Femte söndagen i Påsktiden – 2018

Till inledning kan vi läsa den Gammaltestamentliga texten, skriven för mycket länge sedan men i högsta grad lika sann och gällande än i dag, de starka Herrens ord som kom till Hosea, ord som vittnar om Guds stora kärlek till oss människor som är skapade till hans...
Normlöshet – normkritikens bittra skörd

Normlöshet – normkritikens bittra skörd

Ännu en av de institutioner i Sverige som långsiktigt och högt syftande har byggt upp vår nation står inför allvarlig kris – om inte sin omedelbara undergång: Svenska akademien. I likhet med Svenska kyrkan och den svenska skolan har kontinuiteten i yttre former, i...
Att finna kyrkans väg i nya landskap

Att finna kyrkans väg i nya landskap

”Lutherdomen föddes i en konstantinsk, förmodern, lokal kultur och många av dess arbetsformer föddes i densamma. Nu måste den lära sig att leva i en fullkomligt annorlunda miljö som är post-konstantinsk, postmodern och postlokal.”1 Dessa tre begrepp, relativt okända...

Fjärde söndagen i Påsktiden – 2018

”Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.” Jes 54:10 Det finns mycket tröst och kraft att hämta ur dessa Herrens egna ord. I sitt sammanhang är det profetiska...
Det dubbla kärleksbudet  – 3 teser

Det dubbla kärleksbudet – 3 teser

Precis som när en enskild kristen frågar Jesus hur det nya livet i Guds nåd ska levas, så ger Jesus också den kristna församlingen samma svar på samma fråga: ”Du skall älska Herren Gud över allting och din nästa som dig själv.” (Det dubbla kärleksbudet.) Det är av...