Att leva som kristen i ett gudlöst samhälle

Att leva som kristen i ett gudlöst samhälle

Den största och mest avgörande kampen i den troendes liv är inte den som handlar om det omkringliggande samhället. I stället är det kampen om våra egna hjärtan. Närmare bestämt frågan om vem som sitter på tronen i våra inre kungadömen – vem som förtjänar vår kärlek,...
Ärkebiskop eller lokförare på främmande spår?

Ärkebiskop eller lokförare på främmande spår?

På främmande spår Biskopen i Lunds stift, professor Anders Nygren, gick inte upp i talarstolen utan lämnade sin reservation stående vid bänken i plenisalen. Året var 1958. Biskopen reserverade sig mot kyrkomötets beslut att tillstyrka regeringens förslag om kvinnas...

Sjätte söndagen efter trefaldighet. 2022

Förra söndagen, Apostladagen, fokuserade på kallelsen, hur Herren Jesus väljer dem som undervisas av honom, hur de blir hans. Denna helg tas ännu ett steg i det som förfäderna kallade nådens ordning – även om inte alla moment här kommer till användning. Nu får vi lära...

Apostladagen. 2022

Den sällsynta bekännelsen Människorna omkring Jesus hade många frågor till honom, liksom vi bär på våra existentiella frågor, men i dagens evangelium var det Jesus som ställde frågorna. Det var viktiga och inträngande frågor han hade till sina lärjungar. Vem sade...
Kan ett folk väcka Guds vrede?

Kan ett folk väcka Guds vrede?

Inför den frågan kan man studsa och tänka: På det vill jag inte ens tänka. Eller så avvisar man saken och säger: Gud kan väl inte bli vred, han som är full av kärlek? Någon annan tänker kanske: Om människornas sätt att leva på jorden skulle vara sådant att det...