Tolfte söndagen efter Trefaldighet – 2018

Mark 7:31-37 I Jesu namn. Amen. Människan vill vara fri och helt oberoende. Inte minst vi som lever i denna oerhört individualistiska tid. Man vill inte binda upp sig för någon eller något. Man vill inte att någon, ska styra ens liv, man vill själv styra det. I själva...
Det ringer till strid

Det ringer till strid

Denna tidnings ledare i vårt första sommarnummer hade rubriken ”Det ringer till vila”. Artikeln anger vår tidnings hållning till skillnaden mellan kyrkklockornas ringning och islamiska böneutrop. Någon vecka senare hamnade kyrkklockorna i en helt annan belysning under...

Elfte söndagen efter Trefaldighet – 2018

”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi nåd.” (Gal 6:14) Vad berömmer du dig av inför Gud? 1) Berömmer du dig av något hos dig själv, är du utan Guds nåd.  Farisén berömde sig av att han inte var ”som andra människor, rånare,...
Glädjen i Gud och lidandets problem

Glädjen i Gud och lidandets problem

Alla människor kommer någon gång under sitt liv att lida och dö. Det är helt enkelt en del av att vara människa i denna världen sedan synden gjorde sitt intåg. Kristna människor är inget undantag från den regeln, eftersom pånyttfödelsen i Kristus inte innebär att vi...
”Herren är i sitt heliga tempel”

”Herren är i sitt heliga tempel”

Orden ”Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är himmelen” ur Psaltaren 11:4 har i generationer format upplevelsen av kyrkorummet och gudstjänsten där. Utan prut tillämpades orden om Jerusalems tempel på den medeltida gråstenskyrkan, på den ljusa och rymliga...