Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Att hålla fast vid Bibeln och bekännelsen

Att hålla fast vid Bibeln och bekännelsen

I januari förklarade domkapitlet i Lund den pensionerade prästen Eva Fogarasi Bálint obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst för att ha frångått Svenska kyrkans tro och lära. Bakgrunden är hennes bok, Den ofullbordade kristendomen, som anmälts för att innehålla...
Fastetid  – kristendomens upprustningstid

Fastetid – kristendomens upprustningstid

Sörjer du över att kristendomen verkar vara på tillbakagång? Du har ju sett hur skarorna som samlas i kyrkorna har krympt ihop. Du har uppfattat att den självklara respekten för kristen tro har gått från likgiltighet till öppet förakt i media och samhällsliv (du minns...
Att leva tillsammans  i kärlek och endräkt. Del 1

Att leva tillsammans i kärlek och endräkt. Del 1

Inledning Martin Luther om sjätte budet: ”… detta bud kräver icke allenast, att var och en i gärningar, ord och tankar lever kyskt i sitt stånd, d. v. s. som regel i det äkta ståndet, utan också att han håller kär och aktar sin honom av Gud givna äkta maka. Ty där...
Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Närapå alla statistiska undersökningar gällande människor och tro i västvärlden visar att intresset och engagemanget för religion minskar för varje generation. Något som dock är tydligt är att det som på svenska brukar kallas Generation Y, personer födda cirka...
Den bortglömda övergången

Den bortglömda övergången

Hur kan det fortfarande finnas så många goda och trogna präster i Svenska kyrkan? Också yngre och nyprästvigda överraskar ibland med en biblisk förkunnelse – ”Hur kunde han slippa igenom systemet?” frågar man sig. Några ställer frågan med förundrad tacksamhet till...