Midsommardagen

Skriven av: Lennart Nilson
Publicerad: 14 juni, 2023

Vid midsommartid börjar många förvärvsarbetande sin semester. Man reser bort från sin vanliga hemort och bort från sin vanliga församlingsgemenskap. För många blir det också en semester från Jesus. För en kristen människa är det viktigt att det i stället blir en semester med Jesus. Det betyder:

1. Vila

När apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om sa han till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får var ensamma och ni kan vila er lite.” Detta visar Jesu omsorg om sina trötta lärjungar. Han såg att hans lärjungar behövde vila och hämta ny kraft efter ett ansträngande uppdrag. Jesus ser också att vi behöver vila. 

Också i dag säger Jesus till sina trötta lärjungar och medarbetare: Kom avsides med mig och vila något litet. En semester med Jesus betyder vila från vårt vanliga arbete men inte bara avkoppling utan också att vara tillsammans med Jesus. Vila är inte detsamma som lättja. Vila innebär rekreation. Sedan kan du med nya krafter ta dig an de uppgifter som väntar.

2. Undervisning

När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde och han undervisade dem länge. 

Jesus ser också din nöd, dina bekymmer, din vilsenhet, som kan komma i dagen inte minst under semestern. Jesus vill att du ska använda din semester också till att få kristen undervisning. På många håll ordnas det familjeläger och konferenser. Försök att finna en plats där du kan få en rätt kristen undervisning. 

Jesus undervisade dem länge. Han gav dem en grundlig undervisning, inte bara en ytlig. Folk var så ivriga att få del av hans undervisning att de till och med glömde mat och dryck. Ingen klagade på att det var för långt. Man hade ett brinnande intresse för vad Jesus sa. 

Det står inte vad han talade om, men det som Jesus har att säga är alltid viktigt. Ta vara på det! Får Jesus undervisa dig, då lär du känna honom bättre. Då ser du hans omsorg om dig och hans medlidande med dig. Han visar vägen med sitt ord och ger andlig vägkost. Då botas din andliga vilsenhet och du kan växa i tro.

3. Mat

Medan Jesus undervisade, började lärjungarna tänka på mat – inte främst för egen del utan för folket som var samlat kring Jesus. När lärjungarna ville att folket skulle gå bort och köpa mat, sa Jesus: Ge dem något att äta, ni själva. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna som man hade och läste tackbönen, den bön som varje judisk husfar brukade bedja: Lovad vare du, Herre, vår Gud, världens konung som låter bröd framgå ur jorden. Sedan lät han lärjungarna dela ut åt folket. Maten räckte. Alla åt och blev mätta och det blev till och med mat över. 

Detta visar oss att Jesus är intresserad av hela människan. Han ger inte bara undervisning utan också mat. Han ser alla våra behov och han ger rikligt. Maten vi äter påminner oss om Herrens godhet. Han vill i överdådigt mått oss människor så mycket gott var dag och stund bevisa. Han ger människorna föda i rätt tid. Han öppnar sin hand och stillar allt levandes hunger. (Ps 145:15-16) Maten vi äter får vi därför ta emot med vördnad och tacksamhet. 

Jesus lät lärjungarna dela ut åt folket, så att alla fick äta och bli mätta. Jesu omsorg om människorna kan väcka vår omsorg. Vi ska inte i själviskhet njuta av maten utan också dela med oss åt dem som saknar mat.

Folket skulle slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Du kan slå dig ner och äta med andra människor. Då kan du också få tillfälle att dela med dig både av din mat och ditt kristna vittnesbord. Att be bordsbön kan bli ett vittnesbörd om skaparen som frambringar bröd ur jorden. 

Jesus uppmanar också sina lärjungar att samla tillhopa de överblivna styckena. Maten är en Guds gåva. Den ska vi ta vara på och inte slösa bort.

Så kan en semester med Jesus med vila, undervisning och mat också bli en påminnelse om gemenskapen med allt Guds folk vid den stora måltiden i himmelen.

Den sommar som av nåd jag får.  

Gud låt mig bära frukt i år,  

den frukt som dig behagar.

Behåll mig till ditt paradis,

och låt mig på de trognas vis

i dina gårdar grönska.

Låt mig få tjäna dig allen,

i trohet sann, i kärlek ren,

så vill jag mer ej önska. •