Ett folk på randen

Ett folk på randen

Uigurerna är ett folk, som står på randen av sin existens. Deras land har kallats Öst-­Turkestan, Sin Kiang och Xinjiang.  Det är ingalunda obekant i Norden. Några av Sven Hedins mest dramatiska berättelser härstammar från hans resor där, bland annat från öknen...
… och Folk

… och Folk

Det är oroligt i vår omvärld och det är oroligt i vårt land. Vi har nyligen gått till valurnorna och under en dag har beslutanderätten i vårt folk vilat i våra händer. En dag vart fjärde år är det så, sedan återlämnas beslutanderätten till ”proffsen”, när rösterna...

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet. 2022

”Att leva tillsammans” är rubriken i Evangelieboken. Tidigare stod det ”Våra hem”. Man kan fundera över förändringen. Troligen tänker man att det ska handla om alla slags relationer, allt från släktrelationer till vänskapsrelationer. Jesus markerar sin samhörighet med...
Gudstjänsten

Gudstjänsten

”Jag blev glad när man sade till mig: ´Vi skall gå till HERRENS hus´.” (Ps 122:1) Ännu idag finns det människor som kan stämma in i psalmisten kung Davids ord. Vi kan då tänka på kristna spridda i vårt avlånga land som uppskattar Guds hus och som gärna vill gå dit och...