Skärtorsdagen. 2024

Skriven av: Patrik Saviaro
Publicerad: 2 april, 2024

Texterna för Skärtorsdagen har alla som gemensamt tema Herrens Heliga Nattvard, som ju är ett av Nådemedlen tillsammans med Dopet och Ordet. Dessa tre är de medel i och genom vilka Gud lovat att han möter oss med sin nåd och barmhärtighet och både skapar och styrker tron på Jesus som Frälsaren. I denna betraktelse ska vi nu kort med hjälp av några frågor gå igenom vad Guds Ord lär oss om Nattvarden.

Vad är Nattvarden? 

Matteus, Markus och Lukas samt Paulus i Första Korinthierbrevet skriver klart och tydligt att Jesus vid den sista påskmåltid med apostlarna innan han korsfästes instiftade Nattvarden, att han tog ett bröd tackade Gud, bröt det och gav till lärjungarna med orden: ”Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.” Sedan tog han bägaren som avslutade påskmåltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.” Utifrån Jesu egna ord i Skriften kan och måste vi säga att Nattvardens bröd och vin när det blivit välsignat är Jesu egen verkliga kropp och hans verkliga blod, som han ger till lärjungarna och i förlängningen till sin kyrka till att äta och dricka. Fortfarande är och förblir det bröd och vin, men genom Jesu allsmäktiga ord är det samtidigt hans egen verkliga kropp och hans verkliga blod. 

Han ger oss att äta och dricka den kropp och det blod som offrades för oss på Golgata kors till försoning för våra synder. Den objektiva försoning som skedde på korset ges oss i Nattvarden och tas liksom alla Guds löften emot i tro. I Nattvardens välsignade bröd och vin tar vi del av Guds offerlamm Jesus Kristus, honom som Gamla testamentets påskmåltid och alla offer pekade fram emot. Där vid nattvardsbordet stämmer vi in i lovsången ”O Guds Lamm” när vi lovsjunger Kristus som kommer till oss och ger sig själv till oss.

Hur kan Nattvarden vara vad Skriften säger? 

På denna fråga ger oss Skriften inget ingående svar om hur detta kan ske utan låter det förbli ett mysterium. Rent mänskligt är det en omöjlighet att Jesus kan ge sin verkliga sanna kropp och sitt verkliga sanna blod till att äta och dricka.

Trots att vi inte förstår hur det är möjligt så försöker vi inte att bortförklara undret utan tror och bekänner Guds eget ord att Nattvardens välsignade bröd och vin verkligen är Jesu kropp och blod som vi tar emot till syndernas förlåtelse och evigt liv. Skulle inte han som skapat universum och som lät sig födas som människa för att försona oss kunna åstadkomma att brödet och vinet är vad han säger det vara, nämligen hans kropp och blod. Istället för att låta vårt av synden korrumperade förnuft få ställa sig över Skriften så böjer vi oss i ödmjukhet och tacksamhet och säger som svar på Herrens ord vårt tack och amen. 

Varför ska vi ta del av Nattvarden? 

Nattvarden är som vi redan konstaterat ett av nådemedlen, det vill säga det är ett av de medel i och genom vilka Gud den Helige Ande verkar och kommer till oss och skapar och styrker tron hos oss, den tro som håller fast vid Jesus som vår Herre och Frälsare. Gud har gett dessa medel för att ingen ska behöva söka var de finner en nådig Gud eller vandra i tvivel ifall de är frälsta. Ingen ska behöva gå omkring och tänka att Jesus visserligen dött för syndare men att det inte kan gälla mig, att jag har för många synder eller fallit i samma synd för ofta. 

I Ordet, både det lästa och predikade Bibelordet talar Gud till oss. Han krossar genom sin lag våra försök att rättfärdiga oss själva och visar oss att vi i oss själva är fördömda, att ingen finns som kan åberopa sin egen rättfärdighet inför honom. Men han låter oss inte förbli i förtvivlan och skräck inför domens dag utan han talar till oss evangeliets ord, att dina och mina synder är förlåtna för Kristi Jesu skull. Och i sin stora nåd har han gett flera källor att ösa evangeliet ur. 

I Dopet pånyttföddes vi och ikläddes Kristus och blev upptagna som Guds barn och fick Anden som gåva. I Bikten får vi bekänna våra synder och höra förlåtelsens ord. 

Och Nattvardens gåva har han gett så att varje döpt som ångrar sina synder och vill ha förlåtelse får komma och ta emot Kristi sanna kropp och blod till att äta och dricka till syndernas förlåtelse. Vi får i Nattvarden röra vid och genom vår mun ta del av förlåtelse, nåd och välsignelse, av allt vad Jesus vann för oss på Golgata kors. Vi görs till ett med Kristus så att vi med förtröstan och glädje både kan och får se fram emot den dag då vi står inför Guds ansikte, inte som syndare eller med egen rättfärdighet utan med Jesu rättfärdighet och helighet. 

När ska vi ta del av Nattvarden?

Skriften uppmanar oss med orden ”så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer”, att ofta och flitigt bruka denna gåva. Våra Bekännelseskrifter är också klara över att Herrens heliga Nattvard erbjuds varje söndag och ska erbjudas så ofta någon önskar. När vi tänker på hur vår värld idag blir alltmer kristendomsfientlig och på alla de frestelser och svårigheter som varje kristen får utstå borde det få oss att med glädje ta emot Herrens gåvor så ofta de bjuds. Därför käre vän som läser dessa ord, se till att ha en församling trogen Herrens ord där hans nådemedel förvaltas och flitigt brukas. •