Fjärde söndagen i advent. 2023

Skriven av: Göran Landgren
Publicerad: 21 november, 2023

Luk 1:46-55

För Gud är allting möjligt

Maria var en ung flicka. Hon möter ängeln och får höra att hon ska bli mor till Guds son. Ett ofattbart stort uppdrag. Tänk att få bära fram Jesus!

Vi firar fjärde Advent på julafton i år. Vi lyfter fram att Maria fått bli mor åt Jesus, men gör det mitt i alla julbestyr. Här kan vi få hjälp av Maria.

Hon bar på rädslor;

Det första var nog att det verkade vara en omöjlighet. Hur skulle hon, en ung tonårsflicka, kunna bli mor till Guds son? Hon hade ju inte heller varit med någon man. Vad skulle Josef säga, hennes blivande man. Kanske skulle det bli bråk. Det var ju så lyckligt mellan dem, men nu kunde det bli gräl. Lyckan, som de hade kunde gå förlorad.

Tänk så många gånger vi tänker så om vår livssituation. Det är så många omöjligheter. Och vad drar inte julen med sig av oro. Kanske fylls julafton av misstämning för oss. Vi skulle ju vara lyckliga, men lyckan är så sköra. Kanske fylls julen med misstämning, stress och gräl …

Maria kände nog också det många av oss känner. Hon kände sig liten. Det första barnet. Vem har inte känt det när det första barnet skulle födas! Maria kände sig liten och fullkomlig. Till det kom omgivningens reaktion; vad ska folk säga …? 

Vi kan känna igen oss i detta. I överförd mening är vi alla kallade att bära fram Jesus i vår vardag. Vi får vittna om Honom och leva av och med Honom! Våra böner, vårt sätt att vara i gemenskapen – ja, i allt skulle vi bära fram Jesus. Men, säger vi, jag är så ofrimodig. Jag kan inte svara på alla frågor … Invändningarna är många från vår sida. Vi är rädda och små.

Det Maria vill ge oss är en oerhörd gåva. Det är den största julgåvan och förändrar hela vårt liv när vi tar emot den. Hon ger oss Jesus själv. Hon är fylld av glädje över Jesusundret (v. 46). Det sprudlar inom henne, ”min ande jublar …” Nu vill hon ge oss några hälsningar i advent och jul

Den första gåvan: Ingenting är omöjligt för Gud (v. 51-52)

Förutom bebådelsens under, så sjunger hon om Guds väldiga gärningar. Han har skapat allt. han har räddat sitt folk från Egypten till löfteslandet. Han har gång på gång gripit in och hjälpt dem. Med Jesus fortsätter hans makt att visa sig i under och tecken, och fr a i hans död och uppståndelse. 

Han har historien i sin hand (v. 52). Härskare och kungar störtas och han upphöjer vem han vill. Maria får erfara att han gör det omöjliga möjligt i hennes liv (v. 49). Vi kan känna oss små och rädda, men hälsningen när Maria bär fram Jesus är att ingenting är omöjligt för Honom. 

Den andra gåvan: Ingen är omöjlig för Gud (v. 53-55, 45)

Men jag är så liten och kraftlös, tänker vi. Lägg märke till Marias upptäckt; Herren mättar hungriga (vers 53). Han tog sig an Israel trots folkets alla synder och felsteg. Han mötte Abraham, trots hans brist på tro och tillit. Abraham försökte till och med hjälpa Gud med bönhörelsen genom att han försökte få löftessonen genom tjänstekvinnan Hagar.

Maria visste att hennes litenhet och brist inte var det stora problemet. Hon visste att Jesus är en hälsning om att det inte var ”kört” för henne. Hälsningen idag är att det inte heller är ”kört” för oss! Marias Jesushälsning visar oss det. Gud blir människa och vill ta sig an syndiga och svaga människor som mig, och dig!

Den tredje gåvan: Ingen blir sviken av Gud (v. 54-55).

Gud sviker inte sina löften om nåd (v. 54). Inte heller sviker han sina löften till ­Abraham (v. 55)! Det var ju genom honom som löftet skulle få sin uppfyllelse. Nu är uppfyllelsen där i Marias mage! Jesus själv! Frälsaren! Alla löftens ja! Hans löften gäller in i evigheten. Vi behöver inte tvivla på dem. Trots att Abraham var som han var, mötte Gud honom. Trots att du och jag är som vi är, vill Herren på nytt ge oss nåd varje dag också idag! Garanten för löftena finns där i barnet hon bär. Jesus är i sin person Guds ”ja” till oss (jfr. 2 Kor 1:20)!!

Vad kan vi då lära av Maria?

Hon hade tro. Hon såg längre än vad omgivningen såg. Tron är just att se allt ur Guds perspektiv. Guds Ord och Guds Ande hjälper oss att se klart. Marias lovsång är genomandad av Psaltaren. Guds löften fylle hennes inre. Nu ropar Gud sitt ja till oss! Nu sker det som ingen trodde kunde ske. Med trons ögon blir framtiden så spännande! Tron ser en möjlighet därför att Jesus, löftessonen, är här! Så vill Gud föda fram tron på Jesus. Det gäller dig och det gäller mig. Guds Ord kan föda fram en tro på Jesus, mitt i vår vardag!

Hon kan också påminna oss om att vi är kallade att bära fram Jesus i vår vardag. En havande kvinna skyddar sitt barn. Vi bär på en skatt inom oss som ingen får ta ifrån oss.Vi får bevara den, men även bära fram den gåvan till andra i ord och i handling! Så spännande vardagen kan bli om Universums kung kan få finnas där mitt i den gråa vardagen. Vi får vara bärare av Honom. Så får även vi stämma in i Marias lovsång! ”Min själ prisar Herrens storhet …”