Trettondag jul. 2023

Skriven av: Mattias Lindström
Publicerad: 29 december, 2022

”När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i mängd samt dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. Och Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt. 

När drottningen av Saba såg Salomos hela vishet och såg huset han hade byggt och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda, och hans hovmän och brännoffren som han offrade i Herrens hus, blev hon utom sig av förundran. 

Och hon sade till kungen: ’Så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet. Jag ville inte tro det, förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag hade hört genom ryktet. Lyckliga är dina män och lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Välsignad är Herren din Gud, som har funnit sådant behag i dig och satt dig på Israels tron! Herren älskar Israel för evigt, det är därför han har gjort dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt.’”

1 Kung 10:1–9

Här finns mer än guld och glamour! 

Två tungviktskungar träffas! Eller rättare sagt: en kung och en drottning möts. Vilket spännande möte! Var konversationen stel, blev de förtjusta i varandra, och vem hade egentligen högst status? Det är svårt att inte bli nyfiken när man läser om mötet mellan drottningen av Saba och Israels kung, ett möte som ägde rum just vid den tidpunkt då Israel stod på toppen av sin makt och glans. Detta är en höjdpunkt i Israels historia! 

Samtidigt är det lätt att bländas av glamouren och se förbi berättelsens missionssyfte.1 Det är inte endast Salomos rikedom utan hans vishet och ”HERRENS namn”, som motiverar hennes besök. Drottningen erkänner sedan Israels exklusiva uppgift i Guds plan för mänskligheten, och hon inser att det är Gud som har insatt Salomo som kung: 

”Välsignad är Herren din Gud, som har funnit sådant behag i dig och satt dig på Israels tron! Herren älskar Israel för evigt, det är därför han har gjort dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt” (v. 9) 

Berättelsen skildrar alltså inte endast ett möte mellan två kungligheter, den skildrar också hur Drottningen av Saba får ett tillfälle till att lära känna Israels Gud, hans vishet och hans gärningar i historien! Inte undra på att hennes hjärta fylldes av förundran (v. 5) och tacksamhet (v. 10). Hon blir så ett exempel på centrifugal mission,2 på hur människor kan bjudas in till Guds rike, till hans gudstjänst (v. 5) och vishet. 

Kanske tänkte Jesaja på drottningens besök när han profeterade om missionens framtida fortsättning: 

”Det ska ske i den yttersta tiden

    att berget med Herrens hus

        ska stå fast grundat

    och vara högst bland bergen,

        upphöjt över höjderna.

    Alla hednafolk ska strömma dit,

många folk ska gå i väg och säga:

    ”Kom, låt oss gå upp

        till Herrens berg,

            till Jakobs Guds hus.

    Han ska lära oss sina vägar

        så att vi kan vandra

            på hans stigar.”

    För undervisning ska gå ut

        från Sion,

    Herrens ord från Jerusalem.”

Drottningen av Saba är också ett exempel på hur viktigt det är att ta vara på den uppenbarelse man har fått. Hon fick höra ett rykte om Herrens namn och tog vara på den chansen hon fick genom att resa till Jerusalem. Fariséer och skriftlärda, som var samtida med Jesus, fick inte bara höra ett rykte utan också se uppfyllelsen av löftena. De fick se Jesus göra under och höra honom undervisa, men de trodde inte. Därför säger Jesus: ”Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo.” (Matt 12:42)

Centrifugal mission fungerar även i vår tid. Vi kan bjuda med oss vänner och bekanta – hedningar – till möte med Israels Gud. Hans undervisning har gått ut över nästan hela jorden och våra gudstjänster fylls i dag av det gudsord och gudomliga vishet som drottningen av Saba fick smaka på. Det vill vi väl att fler ska få uppleva?

Noter:

1. Evangelieboken från 2003 ger tyvärr en alltför kort version.

2. Centrifugal mission innebär att människor bjuds in till Guds rike, till skillnad från centripetal mission då människor går ut med förkunnelsen till nya folk och människor.