Reformationen firas på musikens område. Del 1

Reformationen firas på musikens område. Del 1

Den 13:e till 16:e september förra året inbjöd den musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet till en konferens med anledning av 500-årsfirandet av reformationen. Trots att arrangörerna inledningsvis endast hade planerat för en nordisk krets av forskare...
Reformationen och den andliga kampen

Reformationen och den andliga kampen

Reformationen har i år fått långt mycket mer uppmärksamhet än vanligt och i vitt skilda kretsar. Det är långt ifrån bara de som troget vill hålla sig till den evangelisk lutherska bekännelsen, en bekännelse till Guds ord, som markerar 500-årsjubileet utan också sådana...
Reformationens 10 bekännelseskrifter

Reformationens 10 bekännelseskrifter

Jag tänker i denna artikel beskriva ”reformationens bekännelseskrifter”. Begreppet ”reformationens bekännelseskrifter” är mitt eget men jag avser de skrifter som tillkom under en ganska kort period mellan åren 1529-1537 och som sedan har blivit en del av...
Reformationen firas på musikens område. Del 2.

Reformationen firas på musikens område. Del 2.

Mattias Lundbergs nya bok om Martin Luther För några veckor sedan utgavs boken Martin Luthers egna toner och ord om musik. Huvudtanken med boken är att göra ett antal texter som Martin Luther skrev enkelt tillgängliga på svenska. De flesta har tidigare endast funnits...
Drick av den alla

Drick av den alla

Coronapandemin har fått vår kyrka att ompröva invanda mönster på många sätt. Inte minst gäller detta frågan om nattvardens firande i allmänhet och hur denna fysiskt distribueras till församlingen samtidig som man undviker smittspridning. Former som hittills varit...
Stockholms blodbad banade väg för reformationen

Stockholms blodbad banade väg för reformationen

För den som är intresserad av Sveriges historia finns det en händelse som överträffar nästan alla de andra: Stockholms blodbad den 7-9 november 1520. Genom Kalmarunionens bildande 1397 hade aristokratin i Danmark, Norge och Sverige försökt skapa en militär och...
Lär känna  Philipp Melanchthon!

Lär känna Philipp Melanchthon!

Philipp Melanchthon föddes 16 februari 1497 och dog 19 april 1560, 63 år och 63 dagar gammal. Det är nästan lika lätt att placera honom geografiskt som att komma ihåg hans ålder. Han bodde i fyra sydtyska städer: Bretten, Pforzheim, Heidelberg och Tübingen innan han...
Lilla katekesen – del 1, Dess förhistoria och uppkomst

Lilla katekesen – del 1, Dess förhistoria och uppkomst

Köp den nyöversatta katekesen från Din Bok. Orden ”Lilla katekesen” väcker nog olika associationer hos olika människor. För många äldre torde den främst vara bekant som konfirmandbok, och då kanske associerad med utantillinlärning som man ser tillbaka på med andra...
Ett kristet förhållningssätt till sabbaten

Ett kristet förhållningssätt till sabbaten

”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den!” (2 Mos 20:28). Gäller det budet den kristna kyrkan? Om det gäller, gäller det då helt och fullt eller bara delvis, och i så fall varför? Eller om det inte gäller, hur kan den kristna kyrkan åsidosätta ett av de heliga tio...
När vårt folk slöt förbund med Herren

När vårt folk slöt förbund med Herren

Ofta framstår Svenska kyrkan som ett samfund som gjort det till en särskild bekännelse att vara otydliga i frågan om den kristna trons sanningsanspråk och innehåll. Den processen har pågått länge men aktualiserats med särskild kraft sedan i vart fall början av...