Pingsten

Utan pingsten skulle julens och påskens hemligheter vara okända för oss.
Skriven av: Yngve Kalin
Publicerad: 16 maj, 2023

Sedan Annandag pingst försvann som helgdag i den världsliga kalendern 2005 har kunskapen om pingsten som en av de tre viktigaste högtiderna i kyrkoåret försvunnit i vårt land. Dubbelhelgen underströk att i kyrkans år hade pingsten en viktig ställning vid sidan av jul och påsk. Numera är pingsthelgen som vilken annan helg som helst som för många passerar obemärkt.

Jul och påsk vet de allra flesta fortfarande vad de handlar om för de kristna. Men utan Pingsten, skulle julens och påskens hemligheter vara okända. Firningsämnet om den helige Andes utgjutande är allt avgörande för vad Kyrkan står för och vill förmedla.

Att återerövra pingsten

Det pingsten handlar om är ju om hur det som Jesus vann när han kom i världen och besegrade ondskans makter blir vårt. Han vars födelses fest vi firar i jultid och vars lidande, död och uppståndelse vi firar vid påsk lovade sin lärjungar och efterföljare: 

”Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: Sanningens Ande.” 

Anden som utgöts visar på Jesus och det som han gjorde och göra det levande i våra liv. Det som Jesus vann för oss räcks oss genom den hemlighetsfulle Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern sände. Det var Anden som inspirerade apostlarna och evangelisterna att teckna ner det som hände och målar Jesus för våra ögon. Det är Han som öppnar Bibelordet för oss. Så blir Jesus en levande verklighet för oss och hans.

Därför måste vi återerövra pingsten och genom ett fördjupat studium av Skriften och för alla förkunna det underbara budskapet vad pingsten står för.

Så blir Jesus seger förkunnad. Så vinner Jesus nya lärjungar och efterföljare – så kan människor bli vi övertygade om att det som Jesus gjorde gäller också för dem. Då kom i Jesus inte förgäves i världen, då dog och uppstod han inte förgäves. Julens underbara budskap blir vårt och påskens underbara seger blir en levande realitet. 

Inspiration och entusiasm

Genom Anden fortsätter Jesus att dra människor till sig. Så fortsätter Guds räddningsplan och leder och inspirerar och entusiasmerar de som söker sig till honom. Orden betyder ordagrant att bli ”inAndad” och ”att vara i Gud”. Liksom Gud blåste in sin ­livsande i oss i skapelsens ögonblick, vill Jesus att det liv som han vann när han besegrade synden, döden och Djävulens makt ska uppfylla oss. Det gör han genom Anden.

Anden bär det nya livet till oss och förvandlar, omskapar och förnyar oss. 

Hur märker vi då att Anden är hos oss och arbetar med oss? Jesus kopplar Anden till bruket av Guds ord: Bevara mitt ord, sök hålla mina bud, så ska jag uppfylla dig och förvandla villkoren i ditt liv, säger Jesus. Jesus förklarar att hans Ande är sanningens Ande. Paulus utvecklar detta senare när han talar om frukterna, resultatet av att Anden fått verka (Gal 5:22-23). Där sanningens Ande verkar blir människor helgade. En god anda sprider sig och resultatet låter inte vänta på sig: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. 

När Anden kommer nära händer det alltså något. Han ställer fram saker och ting i sanningens ljus. Det går inte att slingra sig. Det är detta som på bibliskt språk beskriver ”hur människor får ett styng i hjärtat” (Apg 2:37, 1917-års översättning). Plötsligt inser de sin situation och vänder sig till Gud. Även den som i många år varit en Jesu lärjunge kan under Andens inverkan upptäcka att det finns sådant som man försökt behålla för sig själv, som måste ändras. Det ofullständiga, halvhjärtade och otydliga avslöjas.

Obegriplig för världen

Men det är också viktigt att lägga märke till att Jesus säger att den Hjälpare han lovar sina lärjungar är obegriplig för världen Jesus säger uttryckligen att världen inte ser honom eller känner honom, det vill säga världen kommer heller aldrig att förstå sig att det är Anden som gör oss till kristna. 

Det är Anden som ger oss tron och kraften att kämpa och hoppas, ofta mot alla odds och mänskligt förstånd. Världen kommer aldrig att förstå sig på en kristen. Hon förstår inte att det är Anden som gör oss till kristna, att ingen kan säga att Jesu är Herre utom i den Helige Ande (1 Kor 12:3).

En kristen människa står därför i en märklig situation. Hon har upplevt den levande Guden, blivit drabbad av Anden, men omvärlden förstår ingenting. Hon ser tillvaron i ett nytt ljus, sanningens Ande för henne vidare in i livets hemligheter. Hennes värdeskalor har förändrats – men världen omkring henne är sig lik. En kristen vet detta – men omvärlden står frågande, ”vad det är som gör denna människa annorlunda”. Svaret är Guds helige Ande.

Nu firar vi pingst igen i vissheten att Anden faller över oss när vi lever i Guds ord. Läs det, lyssna till det så får du vad Gud lovar. Sök Gud där Gud förklarat att låta sig finnas. Be att Gud möter dig, be att Anden uppfyller dig på nytt och be om ny inspiration och entusiasm.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.