Andra söndagen i Fastan 2018

”Den kämpande tron” är temat på Andra söndagen i Fastan. Evangeliet handlar om en kananeisk kvinnas trosstyrka. Hennes tro tar sig uttryck i att hon verkligen bryr sig om sin sjuka dotter och att hon är så påträngande att Jesu lärjungar blir irriterade på henne....

Pelikaner i öknen

I Sverige finns fortfarande några enskilda personer, några familjer och släkter som betraktar sig som evangeliska kyrkokristna. Dessa kristna är ofta döpta och konfirmerade i Svenska kyrkan. De bygger sitt inre andliga liv på att i synliga och hörbara handlingar möta...

Första söndagen i Fastan. 2018

Vid en genomläsning av texterna på Första söndagen i Fastan kan man lägga märke till att ordet fresta eller frestelse inte finns med. I den Evangeliebok många av oss vuxit upp med bar denna söndags namn rubriken Frestelsen. I Matteusevangeliet läste vi förr om hur...

Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

”Den högsta Guds nåd är det, när kärleken i äktenskapet blommar varaktigt. Den första kärleken är en glödande, en drucken kärlek, som vi blir bländade av och som för oss bort, såsom druckna. När man sovit av sig druckenheten, då förblir den äkta, äktenskapliga...