Jungfru Marie bebådelsedag. 2023

Skriven av: Lennart Nilsson
Publicerad: 15 mars, 2023

Den BENÅDADE

Herrens ängel kom till Maria och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig. Du har funnit nåd hos Gud.” Maria var verkligen benådad. Herren hade utvalt henne till att föda hans egen son. Maria hade inga egna kvalifikationer som gjorde att hon förtjänade att bli mor till Jesus, men hon fick nådeserbjudandet att bli det. Nåd är något man får ta emot. Maria är därför värd att prisas salig, därför att hon tog emot nåden i tro och lydnad och villigt gick in under nådesuppdraget.

Så får vi lära oss av Maria att ta emot Guds nåd i sann och levande tro. Då kan också vi bli högt benådade.

Den BEKYMRADE

Bekymmer och svårigheter mötte också den benådade. Tillsammans med Josef fick hos färdas från Nasaret i Galiléen till Davids stad Betlehem i Judéen för att skattskriva sig. Där i Betlehem fick hon föda sin son, den förstfödde och linda honom och lägga honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Inte lång tid därefter tvingades hon fly till Egypten undan kung Herodes som tänkte söka efter barnet för att döda det.

Bekymmer blev det också när den 12-årige Jesus stannade kvar i Jerusalem och de fick leta efter honom tills de fann honom i templet. Maria säger då till honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Då sade han till dem: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader?” Men de förstod inte vad han menade med sina ord.

Vid ett tillfälle när Jesus talade till folket gick Maria och Jesu bröder åstad för att ta vara på honom.
Troligen var de ­oroliga över den anstöt som hans uppträdande väckte hos fariséerna och de skriftlärda.

Så kan också vi bli bekymrade, när vi inte förstår Jesus, hans ord och hans sätt att handla.

Den begrundande

När Maria inte förstod, förkastade hon inte ordet.  När herdarna berättade vad som sagts till dem om detta barn, står det att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.  Likaså står det om det hon varit med om i Jerusalem med den 12-årige Jesus: Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.

Det är också denna sida hos Maria, som Jesus prisar salig. I Luk 11 står det att en kvinna i mängden hördes ropa: ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.” Men han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

Så får vi lära oss av Maria att begrunda hans ord och hålla fast vid det. Då blir också vi saliga genom den tro på Jesus som ordet verkar.

Den BEDRÖVADE

Som den bedrövade möter vi henne vid korsets fot. Då Maria fick se sin son hänga där på korset, gick orden som Simeon i templet sagt till Maria, ”också genom din egen själ skall det gå ett svärd”, i fullbordan. Men Jesus förbarmade sig över den bedrövade Maria. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.

Så kan Jesu lärjungar och vänner bli bedrövade, när Kristus och hans sak försmädas och tillfogas skada, när de ser hur sargad hans kropp – Kyrkan – är. Men Jesus hjälper sina vänner i bedrövelsen. Han manar dem att stödja, hjälpa och uppmuntra varandra.

Den BEDJANDE

Maria var helt visst en bedjande människa. Som den bedjande möter vi henne vid bröllopet i Kana. I Joh 2 står det att det hölls ett bröllop i Kana i Galiléen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Då sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade henne: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” 

Här är Maria ett föredöme för oss, när det gäller bönen och förbönen. Av Maria får vi lära oss att lägga fram nöden, den egna och andras, för Jesus utan att försöka föreskriva honom hur han skall hjälpa. Vi får lära oss att vänta på hjälpen och vara villiga att lyda och göra vad Jesus säger. Då blir bönhörelsen långt härligare än vad vi någonsin har kunnat tänka.

Maria – den bedjande – är det sista Bibeln berättar om henne. Efter Jesu himmelsfärd står det att apostlarna var samlade i salen i övre våningen. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Maria var alltså med bland dem som höll ut i bön till dess Anden utgöts på Pingstdagen. Där slutar Bibelns berättelse om Maria. Om hennes vidare levnadsöden vet vi intet med visshet. Men kanske är det ändå en tröst att det är den bedjande Maria vi möter sist i Bibeln. Vi får med vår kyrkas bekännelseskrifter räkna med att den saliga Maria beder för Kyrkan. Vi får trösta oss med att hennes förbön också kommer oss till godo.