Nyårsdagen. 2023

Skriven av: Yngve Kalin
Publicerad: 17 december, 2023

Luk 2:21.

Över den första dagen på varje nytt år har kyrkan satt ”I Jesu namn ”, som överskrift i evangelieboken. Det ligger något mycket djupt och meningsfullt i detta. Med Jesus vill vi gå in i det nya, i det okända, för när allting förändras är Jesus densamme, som det heter, ”i går, i dag och i all evighet”. Det är egentligen allt vi behöver veta om framtiden. I hans namn tar vi i dag tillsammans emot det nya året och lägger våra liv i hans hand. Jesus är Befriaren, Frälsaren och Räddaren. Det är vad hans namn betyder, ”det namn som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande”. 

Låt oss påminna oss om sex gåvor vi får av Gud genom Jesus.

1. Vi är räddade i Jesu namn

”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad”, så skriver Paulus i Rom 10:9-13: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

Det finns räddning i Jesu namn, varje ny dag, varje ögonblick. När vi kommer till Gud och åkallar honom i Jesu namn ger han oss frälsningens gåva Gud söker dig i dag på nytt på årets första dag på nytt. Det finns frälsning i Jesu namn. Vår himmelske Fader erbjuder oss nya möjligheter och lämna allt som vi har bakom oss till honom. Det finns befrielse i Jesu namn.

2. Gud hör våra böner i Jesu namn

Jesus själv lovade: ”Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra så att Fadern blir förhärligad genom Sonen.”

Bönens möjligheter står öppna detta nya år. Vi kommer att möta okända ting. Vilken underbar trygghet att veta, att vår väg är känd av Gud. När vi ber överlämnar vi oss själva, allt vad vi är och har i Guds starka händer. Börja därför detta år med bön. Fortsätt dag för dag. Be efter Jesu vilja, i hans namn. Låt din bön bli konkret och tydlig. Till Gud får komma med allt och han ger oss vad vi behöver dag för dag.

3. Vi får leva i Jesu namn

Gud vill att vi ska leva i Jesu kraft. Det ger våra liv mening – vi lever för att Gud vill det. Han låter oss vakna till en ny morgon för att det är ännu finns någonting vi ska göra. Vardagens uppgifter är en uppgift från Gud. Vår tid står i Guds händer. Vi är kallade till gemenskap, till tjänst för vår kära och nära, för alla vi möter, i församlingen och samhället och i vår värld. Vi får leva i Jesu namn.

Men det är därför också lika viktigt att vi inte gör något som vi inte kan göra i Jesu namn. Ibland frågar människor om det eller det är rätt eller fel. Svaret ligger i Jesu namn. Kan du göra det du tänker i Jesu namn så gör det. Kan du säga det du tänker sig i Jesu namn så säg det – men omvänt är du tveksam att du har Jesu med dig – så låt bli för hans namns och din egen skull.

4. Vi ska tacka Gud för allt i Jesu namn

Tacksamhet är en lärjunges grundton med förundran över allt vad Gud ger oss i Jesu namn. Varje dag är en ny gåva från Gud och Gud lovar oss vägledning. Det finns en väg utstakad för oss genom denna värld. Med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Han kallar oss tillbaka om vi gått vilse.

Låt oss visa vår tacksamhet genom att ta emot vad Gud erbjuder men också genom att ropa till honom för alla sammanhang vi står i, och inte ge upp förrän Herrens välsignelser fyller oss och hans namn blir ärat och mottaget.

5. Vi vinner seger i Jesu namn

Att leva med Jesus innebär att vara uppmärksam mot allt som vill föra oss vilse. Genom Jesus kan vi vinna seger mot Frestaren som vill dra oss bort ifrån Gud och hamna i stressens ekorrhjul, när vi tror att vi måste vinna seger och vara duktiga i egen kraft. I honom blir vi och våra liv förvandlade och omskapade. Vi lever i en orolig tid, där mycket står på spel, och människor går under krav och påfrestningar.

Många säger sig söka en ny mening och ett nytt livsinnehåll men i egen kraft bli det ett irrande från det ena till det andra. Men segern är redan vunnen. Ta emot den och ditt liv blir nytt genom Jesus.

6. Vi vågar dö i Jesu namn

Vår tid står i Guds händer, ”lever vi som lever vi för Herren, och dör vi så där vi vår Herren.” ”Gud är en Gud inte för döda utan för levande.” Han har lovat att bevara de sina i dödens stund och föra oss hem till sig, där ingen död ska vara mer. Kanske blir detta nya år det sista för någon eller några av oss, eller för hela världen.

Men i Jesu namn vågar vi dö. Dödens makt är bruten. Vi har en Frälsare. Har vi sökt frälsning i Jesu namn, bett i hans namn om våra synders förlåtelse, och sökt leva i Jesu namn blir också vår död en död i Jesu namn – inte en bortgång eller nederlag, utan ett saligt möte med Honom som vi här trodde på och lämnade vårt liv till.

Jesus är densamme, i går och i dag och i all evighet. I hans namn kan vi leva, dag för dag, i och i hans namn vågar vi dö. Varje dag är en gåva från Gud. Ännu varar ”den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag”. Ett Gott Nytt År önskar jag er alla, i Jesu namn.