Kristi himmelfärdsdag. 2024

Herre över allting.
Skriven av: Gösta Mellberg 
Publicerad: 16 april, 2024

Kristi himmelsfärd förebildas i Gamla testamentet av Elias himmelsfärd.

När Elia farit upp till himlen i eld och vind, så står det om hans efterträdare Elisa följande:

”Därefter tog han upp Elias mantel, som fallit av denne, och vände så om och ställde sig vid Jordans strand. Och han tog Elias mantel, som fallit av denne, och slog på vattnet och sade: ’Var är HERREN, Elias Gud?’ Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt två sidor, och han gick över. När profetlärjungarna, som var vid Jeriko på något avstånd, såg detta, sade de: ’Elias ande vilar på Elisa.’ Och de kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom.”

Låt oss nu se på Kristi himmelsfärd, på hans lärjungar och hans Ande.

Kristi Himmelsfärd

I. Då

II. Nu

III. Sedan

I. Då

”När Jesus sagt detta, såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.” Detta hände ”sedan han genom helig Ande gett sina befallningar åt dem han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många BEVIS på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike.”

Han blev för andra gången upphöjd från jorden. Första gången var det på ett kors. Denna gång var det härlighetens upphöjelse för att upptas i himlen. Inte den himmel, som vi ser, utan den som är osynlig för oss. Han gick liksom in i en annan dimension. Det berättas, att när Elia farit till himlen, då letade femtio man i tre dagar efter honom, förgäves. Lika lönlöst var det att leta efter Jesus. ”varför står ni och ser mot himlen?” Jesus är varken där eller här. Men ändå både här och där. ”Fore jag upp i himlen så är du där. Och gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så är du också där.”Han är med oss alla dagar”, säger han i evangeliet.

Så ser vi att himmelsfärden har betydelse:

II. Nu 

De som såg mot himlen, de var på sitt sätt i vår situation – att ha lärt känna Jesus, men inte kunna se honom. Vad skulle de göra? Jo, de hade fått följande bud: ”Lämna inte Jerusalem, utan vänta där på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skall ni bli döpta i helig Ande.” Det är ett löfte om pingstundret, när flammor som av eld fördelade sig på apostlarna, och de fylldes av Helig Ande. Men det är också en förmaning till oss alla, att vänta på Guds Ande. Ty själva kan vi inte åstadkomma väckelse i världen.

Denna andeutgjutelse hade förebådats av profeten Elia, som i eld över vatten farit till himlen. Och sedan Jesu lärjungar fått kraft, så kunde de förkunna evangelium för hela världen – och gör än idag, genom sina skrifter.

Kom ihåg profeten Elisa. Han hade bett Elia, att han skulle få större nådegåvor än de andra profetlärjungarna. Det fick han också. Han fick ta upp Elias fallna mantel, och göra det under, som Elia nyss gjort – stoppa vattnet för att gå över Jordan. Inte på grund av magisk kraft i Elias mantel, utan på grund av att Gud hört den himlafarnes böner, och gett hans efterträdare Andens hjälp.

Så blev apostlarna Jesu efterträdare, och det berättas i Bibeln, att sjuka botades genom att röra vid Petri mantel. Än idag sker under bland Jesu lärjungar. Liksom Elia bar Elisas bön till Gud i himlen, så bär Jesus våra böner till Fadern. Och Jesus sade, att ”ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er, och ni skall vittna om mig till jordens yttersta gräns.” Den Helige Ande har kommit som svar på Herrens och hans lärjungars böner. Han har också kommit till oss, som är döpta i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Han hjälper oss, när vi vill hålla fast vid allt vad Herren lärt oss, i enlighet med evangeliet på Kristi himmelsfärds dag. 

III. Sedan

Det finns en väg till himlen. Jesus går före. Han blev människa för att bära våra villkor. Dödad för våra synder. Uppstånden för vår rättfärdiggörelse, och för att visa, att vi kunde få evigt liv genom honom. Lämnade jorden, för det eviga livet är inte bundet av världens gränser. Gick före in i evigheten, för att också vi ska bekänna oss som gäster och främlingar på jorden. 

Denna värld med olycka, synd, lidande och död, den ska försvinna och något nytt komma. Vi ska inte vara slavar under tid och rum, utan sådant ska vara människans tjänare, och Gud vår Herre.

Därför är Kristi himmelsfärd en fest. Jesus är höjd över allt, men nära i ord och sakrament. Vi är hans folk, med syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och evigt liv.

Jesus ska komma igen som han farit upp, med makt och härlighet för att döma levande och döda.

Sakarja säger, att när Kristus kommer, ska han visa sig på Oljeberget, himmelsfärdens berg. Men den gången kommer han inte fattig, ridande på en åsna. Den gången ska han komma i härlighet med alla sina änglar, och hela jorden ska se och bekänna att Jesus är Herre. Då ska vi räta på oss, ty då har friheten kommit för alla som genom Kristus och Anden blivit Guds barn,

födda på nytt genom vatten och Ande,

kallade från alla folk och stammar och tungomål,

litande till apostlarnas ord, levandegjorda i Kristi kropp och blod,

uppbyggda på den eviga grunden och

med en mun bekännande Jesus som sin ende Herre och Frälsare.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.