Den helige Mikaels dag. 2023

Skriven av: Anders Hjalmarsson 
Publicerad: 19 september, 2023

1 Mos.28:10-17 samt Joh.ev. 1:47-51

En öppnad och öppen himmel

A. Med Guds löften och beskydd!

Goda löften finns i dessa texter. Jakob var efter sitt svek på flykt undan Esau. I en dröm fick Jakob se och höra Gud. Till Jakob sade Gud: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud.” (1 Mos 28:13) Gud visade därigenom bakåt. På trappan mellan jorden och himlen gick Guds änglar upp och ner. I evangeliet ger Jesus löftet ”ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människo­sonen” (Joh 1:51). Av sammanhanget förstår vi att lärjungar hade samtalat med varandra. Nu talar Jesus särskilt med Natanael till hans och andras glädje och hjälp

Åt Jakob ger Gud löftet om välsignelse för honom och hans släkt. Gud beskriver innebörden i ett av sina löften så: ”Jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det som jag har lovat dig.” (1 Mos 28:15) Jakob hade inte gjort sig förtjänt av Guds goda löfte och beskydd utan syndat och lurat till sig sin faders välsignelse. Vare sig som son eller bror var Jakob något föredöme. Men Gud visste att Jakob behövde både goda löften, hjälp och beskydd. De första lärjungarna behövde detsamma av Herren Jesus. Han handlade med dem i kärlek och av omsorg. Men hur är det då för mig och dig med vår kärlek till Gud och medmän­niskorna, vår fromhet? Var och en får pröva sig sig själv i ljuset av Guds Ord. Gud vet hur vi har det och att vi behöver Hans goda löften, hjälp och beskydd. Herren känner till min synd, mitt svek, min själviskhet, min bristande kärlek.
Ingen har gjort sig förtjänt av Guds godhet, Hans stora löften, beskydd och hjälp. Ändå bevisar Han oss detta goda.

Gud älskar syndare och ger dem stöd i deras kamp. Han vill ha oss i sin tjänst och vill frälsa oss.

Han vill att vi vänder om så att Han får leda oss. Han vill hjälpa oss till syndaförlåtelse och liv. När Herren uppenbarar sig för oss kan Han visa på sina gärningar med olika personer och även i sin församling i stort. Jesu första lärjungar fick se många bevis på vem Han är både genom Hans goda gärningar och genom Hans undervisning. Natanael säger i evangeliet ”Du är Guds Son” (Joh 1:49).

Vi behöver ta till hjärtat budskapet om en öppnad och öppen himmel. När Herren fått föra oss till tro lovar Han att bevara oss. Många faror, mycket ont och styggt, frestelser till synd lurar under vägen fram. Gud vill att ingenting ska rycka oss bort från Honom.

En öppnad och öppen himmel

B. I tro och med välsignelse!

En öppnad och öppen himmel ser vi särskilt genom och i Jesus Kristus, vår Frälsare. Om vi vill ta emot löftet om himmelens land och leva i tro vill vi lita på att Gud inte kommer att överge oss. Han ska göra vad Han lovat oss. ”Ni skall få se himlen öppen.” Ja, mötet med Jesus blev en vändpunkt för Filippos, Natanael och de andra lärjungarna. Livet blev förvandlat. Så tomt och fattigt om de inte velat följa Jesus! Men de ville vandra i Jesu spår. Livet blir förvandlat för var och en som vill följa med och se, tro och vandra med Jesus. De flesta människor stannar på avstånd från Jesus och det är det olyckligaste av allt för tid och evighet. Så stort och ­lyckligt när hjärta och liv blir fyllt med Guds frid, glädje tröst och kraft! Det är stort att få leva under en öppnad och öppen himmel.

Du får då också erfara bönens och bön­hörelsens underbara kraft och välsignelse.

Genom sitt lidande, sin död, uppståndelse och himmelsfärd har Jesus gjort allt färdigt för Dig. I Kristi namn och blod blir Du renad. Din synd har alltså inte sista ordet ty Kristus har tagit allt på sig. I Gamla testamentet hade man att lita till löftena och se framåt. ”Här är himlens port” måste Jakob utbrista (1 Mos 28:17). Han fick erfara Guds omsorg. Vi som lever i Nya testamentets tid får erfara nåd utöver nåd i både Guds Ord och sakramenten. Att leva i tro och med Guds välsignelse är möjligt och verkligt från tid till tid. Guds goda änglar får vara till stor hjälp för Herrens vänner.

Om änglar har Du fått läsa i Guds Ord. Kanske du även har personliga erfarenheter av änglar och det får Du då vara tacksam över. Det kan vara kunskap, beskydd och välsignelser Du erfarit genom änglarnas verksamhet. I ödmjukhet och till uppbyggelse kan du också berätta för andra om detta. Änglarna kan ibland förmedla kontakten med Gud . Grunden för vår salighet har dock att göra med Guds kärlek i Jesus Kristus. I Guds hus kan Du få märka att mötet med Herren där får vara en förgård till himmelen. Guds hus får vara som en himlens port. I Guds hus kan vi få lovsjunga för Guds löften, beskydd och välsignelse. Det får ske genom en levande tro. Den Helige Ande får hjälpa oss dag för dag under hela livet. Amen.