet. Allt har sin tid. Arbete, att göra något för Herren har sin tid. Men för att kunna arbeta med välsignelse måste man först vara STILLA inför Herren. I bön, Bibelläsning och så vidare. 

Max Lundgren har skrivit en bokserie om Åshöjdens bollklubb. Där förekommer en person som kallas Blåbärskungen. Han är affärsman med ett stressigt och nervkrävande arbete. Varje morgon läser han en kvart i Bibeln med följande motivation: Med Guds ord i ryggen står man pall för allt. I stort sett är detta helt rätt. 

Jag vill bara göra två små kommentarer. Det är utmärkt att läsa i Bibeln på morgonen före jobbet, men bön i Jesu namn behövs också. Sen är det vidare så, att vi alla är syndare med svaga nerver och diverse brister. Hur mycket du än ber och läser Bibeln på mornarna, kommer det ett tillfälle då nerverna trots allt inte håller. På grund av vår svaghet. Men med Guds ord och bön i ryggen står man pall för det mesta under dagen. Och man står pall för betydligt mer än man gjort utan. Guds ord och bön är framförallt bättre och även billigare än diverse nerv- och antidepressions-mediciner. 

Guds ord och bön på morgonen, och naturligtvis när som, är en oerhörd kraftkälla, andlig dynamit, som hjälper oss att uthärda och klara av vardagens påfrestningar. 

Episteln undervisar om evangelisation, att tron inte bara får vara något privat. De flesta lekmän tänker att det är prästens jobb att evangelisera, att locka nya människor till församlingen. Det är sant, men bara en halvsanning. Det är inte bara prästens jobb, det är en uppgift för alla som firar Gudstjänst. Och prästens viktigaste uppgift är att styrka de som firar Gudstjänst, lekmännen, så att de kan evangelisera i sin vardag. 

Sociologiska undersökningar visar, att en människa i allmänhet känner ungefär 50 personer närmare, mera personligt. Män oftast lite mindre, kvinnor oftast lite fler. Om det är en församling där ungefär 50 personer regelbundet firar Gudstjänst och alla vittnar om sin tro, kan församlingen nå 2500 med det kristna budskapet. Om prästen är den ende fiskaren maximalt 50. Ju fler krokar i sjön, ju större chans att få fisk. 

Evangeliet undervisar om hur en rätt tro ska vara. Jesus anförtrodde sig inte åt någon av dem som kom till honom. Därför att han kände dem. Jesus visste att alla är mer eller mindre egoistiska och opålitliga syndare. Dessa personer tycks inte heller ha haft en mogen tro, de gillar Jesu under men har föga intresse för Honom själv. Hurdana är vi? Hur få en rätt och mogen tro? 

Jesus kände dessa personer, felet var att de inte kände Honom. Och de kände inte sig själva, de såg inte hur mycket synd och orenhet som fanns i deras hjärtan. Alltså behöver vi personliga relationer med Jesus och syndakännedom, insikt om hur mycket synd och orenhet som finns i våra hjärtan. Och detta ges oss genom nämnda nådemedel. Genom bön, Bibelläsning, Gudstjänstfirande och mottagande av nattvarden i församlingens gemenskap, får vi en personlig relation med Jesus Kristus. Och genom dessa medel kommer Den Helige Ande till våra hjärtan och visar oss våra synder. Så att de kan bli förlåtna. 

Ingen har någonsin en perfekt och färdig tro. Vi måste omvända oss varje dag och kämpa med synden varje dag. Men om du känner Jesus, har en personlig relation med Honom, och känner dig själv, ser hur mycket synd som finns i ditt hjärta, så är du i alla fall någorlunda på rätt väg. Troligen gav de flesta något nyårslöfte igår. Men det är inte för sent att ge ett till idag. Lova att med Guds hjälp under detta nya år, så vitt möjligt för en syndig människa, lära känna Jesus och dig själv allt bättre. 

Dagens lagförkunnelse: Vi måste känna Jesus och oss själva.

Dagens evangelium: Guds ord och bön, alla nådemedel, är en oerhörd kraftkälla som hjälper oss att uthärda vardagens påfrestningar och svårigheter.  

Kort sammanfattning:

1. I stillhet inför Guds ansikte får vi den kraft som behövs för arbetet.

2. Alla har en uppgift att vittna om sin tro i vardagen, inte bara prästen.

3. Jesus känner dig. Frågan är om du känner Jesus och dig själv.