Glädjen i Herren

Glädjen i Herren

Många förföljda och lidande kristna runt omkring i världen vittnar ofta om glädje i tron och en frimodig visshet om att mitt under nöden vila i Herrens händer. Något av det samma kan man få möta också i våra länder hos en del hårt prövade människor. Trots att de mött...

Heliga Trefaldighets dag – 2018

Matt 11:25-30 Aposteln Paulus sade: ”Athenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar...
Vem sänder? Vem är adressaten?

Vem sänder? Vem är adressaten?

I likhet med Post Nord och andra distributörer har också den kristna kyrkans funktionärer anledning att reda ut frågor om avsändare och adressat. I det senaste numret av tidskriften Svensk Pastoraltidskrift (SPT) – en av Kyrka och Folks allra närmaste pressgrannar –...
Var är alla männen?

Var är alla männen?

Trots de upprepade klagomålen från feminister om patriarkala tendenser i Kristendomen så är män och manlighet knappt närvarande i Kyrkans liv i västvärlden idag.  ”Kvinnor går till kyrkan, män går på fotboll.” Detta medvetet tillspetsade påstående kommer från Leon...