Annandag påsk. 2023

Skriven av: Mats H Giselsson
Publicerad: 5 april, 2023

I Guds Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn.

I Wittenberg berättade en lärare för sina elever om Luther som kämpade med frågan om hur han skulle få en nådig Gud.

Under natten knackar en elev på lärarens dörr. ”Jag kan inte sova. Hur ska jag få en nådig Gud?”

Har du frid med Gud?

”Dörrarna är väl ordentligt låsta?”

Tänk dig att du är en av lärjungarna. Du sitter denna sorgens påsk nedböjd med tårar. Hjärtat dunkar. Du biter på naglarna.

Du har inte trott att Jesus skulle uppstå trots att Jesus sagt det flera gånger.

När Jesus står i mitten är det som när Josef avslöjar vem han är för sina bröder i Egypten. Du blir chockad, stum och kan inte tro.

Jesu röst och gestalt är annorlunda. När han visar händerna och sidan förstår du. Det är Jesus. Det är ett mirakel.

Beror vår kapitulation inför icke-troende, när det gäller vad Bibeln säger om Jesu uppståndelse på populärkultur och media, som föraktar tron på ”sagor” som man berättar med handdockor?

Vetenskapen klandrar oss och folk rullar ögonen åt vår tro på berättelsen om Jona i en fisk, Noa och arken, berättelsen om Jesus som går på vatten, uppväcker döda och uppstår.

Varför försöker vi försvara Gud med förnuftsargument?

Håller vi Bibeln för att vara Guds ord? Griper den oss? Visar vi vördnad för Gud, himmelens och jordens Herre, som talar. Sitter vi och lyssnar och blir varken förlamade av skräck eller tröstade av Guds Ord, då håller vi inte Guds ord för Guds ord. Har vi frid med Gud för att Jesus dog och uppstod för oss?

Det mörknar första veckodagen. Fönsterluckorna är reglade.

Brudgummen längtar efter sin älskade. Bibeln ser troendes förhållande till Kristus som brudens förhållande till brudgummen.

Så står Jesus mitt ibland dem. Han står där utan att någon öppnat. Obegripligt. Han visar händerna och sidan. Lärjungarna hörde Jesus på korset ropa ”Tetelestai”, det är fullbordat, betalt. Nu säger han: ”Frid vare med er!” Vad betyder shalom, allt gott?

När lagen säger ”Misströsta. Du är en syndare. Du blir fördömd”, svarar Jesus: ”Du är förlåten. Jag har betalat din skuld.”

När lagen säger ”Gottgör dina synder”, svarar Jesus: ”Jag har gottgjort dem åt dig.”

När lagen säger ”Gud Fader är arg på dig”, svarar Jesus: ”Jag har stillat hans vrede med mitt blod.”

När lagen säger: ”Var är din rättfärdighet?” svarar Jesus: ”Jag är din rättfärdighet.”

När lagen säger: ”Du är skyldig till helvetet”, svarar Jesus: ”Jag har befriat dig.”

När Luther förstod skillnaden mellan lagen som förbund och lagen som en hjälp för att göra rätt i livet, blev han glad och gick på paradisets gator.

Jesus har gjort himlarna och jorden med makt! Inget är honom för svårt, inte heller att uppstå från de döda. Nu säger han: ”Frid vare med er!”

Vi har sett folk klappa händerna och jubla, när de gräver fram ett barn ur ruinerna i ­Turkiet. Så tänker jag det är bland lärjungarna, när Jesus står ibland dem och de förstår att det är Jesus. Först tappar de hakan, sen knuffas de godmodigt, ögonen glittrar och de skrattar. De tränger sig fram för att se såren.

Jesu död och uppståndelse är höjdpunkten. Jesus hälsar: ”Frid vare med er!” Du är förlåten!

Jag är ute och joggar. Jag måste se vad som står på brevlådan. Där står Tzaddik, rättfärdig på hebreiska. Den familjen har ­Tzaddik, som efternamn. Det får du heta. Du är rättfärdig i Kristi rättfärdiggörelse och är uppväckt med Kristus, som uppstått för din rättfärdighet. Denna Kristi rättfärdighet blir du tillräknad genom tron. Tron är magneten som håller om Kristi rättfärdighet.

Det är enhet mellan Kristi uppståndelse och din uppståndelse. Din inre människa har uppväckts och den yttre människan väntar på uppståndelse.

Vi lärjungar är sända av Jesus, kungars kung, och ska gå ut med Guds Ord som Jesus gjorde. Han har gett oss auktoritet och makt genom den Helige Ande att rätt dela lag och evangelium.

Jesus säger: ”Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig.”

Jesus använder lagen, då han talar om folket i Kapernaum som inte vill omvända sig: ”Du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara … men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.” Syndaren kan inte smita.

Och Jesus talar evangelium: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” Jag ser framför mig mannen lägga bädden på axeln och jubla, när han går ut med upplyft arm. Han är inte längre lam. Jesus hade sagt: ”Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna.” Jesus förlåter, skickar bort, synderna. Så ska lärjungarna avvisa synderna, för Jesus är död och uppstånden. Detta gäller i himlen. Det är Kristus som förlåter.

”Om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder är han bunden.”

Alla Jesu lärjungar har denna makt och ska använda den privat, när någon är oroad i sitt samvete. Men offentligt ska bara den göra det som är vald till det av församlingen.

Eleven fick av läraren veta hur man får en nådig Gud. Amen.

Soli Deo Gloria. •