Tredje söndagen efter Trettondedagen. 2023

Skriven av: Anders Hjalmarsson
Publicerad: 21 januari, 2023

Johannesevangeliet 4:46-54

En sökande tro

”En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden.” 

Det stannade inte med en tanke hos mannen. Stort behov av Jesus hade han. Säkert kände han till något om Jesus. Helt rätt var det att handla så som han gjorde.

Ryktet om Jesus spred sig. Tillfällena för många att höra om Jesus har varit många. Från tid till tid har människor samlats till gudstjänst. Kyrkornas klockor har kallat oss samman gång på gång. Även därhemma vid din bibel har du kunnat söka Jesus. Du har fått läsa om och lyssna till Honom. Mängder med människor har genom olika tider fått lyssna till predikan om Kristus. 

Väl när detta får leda till att söka Jesus ständigt på nytt. En sökande tro kan få leda vidare. Till glädje kan den sökande tron få bli. Mannen i texten menade att Jesus skulle kunna hjälpa honom. När människor liknar mannen menar de i sitt sökande att Jesus kan hjälpa.

Det kan ha varit något särskilt som drivit dem att söka Jesus. De kan ha varit med om svårigheter.

De menar att ingen kan hjälpa förutom Honom. Allt kan verka nästan hopplöst men så söker de Jesus. En del räknar med Jesus som sista utvägen. Men det är stort när människor vill söka Honom så tidigt som möjligt. Att söka hjälp till både kropp och själ är nödvändigt. Det viktigaste är att ha det rätt ställt med Gud. I andlig nöd ska människor söka Honom. Andlig död är att genom liv i synden vara skild från Gud. Andligt liv är att leva i gemenskap med Gud. Äger människor inte livet i Gud här och nu och det aldrig blir någon förändring, förblir de borta från Gud i både tid och evighet.

Ibland kan sökandet stöta på svårigheter. Jesus säger till mannen ”Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte”. Mannen ger inte upp utan fortsätter med sin bön om hjälp. Han är ihärdig. Detta får lära oss att vara uppriktiga och allvarliga i våra böner. Vi vill därför söka Herren i bibeln, bönen och nattvarden och med tacksamhet ta emot Honom där.

En emottagande tro

Mannen får ett befriande svar av Jesus: ”Gå, din son lever.” Direkt i texten berättas det, ”Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick”. Den sökande tron följdes av emottagande tro.

Det räckte med några ord av Mästaren. Frälsaren handlar inte så som mannen tänkt sig. Mannen behövde inte se resultat med en gång. Han lydde befallningen från Jesus. 

Vi kan få påminnas om vad Jesus säger till lärjungen Thomas: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” (Joh 20:29) 

En emottagande tro innebär att lita på Jesu ord. Det är viktigt att lyssna på svaren som Jesus ger. Det ska följas av att vilja lyssna och ta emot Guds Ord alltid. Höra, bevara och göra gäller för oss när det är fråga om Guds Ord. Ofta kan Herren handla på ett sådant sätt som Hans lärjungar inte alls tänkt sig eller räknat med. Har du tagit emot tron vill du tänka att Herren styr allt till det bästa. Det blir en glädje att hålla sig till Honom. 

När Jesus sagt sina befriande ord till mannen kom denne inte med några invändningar. Nog kan vi frestas ibland eller ofta till tvivel. Men då gäller som alltid att fästa blicken på Kristus. Mannen i evangeliet utgör ett exempel på tro. Jesus har makt att hjälpa. Jesus skapar tro.

En förvissad tro

När mannen på hemväg möttes av sina tjänare fick han ett trons bevis. Dessa sade att hans son levde. På sin fråga om när det blivit bättre med sonen fick han reda på hur det förhöll sig. Han förstod att det skett just när Jesus sagt de befriande orden till honom. Den förvissade tron blir till välsignelse för mannen men än mer: ”Han själv och hela hans familj kom till tro.”

Vissheten hos dig och mig är en Guds gåva som ska mottagas. Herren är inte död. Han lever! Han hjälper. Vi vill söka vår tillflykt hos Herren. I kroppslig nöd har Herrens vänner fått erfara Hans hjälp. I andlig nöd har de fått märka Hans hjälp. När Kristi lidande, död och uppståndelse skett, kom efterhand tvekan och tvivel att utbytas så att en förvissad tro blev verklig. 

Försoningens under kan inte förändras. I Jesus Kristus finns förlåtelsen för våra synder och friden med Gud. När det har blivit en sökande tro, en emottagande tro och en förvissad tro hos människor blir detta till välsignelse för både dem själva och andra. Att äga ett trons fäste i glädje och sorg, i framgång och lycka, i nöd och svårighet, i liv och död, betyder att Herren Jesus får vara din store och gode Frälsare. Amen.