Åttonde söndagen efter Trefaldighet. 2023

Skriven av: Lars Christian Hellgren
Publicerad: 18 juli, 2023

Jesus säger: ”Gå in genom den trånga porten – den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den.”

Vad Jesus talar om är att vi ska använda tiden väl – vi behöver kämpa för att komma in genom den trånga porten! Kan Jesus mena att frälsningen är ämnad bara för ett fåtal – bara för de perfekta? Men det motsäger vad Jesus lär oss vid många tillfällen.

Vi kan tänka oss en stad på Jesu tid – efter mörkrets inbrott stängdes de stora portarna men en förblev öppen. Den var trång och smal, men den var till för alla! Låt oss inte glömma det Jesus säger om sig själv – att han är porten till livet – den är öppen för alla ”människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike”. 

Antalet platser i himlen är inte begränsade, men det handlar om att gå in genom den den porten som står öppen in till staden. Men problemet är att den är trång – bara en åt gången kan passera. Jag kan inte åberopa mig på andra eller tro att mina egna meriter räcker eller att jag varit en from och hygglig människa i stort. 

Jesus vill inte att vi invaggas med falska löften – som att livet är en enda stor motorväg som slutar med en stor port för att ingen ska behöva trängas in i himlen. Men det är fördärvets väg och Jesus uppmärksammar sina lärjungar att inte låta sig förledas av det som anses vara stort bland människor. 

Porten är trång därför att den är krävande – tron på Jesus är gåvan som frågar efter kärleken – att vi investerar vår kärlek med en bestämd vilja att leva i enlighet med evangeliet – det som Paulus kallar för ”trons goda kamp”. Det är så Gud vill att vi ska leva varje dag, uthålligt med att älska Gud för hans egen skull och vår nästa för att hon behöver det och för att Gud vill det. Jesus säger: ”Ni ska älska som jag först älskat er!” Vad kan vara bättre än att dela vägen med Jesus som gått före – den uppståndne går ju vid din sida för livet ljusare och lättare – hans kors bär oss när vi bär vårt. Och hans börda är ljuvlig och lätt!

Bilden av den trånga porten kan också översättas med – lev så att andra får gagn av ditt liv. Kärlekens gärningar har Jesus som centrum. Det är gemenskapen med Livets Herre i kyrkans liv som ger näring åt vår tro, stärker vårt hopp, förnyar vår kärlek och öppnar vår blick för vår omgivning

Människor som du kommer i beröring med kommer på ett eller annat sätt beröras av det hopp du bär inom dig. När du ber för andra öppnas den port genom vilken Guds kärlek strömmar över människor. De som blivit medvetna om Guds kärlek kommer också att kunna finna att vägen till Livet är den smala vägen.

Vilka är den smala vägens människor, frågar vi? Det är föräldrar som ägnar sig åt sina barn, offrar sig och sin tid, glömmer sig själva för att ta hand om andra och inte bara odlar sina egna intressen. Det är människor som inte skonar sig själva utan ger sitt liv för att tjäna, de gamla, de fattiga och de svagaste bland oss, de som håller ut trots obehag, missförstånd och avundsjuka från andra. Det är dom som lider för sin tro fortsätter att be, göra gott och älska. Låt oss inte glömma de kristna som som idag, just nu upplever den trånga porten påtaglig och levande – dom som på olika sätt arbetar i motvind och möter motstånd och förföljelse för sin kristna tro, som i Iran, Nordkorea och länder i Afrika – och i vårt land. Vi kan tänka på dom som istället för att ge igen besvarar ondska med godhet och på så sätt finner styrkan att förlåta och modet att börja om igen. Det är människor som har en erfarenhet av förlåtelsens port och inte väljer den breda vägen utan den smala vägen och trånga porten Jesus talar om – ett liv i utgivande offrande kärlek.

Det är i det konkreta vardagliga livet Jesus frågar oss vilken väg vi väljer – den enkla självupptagna vägen eller väljer vi evangeliets trånga port som sätter vår själviskhet i kris – vi behöver en hjälpare på den smala vägen, en som leder oss rätt och hjälper oss att tro, går med oss hela vägen fram till korset. Han som vaktar porten ber och vädjar för de heliga såsom Gud vill. Det är löftet om Anden Jesus ger till sina vänner för att ska hålla ut och bli kvar I Kristi kärlek. Jesus säger: ”Bed så ska ni få, sök så ska ni finna, klappa på porten och den ska öppnas för er. Ty den som ber ska få, den som söker ska finna och för den som klappar på porten ska den öppnas.” 

Det är så vi lär oss känna igen Jesus och blir kända av Fadern – och får del av det sanna livet som kommer från Gud. •