Femtonde söndagen efter trefaldighet. 2023

Skriven av: Jan-Erik Appell
Publicerad: 15 augusti, 2023

Dagens evangelium tar oss med till syskonhemmet i ­Betania. Det känner vi rätt väl. Vi vet att Jesus hade Marta, Maria och Lasarus kära och gärna besökte dem. Deras hem var öppet för Jesus.

Ett hem öppet för Jesus – där lyssnar man till Jesus

I texten ser vi Maria sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. Det hade hon lärt sig sätta värde på. Hon ville inte missa något tillfälle att höra det.

Så är det i ett hem öppet för Jesus. Där är Bibeln och andaktsböckerna inga prydnadssaker utan bruksföremål. Man söker efter stilla stunder vid Ordet och tar väl vara på dem man kan få. Och detta är mer än en vana, om än en god sådan. Det är som för Maria. Hon lyssnade av hela sin själ, för det Jesus talade om – Guds rike med den nåd och frid Han kommit för att vinna åt oss – hade för Maria blivit den goda delen. Därför var också det att lyssna till Jesu ord det enda nödvändiga för henne.

Ska ett hem öppnas för Jesus, måste Han själv komma och knacka på dörren. Det gör Han framför allt med sitt ord. Han kan komma vid olika tillfällen i livet, men alltid är ärendet att få människor att lyssna till Hans ord. Ofta får Han förgäves stå vid dörren och knacka. Somliga öppnar inte alls. Andra öppnar lite på glänt men stänger snart igen. Men helt förgäves är det inte. Det finns också de hem som både öppnas och hålls öppna för Jesus. Han fick komma in med sitt ord – Ordet om synd och nåd. Och man lyssnade verkligen. Man förstod att här gällde det livet – det eviga livet. Så blev Jesus den oumbärlige Frälsaren. Då blev också Hans ord oumbärligt. Och när Jesus och Ordet så blev hemmets goda del, blev hemmet i sanning rikt, även om det annars var enkelt. 

Ett hem öppet för Jesus – där tjänar man Jesus

Medan Maria lyssnade till Jesu ord, var Marta upptagen med allt hon hade att göra för att tjäna Jesus. Ofta gör man Marta orätt. Man framställer henne bara som ett varnande exempel. Men hon är också ett lärorikt exempel. Alla hennes bestyr bottnade i kärlek till Jesus. Det var för att passa upp Honom på bästa sätt som arbetade och slet.

Tron på Jesus uppkommer och får sin näring av Hans ord. Men är tron levande måste den nödvändigt bära frukt i kärlek – inte bara i ord utan också i handling. Till sann kristendom hör både Marias stillhet och Martas verksamhet. Ingen blir frälst genom Martas verksamhet, men inte heller genom Marias stillhet. Frälsningen är av nåd, bara nåd. Och när Jesus kommer in i ett hem, kommer Han alltid som den givande. Men där man tar emot den goda del Jesus har att ge – förlåtelse, liv och salighet – där måste man visa sin tacksamhet. Och det sker just genom att tjäna Honom. Men hur?

Att tjäna Jesus är inte bara att vara verksam i sådant som har med Guds rike att göra, som mission, evangelisation och diakoni. Visst vill Han bli tjänad också i sådana uppgifter. Därför kallar Han somliga att på heltid gå in i sådant arbete. Men Jesus vill också bli tjänad i det som är vars och ens kallelse, och en sådan har man hela livet, låt vara att den skiftar över tid. Och vilken kallelsen än är, vill Jesus att man är trogen i den och utför den så att Han kan säga: ”Hon har fullgjort sin uppgift” (Mark. 14:8). 

Ett hem öppet för Jesus
– där fostras man av Jesus

Så var det i syskonhemmet i Betania. Visst såg Jesus att det fanns kärlek till Honom också hos Marta. Men nu såg Han att hon var i fara. Hon höll på att i djupare mening komma bort från Hans ord. Det var därför hon blev bitter och förargad i sitt hjärta på sin syster. Och det var därför hon till sist lät sin förargelse rinna över i förebråelser mot Jesus: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig.” Jesus kunde nu ha gått sin väg. Men Marta var ju i fara, och då måste Han hjälpa henne: ”Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne.” Vilken verkan Jesu tillrättavisning hade vet vi inte. Men säkert lät Marta sig rättas.

Vad kan Jesus behöva tillrättavisa hos sina nuvarande lärjungar? Jo, samma som hos Marta. Visst älskar de Jesus, och utan Hans ord kan de inte vara. Men tidens oro och jäkt vill tränga in också i deras hem och förstöra stillheten vid Hans ord. Nu förstår Jesus visst sina lärjungar, att tid och krafter inte riktigt vill räcka till för de stilla stunderna vid Hans ord. Men i detta ligger en fara som Han måste uppmärksamma dem på. Han vill varna dem för den oersättliga förlust det innebär att under alla jordiska bestyr gå miste om den goda delen. Men också i detta ligger en fara för Jesu lärjungar i hemmet, att deras olikheter kan få dem att förargas på varandra. Kärleken kan kallna. Och dör kärleken, dör också tron. Jesus kan därför behöva förmana en stillsam Maria att ta sin del av arbetet och en verksam Marta att bli mer stilla vid Hans ord.

Hur väl om de också böjer sig för Jesu fostran och ber både Honom och varandra om förlåtelse! Då går Han inte bort. Då viker inte heller Hans välsignelse bort. Lyckligt därför det hem som är öppet för Jesus!