Fjärde söndagen i påsktiden. 2024

Skriven av: David Appell
Publicerad: 16 april, 2024

”Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?” (Luk 24:26) Det var ett gudomligt måste för Jesus att gå korsets väg till livet. Så är det också för Kristi kyrka, ja, för varje enskild kristen. ”Vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.” (Apg 14:22) Korsets väg leder till livet.

Korsets väg ledde Jesus till livet

”En kort tid och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.” Så sade Jesus kvällen innan blev gripen. På morgonen därefter gick han Via Dolorosa – smärtornas väg – till Golgata kors. Men Jesus visste att det var vägen till livet och uppståndelse på tredje dagen.

Det fanns ingen annan väg till livet för Jesus. Han hade inte kunnat gå till Fadern utan att ha uppfyllt all rättfärdighet för oss, och utan att i döden på korset tagit bort all vår synd. Jesus gick korsets väg i allas ställe för att bära vår synd och försona oss med Gud. Han gjorde det för att föra oss till livet i sig själv. I Jesu död och uppståndelse har vi övergått från döden till livet. I den verkligheten har Jesu ord sin tillämpning på oss: ”Era hjärtan ska glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.” Vi får glädja oss i tron att ingen eller inget, varken lidande eller död, kan omintetgöra vårt eviga liv i Kristus.

Sedan Jesus fullbordat vår frälsning har han farit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida i härlighet. Nu ser vi honom inte, men hans löfte står fast: ”Ännu en kort tid och ni kommer att se mig.”

Korsets väg leder Kristi kyrka till livet

”Amen, amen, säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje.”  

Liksom det var en svår tid för Jesu lärjungar när Jesus var död och borta från dem, så är det en svår tid för Kristi kyrka att Jesus inte kan ses. Det är svårt eftersom världen, som vi ännu lever i, gläder sig just över det faktum att Jesus är borta. Än mer skulle världen glädja sig genom att också få bort Kristi kyrka. 

Kristi kyrka hör inte hemma här i världen. När kyrkan går världens väg slutar det i fördärvet. Kristi kyrka måste gå korsets väg i Jesu efterföljd för att triumfera med sin Herre och Frälsare i en evig härlighet. ”Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma.”

Jesus lovar: ”Er sorg ska vändas i glädje.” Snart ska Jesus komma i härlighet. Då kommer världen att sörja, för då är det slut med dess härlighet. Men då är det också slut på lidandet här i världen för Kristi kyrka. ”Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.” Jesus ska glädja sina vänner när han uppenbarar sig i härlighet ”för att förhärligas i sina heliga”.

Korsets väg leder dig till livet

Som kristen är du döpt till att dö med Kristus bort från synden i dig själv, för att uppstå med Kristus rättfärdig i tro på honom. Du är iklädd Kristi rättfärdighet. Fadern ser dig rättfärdig i sin älskade Son. Själv ser du bara synd och orättfärdighet hos dig. Det är ett kors du måste bära för Kristi rättfärdighets skull. Medan världen gläder sig i synden måste du sörja över att se dig vara en syndare.
Men det är vad aposteln Paulus kallar ”en sorg efter Guds vilja som för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning” (2 Kor 7:10). 

Den dagliga plågan av synden kan inte beröva dig rättfärdigheten i Kristus. Ju mer synden plågar dig desto mer kan Jesus glädja ditt hjärta. ”Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen.” Även om du inte ser Jesus så ser han dig. Han hör dig när du ber. Han känner ditt lidande och vill komma till dig för att glädja ditt hjärta. Han kommer med sin Ande och frid genom sitt ord. Han kommer till dig i nattvarden. Han kommer för att ge dig en sann glädje i ditt hjärta – en glädje som bär dig genom sorg, lidande, frestelser, anfäktelser, ångest, oro och död. Han gläder dig med sin nåd till visshet om syndernas förlåtelse och det eviga livets hopp.

Jesus kallar dig att ta ditt kors på dig och följa honom till hans härlighet. Han lovar dig inte glada upplevelser och frihet från kors. Men han lovar att sorgen som du som kristen upplever ska bytas i en oändlig, evig glädje. Här lever du i tro utan att se vad du äger i Kristus. Men det är bara en kort tid, så får du se vad du redan nu har i tron. När du får se Jesus då har du nått slutet av korsets väg. Då ska Jesus glädja dig för evigt i Guds härlighet. 

”All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen.” •