Fjortonde söndagen efter Trefaldighet – 2018

”Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe.” (1 Tim 2:5-6) ”Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6) Det finns ett otal...
En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Katekesförklaringar är en viktig typ av böcker, inte minst i konfirmationsundervisningen. Även bibelstudiegrupper kan med fördel studera de olika huvudstyckena med hjälp av en tillförlitlig katekesförklaring. I denna artikel presenteras en norsk katekesförklaring,...
Valtider och dubbelt medborgarskap

Valtider och dubbelt medborgarskap

Det är snart val i Sverige. Medborgarna har förmånen och rättigheten att rösta om vilka som ska leda landet på olika nivåer. Valet engagerar, även inom kyrkor och samfund. Och det är gott. Vi är kallade att söka vårt lands bästa. Men det finns utmaningar med att ha...

Trettonde söndagen efter Trefaldighet – 2018

Den trettonde söndagen efter trefaldighet bär rubriken ”medmänniskan”. Det är ett viktigt ämne som inte bara berör hur vi människor ska handla mot varandra, utan som också leder in på vår egen relation till Gud.  En viktig påminnelse om detta får vi genom Lagens...
Hon utgöt sin själ för Herren

Hon utgöt sin själ för Herren

Sorgen över att inte få barn är inte något nytt fenomen. Bibeln berättar om flera kvinnor som har haft detta som sin stora nöd. En av dessa är Hanna – som till slut blev mor till Samuel, han som blev domare och profet i Israel. Elkana, hennes man, hade två hustrur som...