Ur historiens gömmor

Gästkrönika om de rosenianska och laestadianska väckelserna.
Skriven av: Lars G. Brandt
Publicerad: 19 januari, 2023

I en minnesruna över ångermanlandsprästen Pehr Brandell (1781–1841) skrev Svensk kyrkotidning bland annat att: 

”vad den ovanlige Schartau på sin tid var i södra Sverige, det var den lika ovanlige Brandell i norra. Det var en anderiktighet, en värme, en klarhet, en vältalighet som framkallade bilden av de gamla tidernas Chrysostomus och Augustinus.”

Ett vackert eftermäle. 

Svensk kyrkotidning syftade närmast på vad som eftervärlden kommit att kalla norrlandsväckelsen eller den brandellska väckelsen med Pehr Brandell liksom sönerna Petrus/Pehr och Sinom Brandell som förgrundsgestalter. Men det stannade inte där.

Pehr Brandell var jämnårig och sedan unga år mycket nära vän till Anders Rosenius, far till Carl Olof Rosenius. Det är väl belagt att Brandell efterhand också kom att ha starka band till sonen Carl Olof, liksom till den för den rosenianska väckelsens uppstart så betydelsefulle stockholmsmissionären, pastorn George Scott. När Carl Olof står inför valet att antingen fullfölja sin önskan att bli präst eller att gå in i det arbete Scott påbörjat fick Brandells grundhållning till Scott en avgörande roll. 

Med tiden kom tidskriften Pietisten, med Carl Olof Rosenius som redaktör, under perioder att till och med gå ut i större ­upplagor än Lars Johan Hiertas Aftonbladet. I maj 1856 bildades Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS.

Vid nyår 1844 är Lars Levi Laestadius på inspektionsresa till Åsele i södra ­Lappland. Han möter där samekvinnan Milla ­Andersson-Clementsdotter, av Laestadius kallad Maria. 

Maria hade – skriver ­Laestadius – ”erfarenheter i nådens ordning som jag aldrig hade hört förut”. Hon hade lyssnat till pastor Brandell då komminister i Nora kyrka vid Höga kusten, och inför honom öppnat sitt hjärta. Det hade löst henne ur hennes tvivels band. Jag tänkte – skriver Laestadius ” … nu ser jag vägen som leder till livet.” ”Det ljusnade även för mig; jag fick denna afton, som jag tillbringade i sällskap med Maria, känna en försmak av himmelens glädje”. 

Väl hemma i Karesuando tar hans förkunnargärning en helt ny inriktning. Den laestadianska väckelsen var född.

De rosenianska och laestadianska väckelserna är inte bara de största i Sverige, utan i hela Norden.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.