Palmsöndagen. 2024

Skriven av: Gunnar Andersson
Publicerad: 2 april, 2024

”Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Jesus kommer ridande till Jerusalem. Han blir mottagen som en kung av en stor folkskara. Det ligger förväntan i luften. Många har gått och undrat och hoppats på att Jesus är Messias som ska upprätta Davids tron, inta Jerusalem och göra slut på den romerske kejsarens makt över landet.

De sjöng och jublade. Hosianna, Davids Son! För folket som sjöng var det kanske främst en lovsång, men orden är ju också en bön. Hosianna betyder ”Herre fräls”. Den bönen gick i uppfyllelse senare samma vecka, den dag då Davids Son kröntes. Då vanns frälsning åt dem och åt alla människor, genom alla tider. 

Kungar i vår tid har ofta inte så mycket makt, och det är ovanligt att de kröns med en krona, såsom det skedde under stor pompa och ståt med kung Charles III i Storbritannien förra året.

När kungen i Guds rike kröntes, fick han all makt i himlen och på jorden. Men det skedde under hån och förakt. Han blev slagen och bespottad och krönt med en krona av törne. Ära och härligheten skulle komma senare. Nu skulle han, till skillnad mot vanliga kungar, själv vinna sig ett folk och strida för det. Det skedde när han blev upphöjd på ett kors, istället för en tron av guld. Där skulle han ensam kämpa en kamp in i döden och besegra alla onda andemakter. 

Jesus kommer i Herrens namn

Det påminner om kung David när han möter filistéen Goliat som satte skräck i Israels här. David blir hånad av Goliat när han kommer med sten och slunga emot honom, men David svarar: 

”Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” (1 Sam 17:45) 

I Herren Sebaots namn vann David seger över jätten, och filisteerna flydde.

Nu kommer Jesus mot Jerusalem ”i Herrens namn”. Ja, han bär själv HERRENS namn, eftersom han är HERREN, den evige Guden som blivit människa. Och han kommer för att besegra en fiende som är långt mycket större än den romerska makten, en fiende som ingen vanlig människa någonsin skulle kunna besegra: synden, och därmed också döden och djävulen som får sin makt på grund av synden. 

Jesus kom, och han segrade genom att låta dessa fiender drabba honom med full kraft på Golgata. I hans egen kropp fördömdes synden, med sin egen död uppslukade han döden och avväpnade väldena och makterna när han triumferade över dem på korset. På tredje dagen proklamerades hans seger när döden inte kunde hålla kvar honom i sitt grepp. Han uppstod och sitter nu på tronen i himlen. 

Denna seger och medborgarskap i Kristi rike, skänker Guds helige Ande till oss i dopet och genom tron. Det är hans angelägenhet att vi ska bli bevarade i och hos Jesus och leva i hans förlåtelse. Därför kommer han till oss gång på gång med budskapet om syndernas förlåtelse genom Jesus. 

En del verkar tycka att de kristna bara upprepar samma sak hela tiden, att det alltid handlar om syndernas förlåtelse. Så tänker man att det är dags att komma vidare och tala om annat. Vi är förstås kallade att lyssna till allt i Bibeln, och låta budskapet kasta ljus över och leda oss i våra liv. Samtidigt är det så, att om vi inte avvisar Guds Ande utan låter honom kasta ljus över våra tankar, ord och handlingar, är det oundvikligt att vi upplever behov av just syndernas förlåtelse. Då blir det istället ett stort glädjeämne att på nytt och på nytt få höra och ta emot förlåtelsen i Ordet och nattvarden. 

Jesus vann seger i Herrens namn

Även du och jag kallas att strida den andliga kampen i Herrens namn. Trots det går vi allt för ofta i eget namn och i egen kraft. Resultatet blir därefter, vi faller och förgår oss i mötet med frestelser. Har det skett är inte lösningen att ta sig samman och kämpa hårdare nästa gång, utan istället i sin svaghet bekänna sitt nederlag för Herren och ta emot förlåtelsen i Herrens namn.

Han som vunnit segern har också lovat att vara med oss, bära och hjälpa oss, varje dag och och i alla situationer. Han överger oss aldrig. När vi är svaga så är han fortfarande stark. Du som stannar hos Jesus, kommer en dag få se honom krönt med härlighet och ära. Då kommer den fullkomliga lovsången ta sin början och ljuda från ett rent hjärta.