Nyårsdagen. 2021

”Han skall bli stor och kallas den Högstes son.” Luk 1:32 Nyårsdagen, dagen då Jesus omskars och fick sitt mänskliga namn, ändras perspektivet i julens budskap. Hittills har vi talat om hur Han som är evig över tidens gränser och oändlig över rummets gränser kommer...
När vårt folk slöt förbund med Herren

När vårt folk slöt förbund med Herren

Ofta framstår Svenska kyrkan som ett samfund som gjort det till en särskild bekännelse att vara otydliga i frågan om den kristna trons sanningsanspråk och innehåll. Den processen har pågått länge men aktualiserats med särskild kraft sedan i vart fall början av...

Söndagen efter Jul. 2020

”Det finns hopp för din framtid, säger Herren, dina barn skall vända hem till sitt land.” Jer 31:17 Två jordiska exempel som vittnar om Guds omsorg om sina barn. (Läs först alla dagens texter) 1. Rakel När Israels barn satt fångna i Babel skildras deras nöd. Profeten...

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag. 2020

Redan innan kristenheten började fira jul den 25 december firade man minnet av den förste martyren Stefanus den 26 december. Men det finns ett viktigt inre samband mellan Stefanus och julens evangelium. Herdarna utanför Betlehem fick se den lovsjungande änglaskaran...

Juldagen. 2020

Om julens evangelium gäller, att det är ”ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot” (1 Tim 1: 15). Jag lånar dessa apostelns ord och sätter dem som rubrik för denna julbetraktelse. Julens evangelium – ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot...