Söndagen efter jul. 2023

Skriven av: Ingemar Svenungsson 
Publicerad: 20 december, 2023

Luk. 2:13-23.

”Det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas.”

De orden återkommer några gånger i denna söndags evangelium. Allt som skedde vid Jesu födelse,  betlehemsstjärnan, flykten till Egypten, Herodes barnamord, Josef och Marias hemkomst till Nasaret, var uppfyllelsen av vad profeterna sagt. Genom att ledas av Ordet gick det väl för Josef och Maria och Jesusbarnet.

Att ledas av Guds Ord:

1. Det betyder att lyda Ordet

Josef var lydig mot Herrens ord, när han han fick befallning att bege sig till Egypten och stanna där, till dess att Herren sade till honom. Han lät sig ledas av Guds Ord. Vi har fått hela Bibeln, Gamla och Nya Testamentet, och behöver därför inte söka efter andra uppenbarelser eller drömmar för att kunna ledas av Guds Ord. Bibeln är tillräcklig. Där finns allt vi behöver veta för att bli frälsta. Josef och Maria och Jesusbarnet blev räddade från det ondas makt. Jesus visade, att han var starkare än Herodes och dem, som ville förgöra honom. 

Fortfarande kommer han till oss i sitt Ord och vill frälsa från det onda. De olika årskrönikor som sammanfattar ett år som gått, är ofta en beskrivning av hur det ondas makt tar människor i sin tjänst. Vi hör om mord, krig, förföljelser, människor som gör varandra illa. Herodes barnamord vittnar om vuxnas hänsynslöshet mot barnen. Gud vill i sina bud skydda människolivet från dess början till dess slut. Han vill ställa människor inför frågan, vad det är som leder och styr dem under åren på jorden?

Josef och Maria ville inte förlora Jesusbarnet. För barnets skull flydde de till Egypten. Lika angelägna skulle människor vara att ha Jesus med sig. Ingen annan än Jesus kan ge den förlåtelse som stryker ut gångna års synder och brister. Ingen annan än Jesus har tagit människornas synder på sig och lidit straffet för dem i deras ställe. Ingen annan har varit så lydig i allt och skaffat den rättfärdighet som gäller inför Gud och som syndare får räkna som sin genom tron. Genom att lyda Guds Ord ser en människa sin egen olydnad och hur skröpligt det går med kärleken till Gud och vår nästa. Men blir det ånger och sorg över synden vill Guds Ord visa  till Frälsaren Jesus och hans rika nåd. Att leva av detta evangelium betyder att man vill följa och lyda Guds Ord. 

2. Att ledas av Guds Ord i prövningar

Det var en osäker framtid för Josef och hans familj. Han levde i ett främmande land som flykting under hotet från kung Herodes. Också de som tror på Jesus lever som flyktingar på det sättet, att de är främlingar och gäster på väg mot sitt hemland i himmelen. Under vägen dit möter också de lidanden, prövningar och andliga faror. Alla bär på något av den börda, som för syndens skull är lagd över världen och människorna. Men i detta ska de ledas av Guds Ord och får erfara dess tröst och verkan och hur mycket gott de får genom Ordet.

Herodes barnamord orsakade mycket sorg. Ofta är lidandet är oförklarligt, och då når människors frågor inte långt. Men Gud ser längre än kortsynta människor. Hans vägar och tankar är högre än deras. Han har en mening också med det, som ser meningslöst ut. De ska låta allt som sker leda dem till Guds Ord och vara stilla inför honom. Det grymma som skedde i Betlehem blev till räddning för Jesusbarnet. Skriften gick i uppfyllelse, för att Jesus skulle bli den som frälsar och ger den rätta hjälpen i prövningarna. Tar man inte lidandet från Gud blir man klagande mot honom och menar att man inte är värd det svåra. Gud kan genom prövningar visa att han vill människor väl och vill väcka dem och få dem att söka sin frälsning. Men vill de inte ledas av Guds Ord så blir de ledda av något helt annat bort från Gud för evigt. 

Jesu trogna blir genom livets prövningar ledda in och framåt på vägen till himmelen. De kan tacka också för det svåra, som blev till nytta.  Lidandestider kan bli goda tider för det andliga livet, bara de litar på Guds Ord, som Josef gjorde. Prövningarna blir till välsignelse genom att syndens gamla män­niska förminskas, och den nya växer till och bär goda frukter. 

3. Att ledas av Guds Ord betyder att se på dess löften

Josef och Maria fick se att Herren höll sina löften och när tiden var inne sa han till dem att återvända till sitt land. Hans löfte gick i uppfyllelse: ”Från Egypten har jag kallat min son.” Jesu trogna har blivit fria från det andliga Egypten, som betyder träldom under synd och död och djävul. De vet av Guds Ords löften att de får leva som förlåtna för Jesu skull. De får lita på att synden blir räknad som glömd inför Gud. Allt i livet är inneslutet i Jesu försoning.  

Åren på jorden kan bli annorlunda än man tänkt sig. Josef fick ta med familjen till Nasaret i stället för Judeen. Men genom att ledas av Guds Ord och hålla fast vid dess löften gick det väl för dem. Jesu lärjungar ska lita på Herrens ledning, även om inte allt blir som de själva tänkt ut. Han vet deras bästa. De möter mycket som vill rycka dem bort från Jesus. Men liksom Jesusbarnet blev räddat från fiender, så ska också de bli bevarade. Men då måste hålla de fast vid Jesus i hans Ord, bönen och nattvarden. Då har de Jesus med sig och har löfte om seger. Framme i himmelen får de se att alla Guds Ords löften gått i uppfyllelse.